ista Slovakia, s. r. o.

Hoci diaľkový odpočet spotreby tepla a vody je pre mnohé domácnosti dnes štandardom, samozrejmosťou sa stane po januári 2027. Čo o ňom treba vedieť a aké zmeny prináša legislatíva?

Vedeli ste, že bytové domy majú už len 5 rokov na to, aby vybavili svoje prístroje na meranie tepla (vodomery, merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tela) diaľkovým odpočtom? Dôvodom je zmena legislatívy*, podľa ktorej je diaľkové meranie od 1. 1. 2027 pre bytové domy povinnosťou. Netreba sa však obávať, pôjde o zmenu k lepšiemu. Na termíny odpočtov rýchlo zabudnete a ročné vyúčtovanie bude spravodlivejšie.

Kto má povinnosť vybaviť merače diaľkovým odpočtom

V prvom rade treba spomenúť, že diaľkový odpočet je pre väčšinu slovenských domácností už samozrejmosťou a bežným štandardom. Povinnosť vybaviť meradlá tepla (vodomery, merače tepla) a pomerové rozdeľovače tepla funkciou diaľkových odpočtov sa týka všetkých bytových domov s centrálnym teplovodným vykurovaním a celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m². Lehota, ktorú legislatíva udáva, je obdobie od 1. januára 2021 do 1. januára 2027.

Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Vízia európskej smernice EED je poskytovať tieto informácie konečným spotrebiteľom/vlastníkom bytov raz mesačne. Zatiaľ nie je známe, v akej podobe bude smernica zavedená do slovenskej legislatívy, no je vhodné sa na zmeny pripraviť už dnes aj s ohľadom na životnosť meracích prístrojov. Životnosť pomerových rozdeľovačov tepla, odpočtových zariadení a rádiových modulov na vodomeroch, ktoré zabezpečujú diaľkový odpočet, je totiž 10 rokov.

Automatizovaný diaľkový odpočet ako ekonomicky najvýhodnejšia možnosť

Väčšina bytových domov na Slovensku už využíva diaľkový odpočet pochôdzkovým spôsobom (tzv. Walk by), kedy technik síce odčíta spotreby diaľkovo, ale musí sa fyzicky dostaviť pred bytový dom. Tento odpočet sa vykonáva raz ročne pre účely spracovania ročného vyúčtovania. Pri povinnosti odpočtu 12 x ročne by sa cena za túto službu mohla významne navýšiť.

Diaľkový odpočet novými smart technológiami sa tak už čoskoro stane nielen samozrejmosťou, ale aj ekonomicky najvýhodnejšou možnosťou, ako odčítať údaje o spotrebe častejšie. Navyše, tým, že dáta sú odčítané digitálne, znižuje sa možná chybovosť a zvyšuje aj kvalita vyúčtovania nákladov na teplo a vodu.

Ak váš bytový dom v dohľadnom čase čaká výmena meracích prístrojov, myslite na budúcnosť a zmeny, ktoré prinesie. Nesnažte sa ušetriť iba na meracích prístrojoch, ktoré aktuálne potrebujete vymeniť. Zvoľte technológiu, ktorá dokáže ponúknuť jednotné a spoľahlivé riešenie diaľkových odpočtov vody aj tepla. Vyhnete sa tak zbytočným dodatočným nákladom v budúcnosti.

Využívajte výhody diaľkového odpočtu už dnes

Už dnes je jasné, že v budúcnosti nás čaká intenzívna digitalizácia, transparentnejšie vyúčtovania a častejšie informovanie vlastníkov/užívateľov bytov o ich spotrebe. Preto by už dnes mali vlastníci bytových domov alebo ich správcovia aktívne zvažovať inštaláciu takých meracích prístrojov, ktoré umožňujú automatizovaný diaľkový odpočet a jednoduchý prístup k informáciám o spotrebe.

S meracími prístrojmi a technológiou diaľkových odpočtov zbernicou dát od spoločnosti ista majú vlastníci bytov možnosť sledovať na internetovom portáli ista24.sk denné údaje o spotrebe, stave meračov alebo môžu porovnávať informácie o spotrebe s predošlými obdobiami či s priemernými spotrebami. Takisto sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako sú úniky vody, neštandardné spotreby či poruchy na meracích prístrojoch.

S diaľkovým odpočtom od spoločnosti ista si jednoducho a online vedia správcovia aj samotní vlastníci kedykoľvek pozrieť údaje o dennej spotrebe.

Spoznajte výhody diaľkových odpočtov zbernicou dát

  • Už sa viac nemusíte prispôsobovať termínom odpočtovej služby a účasť užívateľov bytov na odpočtoch je tak minulosťou.
  • Jednoduchý online prístup k denným spotrebám vám pomôže efektívnejšie hospodáriť s energiami a o vašej spotrebe máte lepší prehľad.
  • Rozpočítanie energií je digitalizované a presné, náklady sa rozdeľujú na základe skutočnej spotreby bez sankcií a náhradných spotrieb pre neodčítané byty.
  • Včas ste upozornení na poruchu na meracom prístroji, prípadne na nepovšimnuté úniky vody alebo nezvyčajné spotreby.
  • Samotný odpočet je lacnejší, pretože nevyžaduje výjazd technika. Odpočet sa vykonáva digitálne prostredníctvom siete mobilného operátora.
  • Vďaka dohľadu nad spotrebou chránite životné prostredie, cenné zdroje a aj vaše financie.

Viac o technológii diaľkových odpočtov spoločnosti ista na dočítate na webe www.ista.sk.

* Zákon 419 z 1. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.