Flexibilná v usporiadaní, regulácii a hydraulike

S ďalšími funkciami rozširujú modulárne koncipované bytové odovzdávacie stanice TacoTherm Dual Piko Connect a TacoTherm Dual Piko PM sortiment systémovej techniky od firmy Taconova. Bez zmeny oproti tomu zostáva plochá konštrukcia, ktorú možno s inštalačnou hĺbkou len 110 mm pre úsporu miesta zabudovať aj do úzkych priečok bytov. Pre rozvod tepla možno navrhnúť radiátory alebo podlahové kúrenie s 2 až 12 vykurovacími okruhmi. Vykurovací modul stanice TacoTherm Dual Piko Connect je možné voliteľne prevádzkovať podľa počasia alebo podľa pevne nastavených hodnôt.

 

Vysoký stupeň prefabrikácie a príprava na diaľkovú správu

V rámci ďalšieho vývoja možno bytovú rozvodnú stanicu dodať aj s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy TacoSys Pro. Ventily so servopohonom TacoDrive, ktoré sú vopred namontované v ramene rozdeľovača a boli rovnako ako rozdeľovač vyvinuté firmou Taconova – usporí montáž a pripojenie zvláštnych servopohonov. Novinkou je navyše prípojný box, ktorý zjednodušuje zapojenie izbových termostatov a reguluje až osem vykurovacích zón. Možnosť zapojenia do systémov GLT Smart Home okrem toho prevádzkovateľom zariadení a správcom nehnuteľností umožňuje ďalšie funkcie pre diaľkový monitoring a zaznamenávanie spotreby.

 

dualpiko

Modulárny koncept bytovej odovzdávacej stanice TacoTherm Dual Piko s rôznymi veľkosťami rozdeľovačov a reguláciou umožňuje takmer neobmedzenú flexibilitu pri projektovaní a dimenzovaní. Vykurovací modul a modul pre ohrev teplej pitnej vody je možné nainštalovať spoločne alebo oddelene.

Moduly pre ohrev teplej pitnej vody s hygienickým komfortom a krátkymi časmi výtoku

Modul pre pitnú vodu zabezpečuje decentralizovaný ohrev pitnej vody pre byty. Zabudované cirkulačné čerpadlo pri dlhších trasách potrubí zaisťuje požadovaný komfort teplej vody a krátke časy výtoku teplej vody.

Moduly pre teplú pitnú vodu TacoTherm Fresh Piko sú podľa požiadavky na druh regulácie a výkon odtáčania k dispozícii v elektronicky regulovanom prevedení alebo v prevedení s proporcionálnym regulátorom množstva. V prevedení s elektronickou reguláciou čerpadla sa prietokovými a teplotnými snímačmi upravuje požadovaná teplota vytekajúcej teplej vody. Tento variant je vďaka vysokému výtlaku obzvlášť vhodný pre použitie v nízkoteplotných tepelných ohrievačoch, ako sú napríklad tepelné čerpadlá. Prevedenie s proporcionálnym regulátorom množstva zaisťuje veľmi dobrú reguláciu teploty teplej vody bez pomocnej energie, takže pre tento regulačný prvok nie je nutný žiadny ďalší prívod prúdu. Predradený pohotovostný modul prostredníctvom termostatickej obtokovej regulácie znižuje pohotovostné straty, takže je v miestach odberu teplej vody teplá voda veľmi rýchlo k dispozícii.

Výhody pre hydrauliku zariadenia

Hydraulické komponenty bytových odovzdávacích staníc TacoTherm Dual Piko harmonizujú aj s hydraulikou zariadení. Na vstupe pitnej vody zabraňuje pomaly uzatvárajúci piestový ventil tlakovým rázom v inštalácii pitnej vody. Na primárnej strane zaisťuje optimálne dimenzovaná veľkosť tepelného výmenníka, že sú do tepelných ohrievačov, ako vykurovacie kotly a vyrovnávací akumulačný systém, privádzané spätným zberačom dostatočne nízke teploty. Stanice sú vhodné obzvlášť pre moderné energetické koncepty, ktoré pracujú s rôznymi systémovými teplotami. Pre optimálne zapojenie rôznych prívodných teplôt sú bytové odovzdávacie stanice TacoTherm Dual Piko k dostaniu aj v prevedeniach pre systémy s 3 alebo 4 vodičmi.