WILO CS s.r.o., organizačná zložka

Aktualizácia softwaru Stratos MAXO prináša veľa výhod, ktoré umožnia pri vybraných čerpadlách Stratos MAXO zvýšenie pracovných bodov. V nasledujúcej tabuľke nájdete čerpadlá, ktorých sa to týka, s aktuálnymi hodnotami Q a H.

Čerpadlo Nové Nové Staré Staré
Q H Q H
Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-10 15 10 13,5 10
Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-12 16,5 11 13 10
Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-16 20,5 15 15,5 15
Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-4 15,5 4 13 4
Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-8 21 8 17 8
Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-12 27 12 19 12
Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-16 30 16 21,5 16
Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-6 22 6 17 6
Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-8 24 8 16 8
Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-9 33 9 23,5 9
Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-12 34 12 27 12
Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-14 47 14 44 14
Wilo-Stratos MAXO 50/0,5-16 53 16 50 16
Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-6 35 6 23,5 6
Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-9 41 9 26,5 9
Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-12 46 12 44 12
Wilo-Stratos MAXO 65/0,5-16 54 16 52 16
Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-6 62 7 47,5 6
Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-12 67 12 57 12
Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-16 74 16 64 16
Wilo-Stratos MAXO 100/0,5-6 62 7 47,5 7
Wilo-Stratos MAXO 100/0,5-12 67 12 57 12
Wilo-Stratos MAXO-D 32/0,5-12 23 10 23 11
Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8 29 8 27 8
Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-12 39 12 37 12
Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-16 42 16 40 16
Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-6 33 6 27 6
Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-8 42 8 31 8
Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-9 52 9 45 9
Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-12 53 12 48 12
Wilo-Stratos MAXO-D 50/0,5-16 75 16 65 16
Wilo-Stratos MAXO-D 65/0,5-6 52 6 43 6
Wilo-Stratos MAXO-D 65/0,5-12 70 12 75 12
Wilo-Stratos MAXO-D 65/0,5-16 78 16 82 16
Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-6 87 7 86,5 7
Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-12 104 12 101,5 12
Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-16 112 11 112 11
Wilo-Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 17 11 13 10
Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 21 8 17 8
Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 27 12 19 8
Wilo-Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 33 9 23,5 9
Wilo-Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 46 12 44 12