Protherm (Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľnú energiu úspornejšie, efektívnejšie a ekologickejšie, než akákoľvek iná technológia. Dokážu využiť až 75 % obnoviteľnej energie pre vaše pohodlie.

Vďaka tepelnému čerpadlu môžete z rodinného domu urobiť oveľa príjemnejšie miesto na bývanie. Zároveň budete chrániť životné prostredie a znižovať svoje náklady na energie.

Zariadenie GeniaAir Mono má jednoduchú inštaláciu

Teplo, teplá voda, chladenie

Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú ako zdroj energie vzduch z okolia. Práve z neho odčerpávajú bezplatnú energiu, komprimujú ju a použijú na vykurovanie i ohrev vody. Tento cyklus sa dá navyše použiť aj na chladenie v lete namiesto klimatizácie. Jedným z takýchto zariadení je novinka značky Protherm, monoblokové tepelné čerpadlo GeniaAir Mono (3-12 kW, A+++) vzduch/voda. Spoľahlivo vykuruje, pripraví teplú vodu a zabezpečí aktívne chladenie.

Technológia budúcnosti

Výhodou je, že ide o zariadenie, ktoré je šetrné. Dokáže zabezpečiť tepelnú pohodu, dostatok teplej vody, chladiť a zároveň znížiť účty za energiu v priemere o 10 %, v porovnaní s podobnými tepelnými čerpadlami vzduch/voda. A to aj vďaka inovácii, ktorou je ekologické chladivo R290, maximálne ohľaduplné k životnému prostrediu. Ide o jedno z prvých tepelných čerpadiel s týmto prírodným chladivom, ktoré nespadá pod európske normy o skleníkových plynoch. Vďaka nízkemu potenciálu globálneho otepľovania (GWP = 3) už dnes maximálne vyhovuje potrebám budúcnosti.

Tepelné čerpadlo GeniaAir Mono a modul GeniaSet Mono

Novostavby i obnovy

Hĺbkové vrty, kopanie ani žiadne zvláštne povolenia nie sú potrebné. Tepelné čerpadlo GeniaAir Mono vzduch/voda má jednoduchú a rýchlu inštaláciu a je vhodné takmer pre všetky rodinné domy. Môžete s ním rátať v projektoch novostavieb s podlahovým vykurovaním aj pri modernizáciách v starších domoch (vďaka vysokej výstupnej teplote vody). Bez problémov nahradí staré vykurovacie zariadenie v kombinácii s radiátormi. Výhodou je aj to, že inštalácie tepelných čerpadiel spĺňajú zákonné požiadavky na energetickú účinnosť budov.

Jednoduchá inštalácia

Montáž zvládne tím dvoch montážnikov už za jeden deň. V interiéri domu umiestnia hydraulický modul GeniaSet Mono. Jeho súčasťou je 185 l zásobník teplej vody, ktorý bohato vystačí pre päťčlennú rodinu. Pri bočnej stene domu či v záhrade sa nainštaluje tepelné čerpadlo. Má v sebe zabudovaný kompresor a ventilátor, ktorý nasáva vzduch, pričom je veľmi tichý a uložený v úzkej a nenápadnej vonkajšej jednotke tepelného čerpadla umiestnenej blízko domu. Hlučnosť v exteriéri je porovnateľná s tikaním hodín, konkrétne 28 dB v tichom režime vo vzdialenosti 3 m. To znamená, že je ideálne aj pre rodinné domy v husto zastavanej oblasti.