Dá sa to inovatívne a s minimálnymi nákladmi vďaka Susedia.sk – webovej aplikácii s funkcionalitami, ktoré správca potrebuje pre efektívnejšiu a jednoduchšiu správu priestorov.

Už viac ako 4 roky prinášame na trh aplikáciu s viac než 12 funkcionalitami, pre správcov a obyvateľov moderných bytových domov. V minulosti ste nás mohli poznať ako Spoločné Bývanie, dnes sa meníme na Susedia.sk a prinášame ešte lepšiu verziu aplikácie.

Medzi všetkými funkcionalitami aplikácie Susedia.sk sa nachádzajú dve funkcionality, ktoré robia našu aplikáciu jedinečnou – integrácia softvéru Domus od Anasoftu a elektronické hlasovanie, ktoré vám umožní zdĺhavý proces s hlasovacími lístkami a nekonečným naháňaním obyvateľov nahradiť zopár klikmi v aplikácii, čo poteší správcov i obyvateľov bytového domu. Bonusom je, že všetky údaje z listov vlastníctiev sú pravidelne aktualizované. Celé elektronické hlasovanie, nám bolo uznané v roku 2022 Slovenskou bankovou asociáciou a je plne právoplatné.

Aké ďalšie funkcionality vie táto webová aplikácia priniesť bytovým domom, ich správcom a v neposlednom rade obyvateľom?

Medzi ďalšie najpoužívanejšie funkcionality, ktoré obyvatelia denne používajú patrí komplexná Nástenka, kde môže správca alebo obyvateľ pripnúť svoje postrehy a vytvoriť z toho digitálnu nástenku domu.

Kontakty predstavujú sekciu s kľúčovými informáciami o dodávateľoch, havarijných službách alebo SOS kontaktoch v prípade akejkoľvek núdze.

Hlásenie porúch predstavuje kľúčovú funkciu pre všetkých v dome. V tejto sekcii môže obyvateľ domu kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo haváriu, ktorá v dome nastala. Správca má tak okamžitý prehľad o situácii, vie každú poruchu ihneď riešiť a informovať o priebehu riešenia obyvateľov.

Chat umožňuje riešiť veci medzi obyvateľom a správcom ohľadom bytového domu jednoducho v aplikácii pomocou správ bez potreby inej komunikačnej platformy či zdĺhavých telefonátov.

Právnou poradňou prinášame našim zákazníkom možnosť poradiť sa bezplatne o akomkoľvek probléme s našou zazmluvnenou advokátskou kanceláriou PK law firm. Ak má obyvateľ alebo správca akúkoľvek nejasnosť, skúsení advokáti ochotne odpovedia. Navyše mesačne prinášame sériu tipov a odporúčaní priamo od advokátov vo forme odborných článkov.

Sekcia dokumentov umožňuje správcovi sprístupniť akékoľvek technické alebo ekonomické správy týkajúce sa hospodárenia a spravovania domu.

Ak váhate  či je aplikácia Susedia.sk to správne pre vás a bytové domy, ktoré spravujete, neváhajte navštíviť www.susedia.sk a požiadať o bezplatnú demo verziu, ktorá vám umožní otestovať si aplikáciu v plnej verzii úplne zdarma. Pokojne tak môžete urobiť ešte dnes na www.susedia.sk.

Spoločne budujeme spokojné komunity.

Tím Susedia