Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Obec Dúbravica, pýšiaca sa pestrou históriou a zrúcaninou hradu, sa vďaka finančnej pomoci od Prvej stavebnej sporiteľne pýši aj plnohodnotným a bohatým priestorom určeným pre rodiny s deťmi.

Dúbravica je jedna z menších, no historicky bohatých obcí Zvolenskej vrchoviny v regióne severné Podpoľanie. V srdci dedinky sa nachádza obecný pozemok, ktorý už dlhší čas využívala obec na vlastné aktivity. Vďaka projektu v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou obec v tomto území vytvorila priestor pre voľnočasové aktivity. Osadila mnohé prvky určené ako pre deti, tak aj pre vyššie vekové kategórie. Tento priestor slúži pre obyvateľov obce na bezpečnú pešiu komunikáciu, aj ako relaxačný a oddychový priestor, a v neposlednom rade ako detské ihrisko.

„Veľkým prínosom, nadovšetko ceneným najmenšími občanmi obce, je samozrejme inovované detské ihrisko, besiedka a pieskovisko, ktoré vytvárajú pokojný a bezpečný priestor na hru a kopec zábavy pre mladé rodiny,“ hovorí starostka obce Dúbravica Janka Slobodníková a dodáva: „Za príležitosť v podobe grantového programu PSS, a. s., sme nesmierne vďační, pretože nám umožnila úspešne realizovať náš zámer.“

Projekt bol vypracovaný v roku 2016 a dokončili ho apríli tohto roka. Svoju ruku priložili k dielu aj mnohí dobrovoľníci z radov občanov obce Dúbravica. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli 6 500 eur, z čoho až 46 % tvoril príspevok z grantového programu PSS, a. s.

„Dúbravica leží na prírodne bohatom území s pridanou historickou hodnotou v podobe očarujúcej zrúcaniny zámku, ktorý je silnou dominantou obce. Je našou povinnosťou, aby naše obce poskytovali svojim obyvateľom plnohodnotné bývanie ako ďalší dôvod, prečo byť na svoju obec hrdí,“

Inovovaný park bol slávnostne odovzdaný do užívania obyvateľom obce 3. mája 2018 za účasti starostky obce Janky Slobodníkovej a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.