Po deseti letech vychází přehledová kniha Facility management ve zkratce. Shrnuje nejnovější poznatky v oboru a je skvělým výukovým materiálem pro všechny, kdo se zajímají o problematiku správy nemovitého majetku a chtějí se seznámit s moderními metodami a nástroji facility managementu.

 

V dnešní době, kdy náklady na veškeré aspekty provozu budov prudce rostou, je klíčové mít správné nástroje a strategie k efektivní správě nemovitostí. Facility management nabízí metody a nástroje, které mohou významně přispět ke zvýšení efektivity a snížení nákladů, a to nejen v soukromém sektoru, ale i ve veřejné sféře, která spravuje rozsáhlý majetek.

Kniha Facility management ve zkratce rozšiřuje aktivity IFMA CZ, české asociace facility managementu. „Architektura a stavba budov jsou začátkem jejich dlouhého životního cyklu. Jak tedy zajistit, aby tyto budovy byly efektivně spravovány a udržovány, aby jejich hodnota zůstala zachována a jejich provoz byl co nejefektivnější? Odpovědi nabízí facility management (FM), který se zabývá správou a provozem budov s hlavním cílem maximalizovat jejich užitečnost a minimalizovat náklady. Aktuálně vydaná publikace má za cíl především edukovat trh, ale také poskytnout informace o moderním facility managementu správcům a majitelům budov,“ říká Ing. Jiří Knap, prezident IFMA CZ.

O knize

Kniha Facility management ve zkratce je rozdělena do několika částí, které postupně přibližují základní pojmy a vazby v oboru facility managementu. Autoři se zaměřují na praktické návody pro zajištění potřebných činností a podrobně rozebírají možnosti využití existujících softwarových nástrojů pro FM. Zvláštní důraz jsme kladli na propojení FM s rozvíjejícími se metodami jako je BIM (Building Information Modeling) a IoT (Internet of Things), které otevírají nové možnosti pro efektivní správu budov.

Digitalizace a nové technologie hrají také klíčovou roli v oblasti facility managementu. V knize autoři popisují, jak digitalizace přináší nové přístupy k řízení a správě budov, včetně vytváření digitálního prostředí a využití nových technologií. Tímto způsobem lze lépe sledovat a řídit veškeré procesy spojené s provozem budov, což vede ke zvýšení efektivity a snížení nákladů.

Kniha je určena odborné veřejnosti, ale zároveň je přístupná i pro začátečníky, kteří se teprve seznamují s oborem facility managementu. První publikace z knižní edice časopisu Facility Management Journal zaplňuje prázdné místo na trhu: od roku 2012 jde o první souhrnnou publikaci přibližující obor facility managementu v souvislostech.

Komu je kniha určena
– facility manažerům
– provozovatelům a správcům budov a infrastruktury
– státní správě a municipalitám
– architektům, inženýrům a technickým profesím


Facility management ve zkratce
Praha, 2023, vydaní první, 108 stran
ISBN: 978-80-908740-2-2
Vydal Idealab, s. r. o. jako svou třetí publikaci, druhou v edici FACILITY MANAGEMENT
Texty: Eva Wernerová, Jan Talášek, Kateřina Schön, Kateřina Šveřepová, Kristýna Houšková, Gabriel Lukáč, Jiří Knap
Odborný poradce: Doc. František Kuda
www.fmjournal.cz/kniha