Taconova Group

Zmiešavacie ventily NovaMix od spoločnosti Taconova

Či už ide o vykurovacie, sanitárne alebo solárne systémy, zmiešavacie ventily švajčiarskeho výrobcu Taconova s výrobným závodom v juhočeskom Velešíne sa používajú takmer vo všetkých relevantných oblastiach stavebníctva. Ventily NovaMix pracujú úplne autonómne, bez dodatočnej pomocnej energie, čím poskytujú vyšší komfort, bezpečnosť a energetickú účinnosť v mnohých dôležitých oblastiach stavebnej techniky.

Napríklad v inštaláciách pitnej vody. V závislosti od konštrukcie sú zmiešavacie ventily NovaMix ideálne pre inštaláciu na centrálnom mieste – tu sa dajú ideálne kombinovať so solárnymi tepelnými systémami – alebo priamo pred odberným miestom. Ventily znižujú vysoké teploty teplej vody na konštantnú teplotu pri jej odbere, čím zabezpečujú ochranu pred obarením, čo je neoceniteľná výhoda napríklad vo viacgeneračných domácnostiach. Okrem toho zvyšujú dostupný výkon teplej vody.

Foto 1 a 2: NovaMix Value sa používa najmä v sanitárnom sektore ako regulačné zariadenie na zníženie teploty teplej vody zo zásobníkov. Môže sa použiť aj na mnohé iné aplikácie, kde sa vyžaduje konštantná teplota miešania. (foto: Taconova Group AG)

Všestranné použitie vo vykurovacích systémoch

Zmiešavacie ventily sa môžu používať aj v systémoch plošného vykurovania – v podlahách, stropoch, stenách alebo pri aktivácii betónového jadra – na zmiešavanie požadovanej teploty prietoku alebo ako rozdeľovacie ventily na oddelenie médií v oblastiach vykurovania a klimatizácií. Ventily spoločnosti Taconova zohrávajú ústrednú úlohu aj v regeneratívnych energetických systémoch, predovšetkým pri nabíjaní zásobníkov kotlov na tuhé palivá. Používajú sa proti tvorbe kondenzátu, najmä v procese vypaľovania. Tým sa výrazne znižuje tvorba dechtu a korózie kotla.

Foto 3: Schematické znázornenie zmiešavacích ventilov Taconova NovaMix pre centrálny ohrev teplej vody so solárnym ohrevom.  (foto: Taconova Group AG)

NovaMix Value: univerzálne riešenie pre všetky kategórie budov

Ako automatický termostatický zmiešavací ventil zabezpečuje NovaMix Value nielen konštantnú teplotu zmiešanej vody v mieste použitia, ale má aj tri nastaviteľné teplotné rozsahy (20–50 °C, 45–65 °C, 35–70 °C) a tri rôzne veľkosti ventilov pre DN 15, 20 a 25. Vďaka použitiu špeciálne vyvinutých spätných klapiek nie sú potrebné žiadne ďalšie tesnenia. Ventily majú hodnotu prietokového súčiniteľa Kvs len o 0,1 nižšiu ako ventily bez spätných klapiek. Ďalšou zvláštnosťou je, že ovládací piest má tesnenia na oboch stranách – dokonca aj vo vysokokapacitných zmiešavacích ventiloch NovaMix High Capacity – čo na jednej strane zabezpečuje ochranu pred oparením a na druhej strane znižuje nežiaduce nečistoty studenej vody na minimum. To umožňuje maximálne využitie skladovacej teploty. Okrem toho nepriľnavý povlak telesa ventilu zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa, čím sa eliminuje údržba a zabezpečuje dlhá životnosť.

Foto 4: Schematické znázornenie funkcie odklonenia. (foto: Taconova Group AG)

Všetky zmiešavacie ventily NovaMix sú plynulo nastaviteľné a vyznačujú sa vysokou presnosťou regulácie. Pre aplikácie v solárnom sektore nie sú potrebné ďalšie verzie, pretože túto oblasť pokrýva jeden ventil Taconova. To šetrí čas a náklady na skladovanie. Špeciálne tesnenia ventilov znižujú prímes studenej vody v rôznych ventiloch na minimum. Povlak proti usadzovaniu vodného kameňa zabezpečuje dlhodobo spoľahlivú prevádzku bez potreby údržby.

Foto 5: Schematické znázornenie pred miestom odberu vzoriek pomocou systému NovaMix Compact. (foto: Taconova Group AG)