Viessmann, s.r.o.

Spoločnosť Viessmann vyvinula modulárne zásobníky Vitocell, ktoré spolu s tepelnými čerpadlami vzduch/voda radu Vitocal 150-A/151-A tvoria ideálnu kombináciu na modernizáciu vykurovacieho systému. Nové zásobníky teplej vody a akumulačné zásobníky vykurovacej vody Vitocell možno použiť samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii. Ich jedinečná modulárna konštrukcia umožňuje čo najlepšie využiť inštalačnú plochu.

Vhodný na rekonštrukciu: Vitocal 150-A/151-A

Rad Vitocal 150-A/151-A dosahuje vysoké výstupné teploty do 70 °C pri vonkajšej teplote až do mínus 10 °C. To umožňuje realizovať flexibilné riešenia vykurovania a chladenia, najmä pri modernizácii. Je možné naďalej používať existujúce vykurovacie telesá. Podlahové vykurovanie nie je nevyhnutné. Vysoká energetická účinnosť, pohodlné ovládanie prostredníctvom aplikácie, udržateľná prevádzka a atraktívny dizajn sú presvedčivé vlastnosti.

S novou generáciou tepelných čerpadiel udáva spoločnosť Viessmann štandardy z hľadiska ešte väčšej spoľahlivosti, energetickej účinnosti a udržateľnosti. V súlade s poslaním „Vytvárame životný priestor pre budúce generácie“ preberáme zodpovednosť za šetrenie energetických zdrojov. Naším prostriedkom sú inovatívne technológie, pomocou ktorých možno efektívne využiť environmentálne teplo na vykurovanie a chladenie. A to zvlášť šetrne ku klíme vďaka použitiu ekologického chladiva.

Je dôležité, aby bol systém presne prispôsobený príslušnej oblasti použitia. Preto sme vyvinuli tepelné čerpadlá, ktoré sú so svojimi vysokými výstupnými teplotami a inovatívnou hydraulikou mimoriadne vhodné na použitie v existujúcich budovách. Takto je možné naďalej využívať existujúce vykurovacie telesá. V takýchto budovách často ešte nie je nainštalované podlahové vykurovanie. Každý, kto tu modernizuje a chce aj naďalej využívať existujúce radiátory, potrebuje zdroj tepla, ktorý dokáže dosiahnuť vyššiu teplotu na výstupe do 70 °C. Práve na tento účel vyvinula spoločnosť Viessmann tepelné čerpadlá vzduch/voda v monoblokovom vyhotovení Vitocal 150-A a 151-A.

Ideálna kombinácia na modernizáciu

Spoločnosť Viessmann vyvinula modulárne zásobníky ktoré spolu s tepelnými čerpadlami Vitocal 150-A tvoria ideálnu kombináciu na rekonštrukciu. Nové zásobníky teplej vody a akumulačné zásobníky vykurovacej vody možno použiť samostatne alebo v kombinácii – umiestnené na sebe. Jedinečná modulárna konštrukcia umožňuje čo najlepšie využiť inštalačnú plochu, ktorá je v prípade modernizácie obvykle malá. Vďaka samostatným modulom zásobníka vykurovacej vody a zásobníka teplej vody, ktoré je možné inštalovať jeden na druhý alebo použiť samostatne, je zabezpečená maximálna flexibilita. Jednotný design valca vytvára na pohľad jednoliaty celok.

Samostatné skladovanie modulov uľahčuje ich prepravu. Montážne firmy ocenia integrované úchyty, ktoré na mieste inštalácie zjednodušia manipuláciu so zásobníkmi.

Zásobník teplej vody Vitocell 100-V typ CVWC, 300, 250 a 200 l, zásobník vykurovacej vody Vitocell 100-E typ MSCA, 75 a 50 l, príklad kombinácie Vitocell Modular s 250/75 l (zľava doprava). Zdroj: Viessmann

Zásobníky teplej vody: na výber sú tri produkty

Zásobníky teplej vody sú určené na inštaláciu vedľa zdroja tepla. Sú ideálne tam, kde na zabezpečenie tepelného pohodlia nepostačuje tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkom alebo kde ho nemožno použiť z dôvodu ťažkej manipulácie. V porovnaní s bežnými zásobníkmi na teplú vodu má nový Vitocell 100-V (typ CVWC) veľké plochy výmenníka tepla, prispôsobené pre potreby tepelných čerpadiel. Horčíková anóda v spojení so vrstvou smaltu Ceraprotect zaručuje trvalo spoľahlivú ochranu proti korózii. Zásobníky teplej vody sú k dispozícii v objemoch 200, 250 a 300 litrov.

Akumulačné nádoby na vykurovaciu vodu: na výber sú dva produkty

Akumulačné zásobníky vykurovacej vody Vitocell 100-E (typ MSCA) majú objem 50 a 75 l a vďaka difúzne odolnej tepelnej izolácii sú vhodné na vykurovanie aj chladenie. Obe zariadenia majú stratifikačný mechanizmus, ktorý vyhovuje špeciálnym prevádzkovým podmienkam tepelných čerpadiel. Verzia s objemom 75 l môže byť vybavená aj elektrickou špirálou a má dodatočné prípojky na integráciu ďalšieho zdroja tepla.

Kombinácia: na výber je šesť produktov

Kombinácie zásobníka teplej vody a akumulačného zásobníka vykurovacej vody sú k dispozícii ako Vitocell Modular. Tieto zásobníky sa umiestňujú jeden na druhý a preto vyžadujú inštalačnú plochu menšiu než 0,5m2. Pre jednoduchú realizáciu pripojenia na strane systému je možné vyrovnávací zásobník vykurovacej vody otáčať o 360 stupňov.

Nechajte si poradiť u svojho odborného partnera firmy Viessmann alebo na www.viessmann.sk.