V dňoch 24 a 25.10.2023 sa konali v Košiciach a Nitre odborné semináre, ktoré organizovalo Sdružení výrobců pro ploché střechy spoločne so cechom strechárov s názvom: „ Aktuální trendy v řešení plochých střech: fotovoltaika, střešní světlíky, požárně bezpečnostní řešení“.

Už samotné pomenovanie a názov seminára  hovorí za všetko. Obnovou striech sa zaoberáme aj v našom časopise mnoho rokov. Strechy starnú, opotrebovanie je značné. Častá je obnova strechy samotnej, alebo obnova strechy sa zakomponuje do obnovy celého bytového domu. Možno práve tieto argumenty zaujali  spoločenstvá vlastníkov bytov zo ZSVB na Slovensku, aby sa stali účastníkmi seminára…

Ploché strechy trápia skoro všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov. Na jednej strane sú ploché strechy poškodené a treba ich obnovovať. Na strane druhej sú ploché strechy vystavované novým požiadavkám, ktoré vyplývajú z požiadaviek Európskej únie na OZE. Fotovoltaika alebo solárne kolektory?  Všetko je záťaž pre ploché strechy, ktoré neboli plánovane konštruované na montáž týchto zariadení. Čo s tým?

Riešenia navrhli niektoré prednášky v podaní renomovaných firiem. Problematika umiestňovania fotovoltaických či solárnych panelov si vyžaduje v prvej rade kontrolu a posúdenie stavebných konštrukcií, doporučuje sa  statický prepočet, či strecha požadovanú záťaž „vydrží“.  Nie je všetko tak jednoduché, ako sa zdá.

Téme: „Jak instalovat FV systém v souladu se zákony“ – sa venoval p. Šimon. Logicky na prvú prednášku seminára nadväzovali ďalšie prednášky:  „Způsoby instalace FV z pohledu realizační firmy“ v podaní p. Rybníčka zo spoločnosti Izolex Moravia, s.r.o. , nasledujúce prednášky boli na témy: „Upevnění TR plechu jako nosné konstrukce a FV, světlíky“ (p. Gajdzica zo spoločnoti EJOT) a „Umístnění záchytných systémů a postupy“ (p. Smolík z firmy TOPWET s.r.o.)  Účastníci seminára pochopili, že nie je také ľahké a jednoduché prijať rozhodnutie zastavať strechu aj keď v súlade s požiadavkami EÚ.

Po prestávke sa témy seminára menili  a dotkli sa viacerých problematických okruhov.  Inštalácie svetlíkov (VELUX Slovensko s.r.o.), nahradila opäť problematika fotovoltaiky za pohľadu výrobcov povlakových krytín (Fatra, a.sk. a AXTER CZ, s.r.o.) a z pohľadu výrobcov tepelných izolácií (PUREN s.r.o. a ROCKWOOL, a.s.).

Naozaj plodné témy skončili diskusiou a účastníci seminára odchádzali domov s množstvom nových informácií. Poďakovanie patrí aj organizátorovi seminára – Cechu strechárov, ktorá v osobe pani Jaroslavy Lintnerovej, vedúcej Kancelárie CSS už dlhoročne organizuje v mene Cechu strechárov Slovenska vzdelávacie akcie aj pre správcov bytových domov.

-ek-