Snaha o čo najnižšie hodnoty CO2 pri vykurovaní a chladení je ambíciou čoraz viac developerských projektov. Inšpiráciu môžu „zelení“ developeri hľadať v nemeckom Berlíne, kde už tretí rok funguje inovatívny projekt Future Living Berlin (FLB).

Berlínsky projekt FLB  je vystavaný na ploche cca. 8 tisíc metrov štvorcových a vyznačuje sa množstvom smart riešení s dôrazom na energetickú udržateľnosť a komfort nájomcov.

Energy Management System

Podľa štatistického úradu Eurostat sa na vykurovanie v domácnosti spotrebuje približne 80 % energie – takže potenciál znižovania CO2 je obrovský. Európske R&D stredisko Panasonic vyvinulo inteligentné riešenie na správu energie, ktoré optimalizuje jej využitie.

Na výrobu elektriny na strechách boli vybrané FV panely Panasonic, ktoré sú z hľadiska výkonu špičkou v odbore. Softvérové riešenie meria množstvo energie z FV panelov, vrátane nadbytočne vygenerovanej energie. Riadenie potom rozhoduje o tom, čo sa bude z energie vyrábať – či teplo na vykurovanie miestností alebo horúca voda. Rozhodnutie prebieha v závislosti od rôznych faktorov, ako sú sezóna, denný čas atď. Takéto smart ovládanie a algoritmy umožňujú úspory energie a flexibilné reagovanie na potreby obyvateľov štvrte.

Ak systém deteguje prebytok, použije sa energia najskôr na teplo v priestore (pretože pohodlie nájomníkov bolo pre algoritmus stanovené ako najvyššia priorita) a potom je smerovaná na výrobu teplej vody. Cieľom je optimalizovať mieru vlastnej spotreby z priemerných 30-40 % na 50-60 %. Zohľadňujú sa aj sezónne vplyvy: na jar a na jeseň algoritmus čo najlepšie využíva vykurovanie a výrobu teplej vody a vykazuje najväčšie zvýšenie efektivity. V letnom období je možné prebytočnú FV energiu využiť iba na výrobu teplej vody, kúrenie je vypnuté, čo znižuje priemernú účinnosť.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Na vykurovanie miestností a výrobu teplej vody sa používa 17 tepelných čerpadiel vzduch-voda Panasonic Aquarea určených aj na chladenie. Poskytujú vysoko energeticky účinnú technológiu a pri napájaní z obnoviteľných zdrojov fungujú takmer bez produkcie uhlíkovej stopy. Pre uľahčenie obsluhy a maximalizáciu energetických úspor sú čerpadlá napojené na systém „AC Service Cloud“. Ten umožňuje inštalátorom spravovať a servisovať tepelné čerpadlá na diaľku. To šetrí nielen čas, ale aj CO2, pretože údržba na mieste môže byť naplánovaná efektívnejšie. Ďalšie cloudové riešenie „AC Smart Cloud“ umožňuje koncovým užívateľom sledovať využitie energie pomocou smartfónu alebo tabletu.

„Smart“ riešenia pre úsporu aj komfort

Celý projekt sa vyznačuje maximálnym dôrazom na smart a udržateľné riešenia. Obnoviteľnú energiu pre tepelná čerpadlá vzduch-voda poskytuje 600 panelov Panasonic HIT, ktoré dodávajú kapacitu 195 kWh.

Energetickú úspornosť stráži digitálny domáci systém. Pokiaľ nájomníci opustia domácnosť zároveň v bytoch vypína TV a ďalšie zariadenia. Navyše zaisťuje, aby sa dôležité upozornenia, zvonenia návštev, poveternostné varovania alebo požiarne poplachy vysielali ako vizuálne výstrahy na Panasonic televízoroch, ktorými sú byty vybavené.

Digitálny prístupový systém „myPORT“ umožňuje prístup k domovým a bytovým dverám pomocou čipovej karty alebo aplikácie. Systém rozpoznáva nájomníkov prostredníctvom užívateľských profilov a automaticky všade zaisťuje bezbariérový prístup. Kamery pred dverami domu a bytu v spojení s aplikáciou alebo dočasnou autorizáciou prostredníctvom kódu hosťa umožňujú prístup do objektu napríklad návštevníkom alebo opatrovateľom.

A v neposlednom rade nájomníci môžu využívať exkluzívny vozový park FLB od DAIMLER, ktorý tvorí 5 vozidiel. Rezervácia sa vykonáva prostredníctvom aplikácie prepojenej so správcom bytov FLB. Používanie vozidiel je prvý rok zadarmo a potom je účtované individuálne podľa použitia.