Ideálne riešenie ako udržať vysokú účinnosť a dlhú životnosť systému

 

Systém oceľových trubiek a lisovaných tvaroviek je ideálnym riešením pre priemyselné rozvody stlačeného vzduchu. V nižšie uvedenom texte by sme Vás chceli zoznámiť s niektorými vlastnosťami a výhodami lisovaných tvaroviek v kombinácii s niektorými odporúčaniami, ktoré ovplyvňujú vysokú účinnosť a dlhú životnosť systému. Použitie oceľových trubiek a lisovaných tvaroviek pre inštaláciu priemyselných rozvodov stlačeného vzduchu je správnou voľbou, ktorá sa časom vyplatí. Veľa výrobných priemyselných subjektov využíva vo veľkej miere stlačený vzduch pre priame výrobné procesy  a pre zásobovanie rôznych typov strojov.

Poruchy strojného zariadenia a výrobných liniek, a z toho vyplývajúce prerušenie výroby, sú neočakávané a najmenej žiaduce problémy, ktoré môžu spôsobiť nie len časovú stratu, ale určite aj finančnú. Z tohto dôvodu musí byť systém rozvodu stlačeného vzduchu prevádzkovo spoľahlivý a inštalovaný z kvalitných materiálov.

Oceľové potrubie, hlavne nerezová oceľ AISI 304L a AISI 316L, je schopné odolať negatívnemu vplyvu nečistôt prepravovaných so stlačeným vzduchom. Pri niektorých potrubných systémoch inštalovaných z plastových materiálov, môže časom dôjsť k poškodeniu vnútorných stien pri kontakte  s týmito nečistotami, ktoré nimi prechádzajú pri vysokých rýchlostiach. Oddelené jemné častice trubky môžu spôsobiť znečistenie, poškodenie a upchatie celého systému.

 

Stlačený vzduch s olejom alebo bez oleja?

Niektoré priemyselné rozvody stlačeného vzduchu umožňujú prítomnosť oleja v systéme a niektoré zasa nie. Pokiaľ existuje koncentrácia oleja vyššia ako 5 mg/m3 vzduchu, odporúčame vymeniť štandardné tesniace O-krúžky EPDM (čiernej farby) za O-krúžky FPM (červenej farby).

 

pressfiting

 

Prítomnosť kontaminantov, ako je olej, vlhkosť a prach, obsiahnutých v stlačenom vzduchu, má za dôsledok predčasné opotrebenie systému a strojných zariadení k nemu pripojených, ovplyvnenie výroby v dôsledku čiastočného alebo dokonca nezvratného poškodenia už hotových výrobkov, ktoré boli zasiahnuté časticami nečistôt. Prítomnosť vody vo vnútri okruhu môže spôsobiť koróziu rozvodu, upchať stroje alebo zablokovať funkčnosť celého systému.

 

Inštaláciou ďalších strojových zariadení môžeme zabezpečiť účinný systém rozvodu stlačeného vzduchu pri zachovaní kvality dodávaného vzduchu a dlhej životnosti.

  • Systém inštalovaný z oceľových lisovaných tvaroviek: maximálny výkon v priebehu celej životnosti vďaka vynikajúcej kvalite materiálu.
  • Zaistenie neprítomnosti oleja: každý priemyselný proces môže viac či menej tolerovať prítomnosť oleja. Ani prítomnosť troch či viacerých fáz filtračných procesov nemusí viesť k odstráneniu prítomnosti oleja, ktoré môže byť nekonečné. Pokiaľ potrebujete systém, ktorý je úplne bez oleja, jedinou metódou je použitie kompresoru bez oleja, ako zdroja stlačeného vzduchu.
  • Udržiavaním konštantnej relatívnej vlhkosti zaistíte vysokú účinnosť systému po celý čas jeho životnosti. Inštalácia a využitie sušičiek vzduchu zabraňuje možnému vzniku korózie (v systémoch inštalovaných z uhlíkovej ocele sú sušičky vzduchu povinné). Zabraňujú taktiež ďalším možným problémom v systéme spojených so všeobecnou produktivitou.
  • Eliminácia prachu a nečistôt: kaskádovité filtre musia byť používané s filtračným výkonom od najväčšieho po najmenšie.

 

Na stále viac konkurenčnom priemyselnom trhu je veľmi výhodné, keď môžete počítať so spoľahlivým a účinným priemyselným rozvodom stlačeného vzduchu. Výber preukázateľne menej nákladných materiálov v spojení s menej zložitými filtračnými systémami, obzvlášť čo sa týka  prvotnej investície, ktorá by mala viesť k zisku, vedie  naopak k problémom, ktoré postihujú jednotlivé prvky rozvodu stlačeného vzduchu. Jedine distribučne spoľahlivé  a prevádzkovo účinné rozvody stlačeného vzduchu s čo najmenším počtom chýb a prestojov výrobných liniek sú zaručeným zdrojom zisku.

 

Miroslav Kotrouš, IVAR CS