Združenie EPS SR

 

Použitie polystyrénu vo vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémoch prináša mimoriadny výkon za výhodnú cenu. Investori však často robia chybu, keď šetria na hrúbke expandovaného (penového) polystyrénu. Trvalú úsporu energií možno získať len vtedy, ak sa zvolí správna hrúbka tepelnej izolácie.

Hrúbka v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) pri zatepľovanom obvodovom plášti závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od tepelnotechnickej kvality pôvodnej stavebnej konštrukcie (v závislosti od obdobia výstavby pôvodnej budovy). Vždy platí, že návrh skladby zateplenia patrí do rúk skúsenému projektantovi.

V praxi sa však často stáva, že investor sa spoľahne na rady firiem, ktoré realizujú zateplenie budov. Niektoré firmy však v snahe získať zákazku, často znižujú náklady na minimum a šetria práve na izolačnom materiáli. K úspore síce dochádza, pretože objekt sa zateplí. Napriek tomu, prichádzajú investori v dlhodobom horizonte o ďalšie stovky eur možných úspor. Preto je dôležité, aby si sami investori komplexne postrážili proces zateplenia už od výberu izolačného materiálu až po jeho hrúbku.

 

Sivý polystyrén ušetrí centimetre

Pri výbere tepelnoizolačného materiálu treba hľadieť aj na potenciál úspor, ktoré zateplená budova prinesie v budúcnosti. Zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu sa v porovnaní s ostatnými materiálmi vyznačuje najrýchlejšou návratnosťou investícií.

S ohľadom na dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt od 1. 1. 2021 pre budovy s takmer nulovou potrebou energie je pri zohľadnení energetických požiadaviek domov nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm. Sivý (grafitový) polystyrén splní rovnaké tepelno-technické požiadavky už pri hrúbke 20 cm, a pritom si zachováva všetky pozitívne vlastnosti bieleho EPS.

„Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti sivého polystyrénu v porovnaní s bielym EPS možno využiť znížením hrúbky tepelnoizolačného materiálu. V zásade možno povedať, že pri rovnakej hrúbke je sivý polystyrén efektívnejší o približne viac ako 20 %. To znamená, že jeho tepelnoizolačné vlastnosti sú lepšie približne o viac ako 20 %. Ak z nejakého dôvodu je použitie väčšej hrúbky izolácie nemožné (napr. pre už zabudované alebo zakúpené parapetné plechy), riešením je použitie sivého EPS s menšou hrúbkou tepelnej izolácie,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Expandovaný polystyrén si svoje vynikajúce tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti si zachováva počas celej životnosti. Ak biely polystyrén nahradíte sivým polystyrénom s rovnakou hrúbkou, získate dodatočnú úsporu energie vo výške cca 20 % počas celej životnosti zatepľovacieho systému.

 

Výhody pri zhotovení zateplenia

Pri úspore hrúbky tepelnej izolácie sa ušetrí nielen na objeme tepelnej izolácie, ale i na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky, zakladacie lišty. Realizačné firmy si tiež pochvaľujú jednoduchú manipuláciu a aplikáciu EPS, ktorý z 98 % tvorí vzduch. Práca s EPS je bezpečná a príjemná. Netreba používať ochranné prostriedky, ako sú ochranný odev, okuliare, rukavice a pod. Polystyrén je tiež mimoriadne ľahký. Možno ho kdekoľvek čisto, rýchlo a presne narezať pomocou rezačky s odporovým drôtom. Vďaka rýchlemu postupu prác šetrí čas na stavbe.

 

Značka kvality

Kvalitný expandovaný (penový) polystyrén možno spoľahlivo identifikovať vďaka značke kvality. Značku „kvalitný výrobok“ zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje vo zvyšovaní kvality EPS na slovenskom trhu. „Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré môžu ponúkať nekvalitný materiál. Výrobok z EPS, ktorý je označený značkou „kvalitný výrobok“ znamená pre spotrebiteľa informáciu, že jeho kvalita podlieha pravidelnej kontrole výrobcom a nezávislej kontrole notifikovanou osobou v rámci projektu Monitoring kvality,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková.