Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov  s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “.  Program seminára bol venovaný financovaniu obnovy bytových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok kotolní a plynových zariadení, precíznemu meraniu spotreby tepla a budúcnosti bývania po obnove BD. Nechýbal ani rozbor problematiky správy a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových domov.

Spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o. netreba predstavovať. Jedna z najúspešnejších realizačných spoločností, ktorá ponúka pri obnove domov svoje služby pre vlastníkov a správcov bytových domov od A po Zet  – tzv. služby „na kľúč“. Tentoraz však nešlo o zháňanie zakázok, ale o zamyslenie sa nad skutočnosťou, ako nakladať a ako udržiavať bytové domy po ich obnove? Prednáška Ing. Madáča sa zakladala na dlhoročných skúsenostiach s mnohými ukážkami bytových domov, sa týka naozaj všetkých.

Údržba bytových domov po ich obnove je veľmi podceňovanou otázkou. Základným problémom je tvorba fondu opráv. Pri obnovenom bytovom dome by sme sa mali zamyslieť nad plánom údržby obnoveného bytového domu. V takomto pláne je potrebné naplánovať (aj financie) nielen na povinné revízie, ale aj nové nebezpečia: napadnutia machmi a riasami,  živelné pohromy (požiare) ale najčastejšie sú poškodenia ETICS z dôvodov nekvalitne prevedenej obnovy prípadne jej mechanického poškodenia.

Biologické napadnutie je spôsobene vlhkosťou prostredia, umiestnením bytového domu napríklad v blízkosti lesa, a pod. Biologické napadnutie je nutné sanovať. Čím skôr, tým lepšie.  Ideálne sú preventívne ochranné prostriedky. „Sú výrobcovia, ktorí ponúkajú omietky s riadeným postupným uvoľňovaním kapsulovaných biocídov, čo zabezpečuje dlhšiu dobu ochrany proti biotickému napadnutiu oproti omietkam s bežnou biotickou ochranou“, hovorí Ing. Madáč.

Ošetrenie fasády vykonáva aj spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o., ktorá má všetky zariadenia aj materiálnu pripravenosť na údržbu a sanáciu fasády. Takisto vie likvidovať aj škody, ktoré vznikli požiarom bytu v bytovom dome, ale vie aj sanovať nevhodne a nekvalitne obnovené bytové domy. Žiaľ  práve nesprávne a zle obnovené bytové domy, vady pri ukotvení kovových prvkov ako aj vplyvy vlastníkov (svojvoľné namontovanie satelitu) a iné sú tiež často dôvodov na potrebnú sanáciu zateplených fasád. Pomáha minimálne vyčistiť nánosy nečistôt, a zvážiť technologické možnosti, plán a spôsoby údržby BD.  Množstvo obrázkov muselo byť výstražným varovným prstom aj pre toho „najneveriaceho správcovského Tomáša“.

Riešením je správne spracovaný plán kontrol, ktorý má spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o. profesionálne pripravený. Videli sme to na ukážke. Už bude len na správcoch, či si vzali niečo z prednášky Ing. Madáča k srdcu.  Obrázky ich snáď presvedčili. Ako môžu vyzerať bytové domy pri pravidelnej údržbe strechy, balkónov či fasády – mali možnosť vidieť správcovia na ukážkach z archívu spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o. Veľkú úlohu zohráva čas. Údržbu neodporúča Ing. Madáč odďaľovať, ani nechávať na laikov. Údržbu plastových ani hliníkových okien a dverí nechať na profesionálov. Údržbu bytového domu pokladá Ing. Madáč za jednu z najpodstatnejších úloh správcov po obnove bytových domov. „Zateplením údržba bytového domu nekončí“ argumentuje Ing. Madáč.

Na konci prezentácie zodpovedali prednášajúci na otázky, ktoré prišli pred seminárom, ale aj na otázky, ktoré prišli počas neho. Otázky sa týkali problematiky, ktoré sa týkala možnostiam predísť machom na fasáde, ďalšia otázka sa týkala témy, ako má správca možnosť kontroly realizácie obnoveného BD.  Rozoberala sa téma potreby stavebného dozoru, ale aj problematika osudu už aj obnovených bytových domov o 50 rokov? Bolo potešujúce, že práve väčšia časť otázok, ktoré prišli počas seminára, bola zodpovedaná priamo počas seminára.

Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN