Pre nájdenie prvých inštalácií podlahového kúrenia sa musíme vrátiť až do doby rímskeho impéria. Systém nazývaný „Hypokaustum“ (latinsky „hypocaustum“ z gréckeho „hypo-kauston“ je doslova „spodné kúrenie“) bol priestor pod podlahou kúpeľov alebo vil, ktorý slúžil na ich vykurovanie. Miestnosti rímskych kúpeľov mali vyvýšenú podlahu na hustých pravidelných radoch 60 – 100 cm vysokých stĺpikoch. Priestor pod podlahou sa vykuroval horúcimi spalinami z pece z vonkajšej strany miestnosti, ktoré odchádzali šachtami alebo rúrkami v stenách. V peci sa kúrilo drevom. Masívna podlaha zložená z niekoľkých vrstiev tehál a betónu sa za deň až dva vyhriala a udržiavala potom v miestnosti stálu teplotu. Pozostatky takéhoto kúrenia sa zachovali v Taliansku, v Španielsku, vo Francúzsku, v Anglicku, v Nemecku, v Maďarsku, v Turecku, v Severnej Afrike, v Moravskom Mušově a na Slovensku v Stupave. Tento systém bol potom na mnoho rokov zabudnutý, aby sa znovu objavil až v súčasnej dobe, ako vo výstavbe súkromných domov, tak i verejných budov.

Podlahové kúrenie patrí k takzvaným nízkoteplotným vykurovacím systémom, preto ho radíme k dnešnému štandardu do nízkoenergetických domov. Kúri princípom sálajúceho tepla z vykurovacieho systému umiestneného v podlahe. Tento proces prebieha s vysokou tepelnou citlivosťou a pomermi poskytujúcimi maximálnu možnú rovnomernosť pri vydávaní tepla. Proces kúrenia je postavený na nahrievaní vzduchu a jeho následným sálaním k stenám. Vďaka tomuto systému sa rovnomerne nahrievajú steny, odkiaľ sa teplo odráža v rovnakej miere aj do celej miestnosti, takže intenzita tepla bude rovnaká všade. Nemôže sa stať, že teplota v jednotlivých častiach miestnosti bude výrazne rozdielna.

 

 

schema

 

Každý spôsob vykurovania má svoje výhody i nevýhody, ale podlahové kúrenie patrí k tým spôsobom vykurovania, kde výhody jednoznačne prevažujú.

 

comap podlahy

 

Medzi hlavné výhody patrí:

  • Zdravé a komfortné rozloženie teploty vzduchu v miestnosti
  • Nízka teplota vykurovacej vody v systéme
  • Stabilný tepelný komfort – tepelná pohoda v miestnosti
  • Finančná úspora pri prevádzke
  • Zníženie prašnosti – zníženie prejavov alergií a dýchacích ochorení
  • Vysoká efektivita
  • Zachováva možnosť kombinácie s klasickým kúrením
  • Vysoká variabilita realizácie podľa požiadaviek

 

RHC „Radiant heating and cooling system“ je veľmi dôsledne koncipovaný systém výrobkov a služieb určený pre plošné kúrenie a chladenie. Našim partnerom – inštalatérskym firmám a projekčným kanceláriám poskytujeme všestrannú technickú podporu a obchodným partnerom logistickú podporu. Riešenie RHC ponúka technické riešenia zamerané na efektivitu a úsporu energie pri zachovaní jednoduchého a spoľahlivého systému vlastnej pokladky podlahového kúrenia. Mnoho inštalatérskych firiem z mnoho zemí v Európe pozná COMAP vďaka skúsenostiam s regulačnými armatúrami COMAP, systému pre rozvody vody a kúrenia MULTISKIN. Systém RHC je postavený na základe práve týchto komponentov a je doplnený špecifickými prvkami pre podlahové – stropné – stenové kúrenie a chladenie.

Jeden dodávateľ = jedná zodpovednosť

Na systém RHC je poskytovaná záruka 10 rokov (pri systéme s rúrkou Bio Skin až 25 rokov) za predpokladu, že celá inštalácia je zrealizovaná z komponentov od firmy COMAP a sú dodržané všetky montážne a technické odporučenia. Pokiaľ sú použité v inštalácií len niektoré komponenty, nie je možné predĺženú záruku ponúknuť a platí základná výrobková záruka 2 roky.