NRG flex, s.r.o.

Viaceré mestá a obce sa rozhodli zrekonštruovať rozvody centralizovaného zásobovania teplom, či už sa jednalo o výmenu potrubných rozvodov pre ústredné vykurovanie, rozvody teplej vody a cirkulácie alebo iné potrubné rozvody, ktorým sa skončila životnosť. Pôvodné tepelné siete majú poruchové stavy, veľké úniky tepla prípadne aj porušenia na trase, ktoré spôsobujú únik vody zo systému.

Projekt Dešná u Dačic

Dešná u Dačic je malebná obec v Českej republike v Juhočeskom kraji. Obec Dešná u Dačic, ktorá sa taktiež rozhodla využiť podporu rekonštrukcie tepelných sietí a požiadala o dotácie Ministerstvo priemyslu a obchuru pre obnovu tepelných sietí. Žiadosť a rozhodnutie na dotácie trvali menej ako 12 mesiacov. Táto malá obec, ktorá má približne 80 rodinných domov aj spolu s obecnými objektami, bola pôvodne zásobovaná teplom z priľahlej centrálnej kotolne na biomasu.

Ministerstvo priemyslu a obchodu poskytlo dotáciu v rámci IV. výzvy Úspory energie v SCZT pre projekt: „Rekonštrukcia rozvodov tepla a výmenníkových staníc v obci Dešná“. Podporovanie účinného nakladania energií, rozvoj energetických infraštruktúr a obnoviteľných zdrojov energie, podpora zavádzania nových technológií v oblasti nakladania energií a druhotných surovín.

Obr. 1  Obec Dešná u Dačic v Českej republike

Pôvodné oceľové potrubia, ktoré nespĺňali prevádzkové požiadavky tepelnej siete, mali veľké úniky tepla na trase. Obyvateľom obce Dešná u Dačic sa už nedokázalo zabezpečiť dostatočný prísun tepla na vykurovanie ich objektov. Nové tepelné rozvody boli naprojektované podľa súčasných požiadaviek obyvateľov a ich obydlí. Tím NRG flex prešiel celú obec, kde sa zakreslili pripojenia objektov a zaznačili objekty, ktoré chcú byť napojené na centrálny zdroj- kotolňa na biomasu.

Obr. 2  Kotolňa na biomasu, inštalácia nového biokotla

V Rakúsku sa už pred rokom 2000 budovali prvé projekty, ktoré mali centrálne zdroje tepla na biomasu. Obec Dešná sa k tomu ekologickému rozhodnutiu odhodlala pred 25 rokmi. Pôvodne vybudovaný centrálny zdroj tepla na štiepku a slamu zabezpečoval teplo celej obeci. Po týchto rokoch prevádzky boli v kritickom stave nielen tepelné rozvody, ale aj samotné kotly. Vo vykurovacom období vznikali veľké úniky vykurovacej vody, ktoré nebolo možné presne lokalizovať.

Obec Dešná sa rozhodla zachovať tento ekologický spôsob výroby tepla a pustila sa do zmodernizovania centrálnej kotolne. Cieľom obce bolo zabezpečiť bezporuchovú prevádzku tepelnej siete pomocou nového zdroja tepla na biomasu spolu s novými predizolovanými potrubiami. Na konci vykurovacej sezóny v 04/2022 začali výkopové a prípravné práce.

Okolo Veľkej noci sa odstavili staré kotle a začalo sa s ich odstraňovaním, následne sa vysťahovala celá budova kotolne a bolo nutné spraviť výrazné stavebné zásahy, spočítavajúce v prehĺbení podlahy o 3 metre. Začiatkom tohto leta sa inštaloval nový kotol na biomasu – tak ako je vidieť na obr. 2. Biomasový zdroj tepla je prevádzkovaný v teplotách v zime do 100 °C a má výkon až 1,5 MW.

Taktiež sa začali postupne po vetvách vymieňať staré oceľové potrubia za nové predizolované plastové potrubia NRG FibreFlex Pro. Dodávka nových predizolovaných potrubí pozostávala z plastových potrubí v kvalitnom prevedení NRG FibreFlex Pro s rúrkou z aramidového vlákna a s kyslíkovou bariérou, ktorá prenesie teplotu média až do 115 C/ 10 bar a dodávkou výmenníkových staníc tepla typu PewoCompact ECO I-U1-P, PN10 a typu V-max 25. Plánované spustenie vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom je plánované na jeseň 2022.

V rámci projektu sa pripojilo viac ako 70 rodinných domov a obecných budov. Celkovo sa vymenilo okolo 3 900 m potrubí, z centrálnej kotolne sa začína dimenziou d160 a postupne sa potrubia redukujú. Pre zvýšenie tepelných úspor sa v maximálnej miere využijú double potrubia v dimenziách od 2xd32 až po 2xd90.

Obr. 3  Výmenníková stanica tepla PewoCompact ECO I-U1-P

Obr. 4 Plastové predizolované potrubia NRG flex v jednorúrkovom a v dvojrúrkovom prevedení

Prevedenia plastových potrubí v dvojrúrkovom (double) prevedení, majú oveľa nižšie tepelné straty do okolia než to je u oceľových predizolovaných potrubí, ďalšou veľmi významnou výhodou plastových potrubí sú menšie potrebné šírky pre výkopy, než je tu o jednorúrkového (single) prevedenia.

Plastové predizolované potrubia sú veľmi flexibilné, veľké dĺžky návinov na kotúčoch je možné pospájať s minimum spojov na trase. Jednoducho sa môžu aj nasúvať- ako napríklad umiestnenie plastových potrubí do pripravených podvrtov pod cestami alebo do existujúcich betónových kanálov, bez nutnosti otvorenia celej trasy.

Tento projekt Dešná u Dačic sme na jeseň 2022 slávnostne uviedli do prevádzky v plánovanom termíne. Celková investícia rekonštrukcie potrubí do nových plastových predizolovaných potrubí bola zhruba 2 465 850 eur (60 mil. Kč) bez DPH. Vďaka získaniu dotácií na podporu tejto rekonštrukcie sa zlepšil celkový cash flow celého projektu.

Veríme, že kopletná rekonštukcia zdroja tepla – biomasový kotol na drevnú štiepku, predizolované potrubia a výmenníkové stanice budú dlho slúžiť. Treba oceniť, že už pred vyše 25 rokmi sa predstavitelia obce rozhodli pre takéto trvalo udržateľné ekologické riešenie vykurovania. Skúsenosti počas tohto obdobia hovoria za seba a môžu byť inšpiráciou aj pre iných.

Obr. 5  Plastové predizolované potrubia NRG flex navinuté na kotúčoch

Projekt Dukovany

Ďalším veľmi zaujímavým príkladom rekonštrukcie tepelných rozvodov v Českej republike bola obec Dukovany. Pri tomto projekte bolo navrhnuté hybridné riešenie, kde tepelná sieť bola realizovaná v kombinácií oceľ – plast. Využitie výhod oboch predizolovaných systémov vie zabezpečiť komplexnú tepelnú sieť s úsporou tepla pri prevádzkovaní a vďaka predizolovaným potrubiam vie byť dokončená 4x rýchlejšie.

Hlavná rozvodná trasa predizolovaného oceľového potrubia pre ústredné vykurovanie je vedená v dimenzii DN 125. Ako pokračovanie hlavnej trasy sa napája jednorúrové (single) plastové potrubie NRG FibreFlex Pro dimenzie d110.

Obr. 6 Plastové predizolované potrubia NRG FibreFlex Pro pre projekt Dukovany

Ostatné pripojené odbočky a vetvenie siete bolo zrealizované v double verzií flexibilného plastového potrubia – dve potrubia v spoločnej izolácií – dimenzie od 2xd32 až po 2xd75. Plastové predizolované potrubie umožní flexibilné zmeny trasy pri obchádzaní prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri výkopových prácach, napr. obchádzanie stromov, kríženie s existujúcimi sieťami či dažďovou kanalizáciou.

Obr. 7 Ukážka lisovania pri dvojrúrkovom systéme

Spätne musíme skonštatovať, že prvý deň-dva sa otvárali diskusie skúsených „oceliarov“ o tom, ako by to v oceli už mali hotové. Keď ale potom natiahli 150 m potrubia doslova za pár minút, tak v tej chvíli všetci na mieste uznali, že tie dlhé, na prvý pohľad možno neforemné kotúče majú svoje čaro. Od tretieho dňa išla pokládka a montáž od ruky a limitovali ju už iba výkopové práce. V rámci nášho servisu sa nám dokonca podarilo dostať na miesto aj technika priamo z Rakúska, ktorý svojim know-how ešte umocnil efekt z toho, ako vyťažiť pri montáži maximum.

Vďaka flexibilnosti plastových potrubí a ich dlhých návinov na kotúčoch sa na tomto projekte dokázalo ušetriť až 78 % spojov na trase v porovnaní s konvenčným oceľovým potrubím. Spájanie plastových potrubí lisovaním bez nutnej expanzie potrubia je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie než pri zváraní spojov pri oceli.

Starosta obce Miroslav Křišťál potvrdzuje: „Aj ako laik som vnímal výrazne vyššiu rýchlosť realizácie predizolovaného potrubia oproti oceli. Musím však podotknúť, že aj realizácia oceľového systému NRG PREMIO bola bez problémov. Celú spoluprácu by som hodnotil jedným slovom – bezproblémová.“

Zaujímavosťou v rámci tohto projektu je aj zdroj tepla. Zdrojom tepla pre celú obec Dukovany sú aktuálne dva kotle VESCO-B na biomasu, každý o výkone 1,5 MW. Celkovo je na centrálny rozvod tepla podľa vyjadrenia zástupcu dodávateľa kotlov firmy TTS boilers napojených cez 200 rodinných domov, ale aj miestny zámok, bytové domy, materská škola, hasičská zbrojnica a miestne firmy či supermarket.

„Ideme už tretiu vykurovaciu sezónu po kompletnom dokončení a všetko je v poriadku. Rýchlosť realizácie a celkovo jednoduchšie práce s predizolovanými plastovými rúrami nás nadchla,“ pochvaľuje si spokojný starosta Dukovan.

Plastové predizolované potrubia sa dajú úspešne využiť aj na väčšie realizácie v mestách. Tu sa preukáže to, že kombinácia a realizácia koncových vetiev dokáže pomôcť ušetriť výrazné množstvo tepla – až 36 % úspora tepla než keby bol projekt realizovaný celý v oceľovom potrubí. V aktuálnej situácii je nutné počítať s tým, že každý ušetrený GJ v rozvodoch má oproti minulosti násobne vyššiu hodnotu – finančnú aj environmentálnu.

Taktiež môžeme spomenúť aj projekt realizovaný v sebestačnej obci Kněžice na Vysočine. Výmena starých potrubí za nové predizolované potrubia bola realizovaná v roku 2020.

Taktiež v bioplynových staniciach boli realizované desiatky úspešných projektov – „malé energie“. Ukázalo sa, že je veľmi výhodné a efektívne rozvádzať prebytočné teplo vyrobené pri výrobe elektrickej energie do obcí.

Priame porovnanie napájania v oceľových a plastových potrubiach vedie k záveru, že keby bola technológia plastových potrubí známa skôr, inštalácia a konštrukčné obmedzenia by sa výrazne zjednodušili. Najmä posledné metre, kde napojenie na domy je vedené cez parky, dvory alebo výsadbu je každých pár centimetrov, ktoré sa nemusia obnovovať, veľmi cenených.

Autor:
Ing. Eva Švarcová,
NRG flex s.r.o.