WILO CS s.r.o., organizačná zložka

Connect Modul Yonos MAXO

Nový rozširujúci modul pre obehové čerpadlá rady Yonos MAXO

Spoločnosť Wilo CS predstavuje nový rozširujúci modul pre čerpadlá Yonos MAXO, ktoré s týmto modulom získavajú dodatočné prevádzkové funkcie a širšie možnosti ich inštalácie.

Wilo Connect modul rozširuje možnosti čerpadiel Yonos MAXO o najčastejšie požadované funkcie: prepojenie dvoch čerpadiel (master-slave), externé vypnutie cez kontakt, a sumárna poruchová a prevádzková signalizácia. Použitím Wilo Connect modulu sa výrazne zvyšujú možnosti použitia čerpadiel Yonos MAXO, najmä pri náhradách starších čerpadiel, ktoré boli napr. diaľkovo spínaná beznapäťovým kontaktom, alebo bola ich prevádzka snímaná systémom MaR. Prepojenie dvoch čerpadiel pre prevádzkový režim hlavného a záložného čerpadla je vďaka káblovému prepojeniu dvoch modulov ľahké a rýchle, bez nutnosti ďalších úprav, či komponentov. Pri poruche jedného z čerpadiel sa tak automaticky spúšťa čerpadlo záložné. Funkcia „Ext. OFF“ umožňuje vypínanie beznapäťovým kontaktom, zatiaľ čo systém MaR registruje čerpadlo v standby režime.

Použitie:

Rozširujúci modul pre obehové čerpadlá rady Yonos MAXO.

Parametre:

  • Indikácia prevádzkového stavu na LED displeji
  • Zberné poruchové hlásenie SSM ako beznapäťový rozpínací kontakt
  • Súhrnné prevádzkové hlásenie SBM ako beznapäťový zapínací kontakt
  • Riadiaci vstup externého vypnutia Ext. OFF
  • Integrované riadenie zdvojených čerpadiel DP s funkciami:

– Hlavný/záložný režím s prepínaním hlavného a záložného čerpadla závislým na dobe chodu (24 h) – Prepínanie na záložné čerpadlo pripravené na prevádzku v závislosti na poruche

Výhody:

Ø Spoľahlivé a ľahké prepojenie dvoch čerpadiel

Ø Ochrana čerpadiel

Ø Širšie možnosti náhrad starších čerpadiel s požiadavkou na dané funkcie