Viega s.r.o.

Život dnešnej doby je charakteristický nedostatkom pohybu vo voľnej prírode, zlými stravovacími návykmi, zhoršeným životným štýlom, psychickým stresom. Človek sa stáva čoraz menej odolným a zraniteľnejším. Imunita človeka je vratká, existuje stále veľa faktorov, voči ktorým sa môžeme brániť len zvýšenou obozretnosťou a zodpovedným prístupom. V oblasti rozvodov a inštalácií pitnej vody je to predovšetkým baktéria Legionella pneumophila, ktorá je v niekoľkých parametroch veľmi podobná ochoreniu Covid-19.

Voda, voda, voda…

Bez vody nie je život. To je aj s ohľadom na fakt, že ľudské telo je samo o sebe tvorené až zo 70 % z vody, asi každému jasné. Tiež je každému jasné, že nebude len tak piť vodu z rybníka, rieky, kaluže alebo že sa v lete nebude kúpať v stojatých vodách rybníkov či vodných priehrad, ktoré sú v teplom počasí čoskoro kontaminované a pre ľudský organizmus prinášajú rad hrozieb a nebezpečenstvo. Ale čo vodovodné kohútiky? Oproti mnohým krajinám sveta máme výhodu v tom, že v drvivej väčšine sa naozaj môžeme napiť alebo umyť pod takmer každým vodovodným kohútikom celkom  bez obáv. Avšak aj voda z takýchto odberných miest poskytuje skryté hrozby a nebezpečenstvo. Ide o prípady, kedy voda v potrubí stojí (stagnuje), kedy nie je zabezpečený jej pravidelný odber, prípadne je odber minimálny.

Spoločnosť Viega ponúka množstvo komponentov (cirkulačné ventily Easytop, tlakové dýzy, dvojité nástenky alebo ventily pre odbery vzoriek pitnej vody), ktoré pomáhajú zabezpečiť pravidelné prúdenie vody v rozvodoch a udržujú tak vysokú kvalitu pitnej vody. (foto: Viega)

Prerušenie prevádzky ako hygienická hrozba

„Napríklad nútená niekoľkotýždňová prestávka v prevádzke hotelov, reštaurácií, športovísk, wellness centier, kancelárií alebo niektorých priemyselných tovární, kedy nedochádza k pravidelnému odberu pitnej vody, predstavuje hrozbu pre ľudské zdravie pri opätovnom obnovení prevádzky. Voda v potrubí dlho stagnuje a vzniká tým ideálne prostredie pre vznik zdraviu nebezpečných baktérií, ako je Legionella pneumophila, E.coli, koliformné baktérie a ďalšie,“ popisuje Marek Holko, technický poradca spoločnosti Viega, ktorá vyrába potrubné systémy pre pitnú vodu.

Medzi najzávažnejšie patrí nákaza legionellou, ku ktorej dochádza pri vdýchnutí aerosólu vody, v ktorom môžu byť obsiahnuté jej baktérie. Vodný aerosól sa tvorí všade tam, kde sa voda mieša alebo tečie. Najčastejším miestom možnej nákazy sú prevádzky s prerušovaným alebo obmedzeným odberom vody. Môžu nimi byť aj slepé ramená inak využívanej vodovodnej inštalácie, ako sú napríklad umývadlá u toaliet alebo toalety samotné. Stav, kedy voda v potrubí vplyvom nízkej alebo úplnej absencie odberu v určitom úseku inštalácie alebo dokonca v celom systéme stojí, tak vytvára optimálne podmienky pre vznik a rozmnoženie legionelly. V stagnujúcom rozvode sa studená voda ľahko otepľuje nad 20 °C, teplá naopak chladne. Voda v rozvodoch neprúdi a podmienky pre množenie baktérií sú ideálne (teplota medzi 25–50 °C). Po opätovnom uvedení do prevádzky je následný kontakt s takou vodou značne rizikový. „Stačí, aby pred opätovným sprevádzkovaním objektov a podnikateľských prevádzok bol odber vody pozastavený na 7 dní. V tej chvíli sa voda v potrubí vodovodu stáva automaticky potenciálne nebezpečnou pre zdravie ľudí,“ dodáva Marek Holko.

Špeciálne ovládacie dosky pre splachovanie s integrovanou funkciou Viega Hygiene, ktorá zaistí automatické spláchnutie záchodov a zamedzí stagnácii vody v potrubí. Funkcia je vhodná všade, kde dochádza k prerušovanej alebo sezónnej prevádzke. (foto: Viega)

Legionárska choroba začína veľmi obecnými príznakmi, ako je slabosť, bolesť hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a horúčka. Inkubačná doba je 2–10 dní a v tejto fáze je šanca na správnu diagnózu v drvivej väčšine prípadov v podstate nemožná a je zameniteľná s chrípkou, zápalom pľúc, alebo napríklad aj s Covid-19. Vzhľadom k tomu, že sa do tela dostáva cez sliznice horných ciest dýchacích, je aj princíp nákazy podobný. Pri ťažšom priebehu môže chorého sprevádzať vracanie, hnačka, vykašliavanie krvi a bolesti svalov. Pri komplikáciách môže dôjsť až k úplnému zlyhaniu obličiek a pečene. Úmrtnosť sa u legionárskej choroby pohybuje okolo 40–80 %. Toto číslo je vysoké predovšetkým vzhľadom k nesprávnej prvotnej diagnóze ochorenia. Bez vyšetrenia moču a krvi, kedy sa hľadajú priamo protilátky na legionellu, nie je možné toto ochorenie určiť s istotou. Medzi výrazné odlišnosti oproti symptomaticky podobným ochoreniam je, že nikdy nebol dokázaný prenos legionelly z človeka na človeka. Ďalej je zásadné, že legionellu spôsobujú baktérie, nejedná sa teda o vírusové ochorenie, a tak ju možno liečiť antibiotikami. Chorý však spravidla vyžaduje hospitalizáciu a monitoring základných životných funkcií, predovšetkým potom funkciu pečene a obličiek. Najohrozenejšou skupinou sú pacienti po transplantáciách, po chirurgickom zákroku a fajčiari. Rizikový je vek nad 40 rokov, oslabená imunita a tiež ďalšie ochorenie ako cukrovka alebo rakovina.

Ako uviesť do prevádzky odstavenú inštaláciu vody

Ideálne je zabezpečiť aj v čase odstávky prevádzky pravidelný odber odpúšťaním vody v celej inštalácii. Interval kompletnej výmeny vody v celom systéme by nemal byť dlhší ako 72 hodín. To je ale nekomfortné a mnohokrát aj nerealizovateľné. Spoločnosť Viega, ktorá sa tejto problematike dlhodobo venuje, pravidelne komunikuje s odborníkmi z Katedry technického zariadenia budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade. „Majiteľom odstavených prevádzok odporúčame pre ďalšie používanie pri opätovnom uvedení do prevádzky jednorazovú chemickú a tepelnú dezinfekciu celej inštalácie podľa noriem STN EN 806-4 a STN EN 806-5,“ upresňuje Marek Holko.

S použitím vhodných komponentov sa odporúča realizovať rozvody potrubí pre pitnú vodu do takzvanej okružnej inštalácie, aby sa eliminovali odberné miesta v slepých ramenách. Voda tak môže neustále prúdiť v celom systéme. (foto: Viega)

Nútenému stagnovaniu pitnej vody v rozvodoch možno predchádzať. A to správnym spôsobom inštalácie a voľbou použitého materiálu. Je preto na zváženie aj prípadná úprava rozvodov samotných. V týchto prípadoch je nutné upraviť rozvody potrubia do takzvanej okružnej inštalácie, kedy sú odstránené odberné miesta v slepých ramenách tak, aby voda mohla neustále prúdiť v celom systéme. Okružné inštalácie s maximálne dvoma odbernými miestami sa dopĺňajú tzv. tlakovou dýzou. Tá na základe Venturiho efektu dokáže rozprúdiť vodu v potrubí vďaka samovoľnému vyrovnávaniu rozdielu tlaku v potrubí pri každom odbere vody. Samostatné toalety sa potom osadzujú špeciálnymi ovládacími doskami s funkciou Viega Hygiene. Takéto ovládacie dosky môžu samy spustiť splachovací proces vo vopred nadefinovanom časovom odstupe a množstve od posledného manuálneho spláchnutia. Tým je zaistená výmena vody v úseku vedúceho k toalete. Rozvody pitnej vody sa ideálne lisujú, aby sa zabránilo uvoľňovaniu zvyškov materiálu, tesnenia a iných častíc, ktoré neskôr poslúžia ako živná pôda pre rast biofilmov a baktérií. Ako najvhodnejší materiál z hľadiska zdravotnej nezávadnosti možno považovať ušľachtilú oceľ.

Pre viacej informácií k tejto problematike je k dispozícii špeciálna webová stránka: www.viega.sk/pitnavoda