Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Ihrisko pri centre voľného času v severozápadnej časti mesta Levoča bolo prerobené na bezpečné oddychové centrum pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Deti z okolitých sídliskových panelákov tak aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne získali možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a kvalitne, navyše pod odborným vedením animátorov z centra voľného času.

Aby bol potenciál ihriska naplno využitý, vyžiadal si odstránenie ornice a zdevastovaného trávnatého povrchu z časti plochy určenej na športovisko so spevnenou plochou, vybetónovanie časti plochy, osadenie obrubníkov a spevnenie plochy ihriska s trávnatým povrchom a štrkovým posypom. Terénna úprava pozemku spočívala vo využití odstránenej ornice a výsevu trávnika na nespevnené plochy. Ku koncu obnovy bolo osadené nové pieskovisko a celkom sedem zostáv náradí pre deti.

“Mesto doteraz nemalo k dispozícii dostatok plôch na šport a hry mimo uzatvorených priestorov. Našou prioritou sa preto v rámci programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta stali exteriérové upravené plochy s náradím na voľnočasové aktivity predovšetkým detí v predškolskom a školskom veku,” hovorí zastupujúca primátorka mesta Levoča Lýdia Budziňáková.

V lokalite ulice Jána Francisciho a blízkeho okolia žije takmer 1 500 detí vo veku do 18 rokov. Cieľom ľudí z centra voľného času bolo naplno využiť potenciál existujúcej plochy na sídlisku v severozápadnej časti mesta a prestavať ju tak, aby bola využiteľnou počas celého roka. Na jar v roku 2018 tento projekt podporila PSS, a. s., zo svojho grantového programu a vďaka mimoriadnemu nasadeniu pracovníkov mesta aj Centra voľného času je projekt po pol roku úplne hotový a v októbri 2018 sa dostal do užívania deťom.

“Z nového ihriska majú všetci vrátane nás obrovskú radosť. Za celú PSS želám deťom na ihrisku len chvíle plné radosti a zábavy,“ dodal predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš.