Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Medzinárodná konferencia „Správa budov“ sa za minulé roky stala snáď najobľúbenejšou konferenciou na Slovensku.  Jej cieľom je už vyše 11 rokov zvyšovanie odbornej úrovne správcov bytových domov a nebytových priestorov. Správcovia, ktorí sa za ostatné roky konferencie zúčastňovali, získali nadštandardné vzťahy nielen s dodávateľskými firmami, ale získali aj kamarátsko – priateľské vzťahy medzi sebou navzájom.  Výsledkom týchto vzťahov je spolupráca, pri ktorej si pomáhajú navzájom. Takto si vytvorili veľkú „rodinu“, čomu sme ako organizátori, veľmi radi.

Do minulého roku  bola konferencia Správa budov organizovaná raz ročne.  Vďaka výbornej atmosfére sa pochopiteľnou stala vôľa správcov stretávať sa častejšie. V apríli sa správcovia rozhodli a v dotazníkoch spokojnosti uviedli požiadavku, aby organizátori organizovali aj jesennú konferenciu. Správa budov by sa mala tradovať teda od svojho 11. ročníka na jarnú a jesennú.  Želaniu správcov sme vyhoveli a v termíne  21. – 23. 9. 2022 privíta Bešeňová správcov na konferencii „Správa budov – jeseň 2022“, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame.

Čo vás čaká na konferencii?

Okrem tradičnej dobrej nálady sme sa snažili zabezpečiť pre účastníkov konferencie bohatý program s kvalitnými prednáškami a diskusiami na aktuálne témy.

Tradične prvý deň je venovaný ŠFRB, pod ktorého záštitou sa konferencia koná. Po úvodnej prednáške nasledujú  prednášky zamerané na financovanie obnovy a poisťovanie bytových domov. Problematiku zvyšovania cien za stavebné materiály a práce v náväznosti na odsúhlasené úvery a ich navyšovanie chceme riešiť v diskusii, ktorá uzavrie prvý blok konferencie.

Generálny partner prvého večera konferencie – spoločnosť UMYJEM TO SK s.r.o. ponúkne v druhej časti konferencie okrem svojej prednášky aj „30 minút magickej show“ , ktorou sa ukončí prvý deň konferencie.

Druhý deň je dopoludnie venované témam, ktoré sú zamerané na obnovu bytových domov. Generálny partner druhého večera konferencie, spoločnosť  LUKYSTAV s.r.o.  prednesie prednášku, ktorá sa venuje sanácii už zateplených bytových domov. Okrem nej nebudú chýbať prednášky  týkajúce sa balkónov v podaní spoločnosti Alumistr SE, novou témou budú strechy bytových domov  a ich rekonštrukcie v podaní spoločnosti STRECHY 92 s.r.o. Možno sa dozvieme niečo aj o zelených strechách, o ktoré správcovia prejavili záujem na jarnej konferencii.  Nebudú chýbať ani výťahy bez strojovne od spoločnosti OTIS Výťahy s.r.o. a po nej prejdeme pozvoľna na témy správnej kanalizácie bytových domov od spoločnosti OSMA s.r.o., a využitia dažďových vôd v podaní odbornej garantky konferencie – doc. Ing. Danici Košičanovej, PhD.  Tepelnej technike v BD sa bude venovať prednáška pána Körnera, nového člena ZSaUN.

Popoludnie bude venované pálčivým témam merania a rozpočítavania. Spoločnosti TECHEM s.r.o., ista Slovakia, s.r.o. a SENSUS Slovensko a.s. predstavia svoje produkty a ich výhody  hlavne v oblasti diaľkového odpočtu a digitalizácie či energetického monitoringu pre správcov. Primárnym energiám v bytových domoch sa bude venovať Ing. Piták. Po prestávke sa budeme venovať problematike správy budov  pri odovzdávaní a preberaní bytového domu pri zmene správcu v podaní JUDr. Guoth, výkonnej riaditeľky ZSaUN.  Na želanie správcov nás opäť navštívia pracovníci SOI s témou prognózy poplatkov za teplo a budúcnosti domových kotolní. Veríme, že aj diskusia bude pri súčasnom raste cien za teplo a plyn, minimálne zaujímavá…

Posledný deň konferencie bude venovaný našim hosťom.  BOZP pri obnove bytových domov je témou doc. Svobodu z ČVUT Praha a prednáška zameraná na software pri správe budov nás čaká v podaní Ing. Faltejska z VŠB Ostrava. Témy zamerané na správu budov sa budú týkať komunikácie s vlastníkmi, aktuálnym  problémom v správe budov a opäť sa vrátime k otázke potreby vytvorenia komory správcov.  Týmto sa oficiálna časť konferencie ukončí, nasledovať bude konferencia pokračovať  už len pre členov ZSaUN – Valným zhromaždením Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Nebude samozrejme chýbať ani relax v podobe kúpania sa, diskusie a debaty s priateľmi a správcami, ako aj partnermi konferencie. Za ostatné roky vieme, že práve večerné debaty sú najplodnejšie. Utužovanie vzťahov a diskusia nebude ohraničená časom, veríme, že dobrá nálada našich účastníkov konferencie neopustí.

Ak ste sa ešte neprihlásili, nezabudnite zaslať prihlášku najlepšie mailom na adresu:  zsaun@zsaun.sk   alebo  sa prihláste na www.zsaun.sk online.

Pripomínam, že všetci, ktorí sa zúčastnili konferencie „Správa budov“ na jar, majú zľavu z účastníckeho poplatku  vo výške 10 €. Využite túto zľavu!

Už teraz tešíme na stretnutie  PRÁVE S VAMI !!!

Za organizačný výbor: E.Kurimský, ZSaUN