Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Ani tento rok nám nechýbala odvaha a s podporou našich členov sme sa opäť pustili do druhého kola konferencie Správa budov v roku 2023. V dňoch 9.-10.11.2023 už tradične v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***  prebiehala konferencia „Správa budov – jeseň 2023“.

Aj napriek tomu, že išlo už o našu druhú konferenciu v tomto roku, môžeme konštatovať, že prebehla úspešne. Konferencia prebehla v skrátenej podobe, odborný program bol rozdelený len do dvoch dní, napriek tomu bol svojim obsahom plný nových informácií.
Konferencie Správa budov jeseň 2023 určenej pre správcov bytových domov a nebytových priestorov, spoločenstvá vlastníkov bytov ako aj odbornú spoločnosť pôsobiacu v oblasti správy bytových domov na Slovensku a v Česku sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov, čo znamená, že na zvyšovaní odbornej úrovne správcov nezáleží len nám ale aj vám.

Hoci bola konferencia kratšia ako obvykle, nezabudli sme zaradiť do programu žiadnu z požadovaných oblastí. V prednáškovej sále zazneli témy z oblasti financovania, technického zabezpečenia bytových domov, samozrejme stále aktuálna téma vykurovania. Dotkli sme sa pre zmenu trošku aj manažmentu správy bytových domov a vždy žiadaných právnych oblastí.

Pri konferenčnej miestnosti sa nachádzali stolíky partnerov  konferencie.  Predstavitelia firiem  predstavovali svoje  produkty a služby, ktoré poskytuje ich firma. Každý z partnerov sa snažil predstaviť novinky zo svojho odboru, čím každý z nich zvýšil odbornú úroveň konferencie, za čo im patrí vďaka. Svoje odborné poznatky vložili firmy do svojich prednášok a prezentácií. Mimo známych „stálic“ na slovenskom trhu sa na našej konferencii prezentovali aj nové spoločnosti a prednášajúci, ktorí boli u nás po prvýkrát.

Konferencia „Správa budov – jeseň 2023“ bola konferenciou, kde zazneli prvýkrát z úst pána Bartoša zo Štátneho fondu rozvoja bývania dlho očakávané novinky pre rok 2024. Téma financovanie opráv v bytových domov bude asi aktuálna stále a za jej prezentáciu môžeme poďakovať Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. Nielen o elektronických bankových službách ale aj o auto elektro nabíjačkách v bytových domoch sme sa zaujímavosti dozvedeli v kumulovanej prednáške spoločnosti Global Payment, spol. s.r.o. a Slovenskej sporiteľni, a.s.  Všetci vieme, že bez poistenia bytového domu to nejde. Svoje produkty vám predstavila spoločnosť FlexaFin, s.r.o. a PREMIUM Poisťovňa, nováčikom na konferencii bola spoločnosť Ferdinandy Consulting s.r.o.. Efektívny výkon správy pod jednou strechou bola téma prednášky nášho ďaľšieho nováčika na konferencii spoločnosti resitech, s.r.o.

Druhý blok prednášok sem rozprúdili témou o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov a následne mali slovo spoločnosti, ktoré zabezpečujú bytové domy po technickej stránke. Medzi spoločnosti, ktorá Vám efektívne a ekologicky vyčistí fasádu bytového domu si môžete zaradiť TreeGuard, s.r.o.  Spoločnosť Euroclean  s.r.o. nám ponúkla technológie potrebné pre čistú a dezinfikovanú vodu.  Spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s r.o., Baumit, spol. s r.o. a SanaTOP, s.r.o. nás opäť raz presvedčili, že vedia čo je dobré a správne pre fasády bytových domov.

To, že Bratislavská vodárenská spoločnosť chce so správcami spolupracovať a pomáhať im, nás presvedčila ich prezentácia a úprimná snaha odpovedať na všetky vaše otázky.  TECHEM s.r.o. nás vo svojej prednáške pre zmenu informoval o svojich produktoch a vo svojej prednášky nás uviedli do problematiky rozúčtovania. Po neplanovanej zmene programu z dôvodu onemocnenia prednášajúceho nahradil ho témou rozúčtovania v SVB Miroslav Verčimák.

O tom, že v téme rozpočítavania je medzi správcami mnoho nejasností a rôznych pohľadov na vec, sme sa presvedčili v prednáške Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde môžeme poďakovať Ing. Ladislavovi Tomkovi a Ing. Pavelovi Rondzikovi. Už tri roky za sebou na tejto konferencii nielenže títo páni prednášajú svoje poznatky z problematiky, ale pružne a do hĺbky odpovedajú na mnohé otázky správcov nielen z oblasti rozúčtovania ale aj iných problémových oblastí, s ktorými sa správcovia stretávajú a sú zo strany SOI kontrolovaní. Za ich prednášku a odpovede ďakujeme, potvrdilo sa len to, čo sme očakávali: na tému energetiky a rozúčtovania sa dá veľa diskutovať a predpokladáme, že bude potreba vyhlášku novelizovať.

Začiatok druhého a teda aj posledného dňa konferencie už tradične patril odborným univerzitným kapacitám ako sú prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. a doc. Ing. Danica Košičanová , PhD.  „Premiéru“  na tejto konferencii  mal náš čestný hosť – pán Ing. Jiří Knap, prezident IFMA Czech Republic Chapter, ktorý „naživo“ predstavil vynikajúcu publikáciu „FACILTY MANAGEMENT VE SKRATCE“ od autorky, Ing. Evy Wernerovej, PhD a kolektívu (súčasťou ktorého je aj Doc.Kuda). O tejto skvelej publikácii sme uverejnili článok v minulom čísle časopisu „Správca bytových domov“, mimochodom autorka sa stala pred týždňom v rámci týždňa FM „Osobnosťou roku“.
Prednášateľskú premiéru mal u náš aj Ing. Ivan Slaný zo spoločnosti Termia s.r.o. s témou výstavby nových lodžií, po ktorom nás o vlastníctve k balkónom, lodžiám a terasám oboznámila JUDr. Jana Guoth, ktorá sa neskôr venovala aj téme ako s prehľadom zvládnuť písomné hlasovanie.
Sme radi, že naše pozvanie na konferenciu prijalo aj Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov, konkrétne Ing. Monike Šamkovej so svoju prednáškou o efektívnej správe spoločenstiev.  Na otázku „Náš zákazník, náš pán?“ nám veľmi pútavo odpovedal predseda OSBD Žilina Bc. Milan Piliar.
Už tradíciou sa stáva, že záver konferencie patrí aj Juliane Michaláčovej s protipožiarnými témami a úplne posledným bodom konferencie bola vždy očakávaná prednáška a diskusia na aktuálne témy správy budov v podaní JUDr. Zuzany Adamovej Tomkovej.
A to, že konferencia nebola len o odbornom vzdelávaní ale aj o upevňovaní pracovných a priateľských vzťahov, potvrdili siahodlhé rozhovory medzi účastníkmi konferencie na rôzne témy, ktorá bola ukončená spoločenským večerom  a tanečnou zábavou počas večera.
Dúfame, že aj Vaše pocity z konferencie boli pozitívne a odišli ste s novými znalosťami a informáciami. Patrí za to naša vďaka aj spoločnosti LUKYSTAV s.r.o., nášmu generálnemu partnerovi,  ostatným aktívnym a pasívnym partnerom a ŠFRB, pod záštitou ktorého bola konferencia organizovaná.
Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie, ktoré  sa uskutoční  v termíne 10.-12.4.2024 opäť v Bešeňovej.

Pozrite si fotogalériu z tejto konferencie a veríme, že sa uvidíme aj na ďalších ročníkoch.