ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Súčasný boom dopytu po tepelných čerpadlách u mnohých používateľoch výrazne zatieňuje nesporné výhody plynových kondenzačných kotlov. I napriek neistote v súvislosti s dodávkami ruského plynu je totiž tento zdroj energie pre viacero odvetví nevyhnutný. Ťažiť z neho pritom môžu aj domácnosti.

Na dostatočné vykúrenie domácnosti v zime je potrebný kvalitný a dostatočne výkonný zdroj. Napríklad aktuálne veľmi populárne tepelné čerpadlá dnes ponúkajú veľmi pokročilé riešenia, pri veľmi nízkych teplotách ich však mnohí používatelia musia dopĺňať ďalšími zdrojmi vykurovania. Či už ide o elektrický kotol, kozub, alebo plynový kotol. Práve moderné kondenzačné varianty zvládnu bez problému a bez nutnosti kupovať akékoľvek ďalšie zdroje tepla vykúriť aj väčší rodinný či bytový dom. Kľúčom je v tomto smere iba výkon daného zariadenia.

I preto po tomto riešení stále siahajú mnohí používatelia, ktorí doteraz využívali staré typy plynových kotlov. „Tým, že moderný kondenzačný plynový kotol využíva aj teplo vzniknuté kondenzáciou spalín a dosahuje účinnosť až 109 %, je so staršími zariadeniami z hľadiska účinnosti spaľovania a celkovej spotreby prakticky neporovnateľný. Keby sme však predsa len obe zariadenia porovnali, zistíme, že staršie kotly dosahujú účinnosť iba okolo 70 %. Moderným a účinnejším plynovým kotlom preto stačí na vykúrenie bytu či domu menší výkon, ktorý sa spravidla pohybuje pod 20 kW. Pri kúpe nového zariadenia teda určite nie je nutné kupovať kotol s výkonom, aký má ten pôvodný,“ zmienil Martin Prísečan, produktový manažér spoločnosti ENBRA SLOVAKIA, ktorá sa zaoberá predajom, servisom a poradenstvom v odbore vykurovacej techniky a chladiacej techniky.

Pri porovnaní celkovej spotreby energie tak nové zariadenia oproti starším plynovým kotlom zvládnu pri súčasných cenách plynu ušetriť až 40 percent celkových nákladov. Návratnosť nového zariadenia sa tak pohybuje okolo iba troch rokov.

Kotol ENBRA by Fondital Formentera

Nižšia obstarávacia cena kotla

Na finančnú stránku je potrebné nazerať aj z hľadiska samotných nadobúdacích nákladov. Ak by sme porovnali priemernú cenu plynového kondenzačného kotla a aktuálne často dopytovaného tepelného čerpadla, prvý variant vychádza niekoľkonásobne lacnejšie. Na obe riešenia je, samozrejme, možné využiť dotácie, vždy je však nutné celkovú sumu za dané zariadenie najprv uhradiť celú, dotácia sa totiž vypláca dodatočne. „V prípade tepelného čerpadla to môže znamenať aj sumu okolo 10-tisíc eur, čo si v súčasnej situácii nemôže dovoliť úplne každý. I z toho dôvodu tak často siahne radšej po kondenzačnom plynovom kotli, ktorý peňaženku toľko nezaťaží a zároveň garantuje vysokú účinnosť pri vykurovaní,“ hovorí Martin Prísečan.

Plynovému kotlu v porovnaní s tepelným čerpadlom pomáha taktiež jednoduchosť samotnej inštalácie. Nutné je iba pripojenie k zdroju plynu a následné prepojenie s médiom, ktoré je potrebné ohrievať, typicky vodou. Platí to aj pre rodinné domy s viacerými bytovými jednotkami, spravidla sa v takej dispozícii nachádza centrálna kotolňa, ktorá distribuuje teplo do všetkých jednotiek. Ak by obyvatelia takého domu preferovali skôr tepelné čerpadlo, znamenalo by to veľmi pravdepodobne komplikovanejšiu inštaláciu a kaskádové riešenie s vyšším výkonom tepelného čerpadla. V prípade väčších rodinných domov je potrebný taktiež vyšší výkon zariadenia, čo sa opäť odráža na cene. So stúpajúcim výkonom tepelného čerpadla totiž cena v porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom rastie násobne.

Jednoduchá inštalácia

Na jednoduchosť montáže plynového kotla je možné nazerať aj z ďalších uhlov pohľadu. V prípade splitových tepelných čerpadiel je totiž nutné zohľadňovať umiestnenie vnútornej a vonkajšej jednotky, ako aj ich vzájomnú vzdialenosť. Tá by aj vzhľadom na zjednodušenie montáže mala byť skôr kratšia než dlhšia. Pri kúpe takého zariadenia je teda dobré zaujímať sa o maximálnu vzdialenosť oboch jednotiek, prípadne prevýšenie. Zároveň však treba dbať aj na umiestnenie vonkajšej jednotky vzhľadom na poveternostné vplyvy. Napríklad v prípade tepelného čerpadla vzduch/voda je dobré vonkajšiu jednotku s vertikálnym výparníkom orientovať dlhšou stranou rovnobežne so stenou domu. Okrem toho je zároveň praktické orientovať vonkajšie zariadenie tak, aby studený vzduch prúdil smerom od budovy.

Pozor je nutné dávať aj na hluk, ktorý vydávajú ventilátory tepelných čerpadiel, a s ním spojené vibrácie. Nie vždy je preto vhodné tepelné čerpadlo inštalovať na miesta, v ktorých je priamo spojené s konštrukciou domu. V prípade plynového kotla tieto limity odpadajú. „Nie je nutné riešiť vzdialenosť od vnútornej jednotky, problém nie sú ani poveternostné podmienky. Kľúčové je iba pripojenie k zdroju plynu, odpadá zároveň riziko hluku či vibrácií, plynové kondenzačné kotly sú v tomto smere používateľsky maximálne komfortné,“ doplnil produktový manažér spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Vhodné aj do stiesnených priestorov

U mnohých potenciálnych používateľoch pritom môže byť zásadným kritériom aj veľkosť priestoru pre umiestnenie vykurovacieho zariadenia. V takom prípade tak existujú často len dve možnosti. Tou prvou je zväčšenie daného priestoru, aby sa doň mohlo umiestniť rozmernejšie zariadenie, napríklad zmienené tepelné čerpadlo. Celý proces je výrazne nákladnejší, nielen vzhľadom na vyššiu obstarávaciu cenu tepelného čerpadla, ale taktiež z dôvodu nutnosti investície do samotnej rekonštrukcie. Druhým variantom je potom ponechanie priestoru v súčasných rozmeroch a spolu s tým obstaranie plynového kondenzačného kotla, ktorý oproti tepelnému čerpadlu zaberá menej miesta.

„Menšie rozmery môžu byť vo finále veľkou výhodou, vďaka nim je možné zariadenie inštalovať aj do stiesnenejších priestorov. Kotly od ENBRA sú dizajnovo navrhnuté tak, že nie je nutné schovávať ich do technických miestností. Je možné ich inštalovať napríklad do kuchyne alebo predsiene. Ako druhoradá záležitosť sa v porovnaní s ostatnými parametrami kotla môže javiť dizajn a vyhotovenie skrine. Správna konštrukcia skrine má veľa výhod. Pre ľahký servis je napríklad dobré, ak má skriňa kotla ľahko odnímateľnú prednú časť a ak má servisný technik dobrý prístup ku zariadeniu pri jeho kontrole,“ povedal Martin Prísečan.

Práve faktor pravidelného servisu pritom v prípade kondenzačných kotlov predstavuje ďalšiu výhodu. „Oproti tepelným čerpadlám disponujú kotly výrazne širším montážnym a servisným zastúpením v jednotlivých regiónoch. Vďaka tejto skutočnosti je aj pravidelný servis, čo sa práce týka zhruba o polovicu lacnejší,“ doplnil Martin Prísečan.

Na čo nezabúdať pri výbere nového kotla?

Pri zvažovaní kúpy plynového kondenzačného kotla je možné teda zohľadňovať celý rad aspektov. Kľúčovým parametrom pri výbere tohto zariadenia pritom býva spravidla výkon. Platí síce pravidlo, že čím väčší priestor je nutné vykurovať, tým by mal byť výkon vyšší, zároveň je však dobré pamätať na to, že s ideálnou hodnotou tohto parametra by sa mal používateľ vždy poradiť s odborníkmi. Výkon však nie je jediný aspekt, na ktorý je vhodné sa pri kúpe plynového kotla zamerať.

Dôležitá je aj konštrukcia výmenníka, v ktorom sa odovzdáva tepelná energia spaľovaného plynu do vykurovacej vody. Táto časť patrí k veľmi namáhaným častiam kotla, výrazne preto ovplyvňuje jeho životnosť. Vždy sa preto vyplatí zaujímať sa aj o jeho kvalitu. „Výmenník by mal byť vyrobený z ocele dostatočnej hrúbky, pokiaľ ide o jeden kus oceľovej rúrky, je taký výmenník prakticky nezničiteľný,“ opisuje dôležitosť konštrukcie a vyhotovenia výmenníka Martin Prísečan. Plynové kotly ENBRA ponúkajú navyše bezplatnú 5 ročnú záruku, ktorá len podčiarkuje ich kvalitu a spoľahlivosť.

Moderné kotly ponúkajú aj niektoré užitočné funkcie. Jednou z nich je možnosť takzvanej ekvitermickej regulácie. Pri nej je výstupná teplota vody z kotla regulovaná podľa vonkajšej teploty, ktorú zaznamenáva senzor vo vonkajšom priestore mimo domu. Spolu s časovým programovaním a automatickou reguláciou tak používateľ dosiahne najúspornejšiu prevádzku bez nutnosti sa o pracovný režim a výkon kotla príliš starať. „I tento aspekt je z hľadiska možných úspor pre spotrebiteľa veľmi prínosný, mnohí z nich naň pritom sprvu nekladú veľký dôraz,“ uzavrel produktový manažér spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Viac info na www.enbra.sk