Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje už 7. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2018. Prípravy na konferenciu sú v plnom prúde a pre účastníkov je pripravený bohatý odborný program.

Konferencia sa bude konať v dňoch 4. – 6. apríla 2018 (streda – piatok). Priestory hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová*** privítajú účastníkov z radov profesionálnych správcovských spoločností bytových domov a nebytových priestorov, správcov nehnuteľností, predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod., tiež vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

 

Záštitu nad konferenciou prevzal PaedDr. Árpád Érsek, minister dopravy, výstavby a rozvoja SR. Ako prednášatelia sa zúčastnia pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, akademickí pracovníci zo slovenských i českých vysokých škôl, pracovníci SOI, zástupcovia Slovenského zväzu bytových družstiev, Štátneho fondu rozvoja bývania, Technického a skúšobného ústavu stavebného, pracovníci Edukačného centra MRS Košice, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku a mnohí iní zástupcovia zúčastnených firiem.

 

Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia Stavebnej fakulty TUKE, Stavební fakulty ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Mediálnu podporu zabezpečuje V. O. Č. Slovakia s. r. o. prostredníctvom www.tzbportal.sk/sprava-budov, časopisu Správca bytových domov a iných médií.

 

Obsahová náplň konferencie

Sekcie sú spravidla vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy ako ŠFRB, SOI, odborníkov z praxe. Tento rok by sme chceli zamerať firemné prezentácie hlavne na konkrétne riešenia problémov z praxe a odpovede na otázky účastníkov, resp. riešenia praktických problémov, ktorými sme sa zaoberali počas roka 2017. Na konferencii by sme sa chceli venovať ochrane osobných údajov vlastníkov pri správe, dobrovoľným dražbám, poisteniu a rozpočítavaniu tepla a teplej vody. V piatok bude program venovaný správe bytových domov a v diskusii otázkam a odpovediam.

 

Pozor zmena začiatku konferencie – začíname v stredu už o 10.00 hodine a pokračujeme až do piatka, 6. apríla popoludní.

Program konferencie je rozdelený do sekcií:

  1. Obnova bytových domov
  2. Legislatíva a finančné služby
  3. Meranie a rozpočítavanie
  4. Technické zariadenia budov
  5. Správa budov v roku 2018

 

 

Interaktívna konferencia aj tentokrát

V piatok dopoludnia bude samostatný blok, venovaný otázkam a odpovediam správcov bytových domov. Otázky sa týkajú ŠFRB, SOI a oblasti zákona o ochrane osobných údajov, dobrovoľných dražieb, rozpočítavania tepla, mediácií a pod. Účastníci konferencie mali možnosť zasielať spolu s prihláškou vopred i svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. Otázky sme spracovali, zaslali podľa obsahu kompetentným na vyjadrenie a budú prezentované v diskusii a pri téme prednášky, ktorej sa problém týka.

 

Organizačné pokyny

V stredu dopoludnia bude prezentácia účastníkov v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová **** (GPS: 49.099953, 19.445700). Každý účastník obdrží mapku areálu, aby sa „nestratil“. Na mapke bude vyznačené ubytovanie – izby, priestor, kde sa budú konať prednášky, kde bude obed či raut a večerná zábava. Ubytovaní budú mať možnosť relaxu v priestoroch vodného parku po 16.00 hodine, kedy je vstup zdarma.

 

 

Prihláška

Tlačivo prihlášky na 7. medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2018“ nájdete v tomto čísle a môžete si ju stiahnuť aj na www.zsaun.sk, www.tzbportal.sk. Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 16. marca 2018.

Účastnícky poplatok:

68 € / účastník

58 €/ účastník – člen ZSaUN

 

V účastníckom poplatku je zahrnuté: občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 2× obed (streda, štvrtok), 2× raut a spoločenský večer.

Každý účastník obdrží CD zborník prednášok z konferencie. Ak máte záujem o zborník v tlačenej forme, ten je k dispozícii v sume 18 €/ks, prosíme o zaslanie objednávky.

 

 

Ubytovanie

Konferencia sa koná v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová****. Ubytovanie bolo zabezpečené ako v hoteli Galeria Thermal Bešeňová****, tak aj v hoteli Bešeňová***. V cene ubytovania sú raňajky a vstup do komplexu bazénov po 16.00 hodine. Kto je ubytovaný v týchto hoteloch, nech si nezabudne so sebou zobrať plavky. Župany sú na izbách.

Pravda je taká, že ku koncu februára sa všetky izby vypredali. V súčasnosti si môžu účastníci zabezpečiť ubytovanie v okolitých penziónoch individuálne. Kto si nestihol zabezpečiť ubytovanie, má možnosť ubytovania v niektorých z penziónov v neďalekom okolí.

 

Partneri konferencie

Konferencia by sa nezaobišla bez partnerov, ktorým patrí vždy naša vďaka za ich podporu. Generálnymi partnermi sú firmy PCI Für Bau-Profis a BAUMIT.

Ak by chcela niektorá spoločnosť alebo firma prezentovať na konferencii svoje služby či produkty, ešte stále je možnosť prihlásiť sa na konferenciu ako pasívny partner (najneskôr do 19. marca 2018) len s prezentáciou pri stolíku.

 

Kontaktujte Mgr. Eugena Kurimského na e-mailovej adrese: kurimsky@voc.sk alebo telefonicky 0905 541 119.

V prípade nejasností volajte, píšte na adresu organizačného garanta:

Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN, Školská 23, Košice

tel.: + 421 917 240 204

e-mail: zsaun@zsaun.sk

 

 

Žiadame o pozornosť a účasť členov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností, nakoľko vo štvrtok, 5. 4. 2018 o 18. 30 hod., sa bude konať VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Program konferencie sme sa snažili pripraviť tak, aby bol zaují­mavý pre všetkých. Veríme, že každý si nájde viac ako pár zaujímavých tém prednášok či prezentácií.

 

 

Tešíme sa na vás všetkých. Tohto roku nás bude zas o niečo viac. Podľa vyjadrenia mnohých prihlásených všetci veria, že atmosféra bude, ako po iné roky, výborná a že pre všetkých bude toto stretnutie príjemným spestrením práce spojenej s oddychom. Tohtoročná konferencia sa nesie v duchu hesla: Oddych je korením práce.