V dňoch 19. – 20. 11. 2020 sa uskutočnila už 14. vedecko-odborná konferencia KOBD 2020, na tému: Bezpečnosť a zdravie v domácnostiach. Hlavným rozdielom oproti minulým rokom bolo to, že sa jednalo vôbec o prvú ONLINE konferenciu, ktorú Združenie pre podporu obnovy bytových domov organizovalo a to v spolupráci s audiovizuálnym štúdiom Riverstream.

Samotná 2 dňová konferencia bola rozdelená do 5 samostatných sekcií a jedného diskusného fóra. Celkovo odznelo 23 zaujímavých prezentácií pokrývajúcich celé spektrum zamerania konferencie, teda legislatívu, architektúru a obnovu stavebných konštrukcií, obnovu technických zariadení budov a uplatňovanie obnoviteľných zdrojov energie, v neposlednom rade aj financovanie obnovy bytových domov a ich správu. Vhodným doplnením prezentácií bolo aj diskusné fórum za účasti zástupcov ŠFRB, SIEA, STU a IUR.

Potešilo nás, že napriek zložitej pandemickej situácií, sa na ONLINE konferenciu zaregistrovalo 159 účastníkov z rôznych oblastí – správcovia bytových domov, výrobcovia materiálov a zariadení  ku obnove, montážne a inštalatérske firmy, ako aj predstavitelia štátnej a verejnej správy, školstva a vedy. Taktiež priama sledovanosť konferencie bola vysoká, v priemere okolo 50%. Výhodou tejto formy konferencie je to, že máme možnosť poskytnúť  video archív prezentácie, ktoré je možné poskytnúť aj tým záujemcom, ktorí sa nemohli konferencie v danom čase zúčastniť.

To že sa nám hneď na prvý krát podarilo úspešne zvládnuť takúto podobu konferencie, je popri štúdiu Riverstream aj zásluhou partnerov konferencie, či už firemných alebo mediálnych. Nebyť ich podpory a propagácie, výsledok by nebol taký, aký sme nakoniec dosiahli.
Preto naša úprimná vďaka patrí:

  • partnerom: Slovenská sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa, REHAU, Sika, Finančné centrum, ESM – Yzamer, HousePro, Alumistr, Knaufinsulation;
  • reklamným partnerom: Rockwool, SanaTop, Anasoft;
  • partnerským zväzom a združeniam: Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Slovenský zväz bytových družstiev, Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Budovy pre budúcnosť;
  • verejnoprávnym partnerom: Štátny fond rozvoja bývania, Slovenská inovačná a energetická agentúra;
  • mediálnym partnerom: TZB portal, Energie portal, Energie pre Vás, Green magazine, JAGA a Správa budov (facility managment magazine).

Zároveň sme radi, že toto úsilie organizátorov (M. Marková, I. Krajčovič, P. Hlušek, D. Vaček), členov predsedníctva Združenia pre podporu obnovy bytových domov vyústilo aj do spracovania kvalitného zborníka a USB kľúča so všetkými príspevkami prezentujúcich autorov, na čom má zásluhu hlavne editorka Z. Švecová. Právom to považujeme za jeden z cenných výstupov konferencie, nakoľko dnes nie je veľmi veľa publikovaných a dostupných príspevkov k tejto problematike, čo považujeme za jeden z významných benefitov nášho Združenia.

Záverom mi dovoľte konštatovať, že si ceníme, že ste zostali s nami aj v tejto ťažkej dobe a podporili nás svojim aktívnym záujmom a účasťou na 14. Konferencií KOBD 2020. Verím, že budúci rok pri jubilejnom 15. ročníku sa stretneme aj osobne. Preto si skúste už teraz zarezervovať termín
24.-26.11.2021 v Tatrách Podbanskom v hoteli  Permon.

Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

odborný garant KOBD 2020