Svetový deň alergií si pripomíname každý rok 8. júla. Alergické ochorenia patria v súčasnosti k najviac rozšíreným ochoreniam v Európe a každoročne počet ľudí trpiacich alergiou stúpa aj na Slovensku.

Medzi najčastejšie alergické ochorenia patrí alergická nádcha. Za jej vznikom možno hľadať nezdravé vnútorné prostredie s vyššou vlhkosťou, ktorá v interiéri vedie často aj k vzniku plesní.

K rýchlej výmene vzduchu dôjde pri otvorení okien minimálne dvakrát denne na aspoň 5 až 10 minút.

 

V interiéri trávime až 90 % svojho života

Nielen zvýšená vlhkosť, ale aj zhoršená kvalita vzduchu vo vnútornom prostredí prispieva ku každoročnému nárastu ľudí s alergickým ochorením. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami, tá súčasná trávi v interiéri až 90 % svojho času. To nepochybne prispieva k nárastu nielen alergických ochorení, ale aj napríklad astmy.

K znečisteniu vnútorného prostredia prispievajú každodenné činnosti v domácnosti, ale aj rôzne toxické látky, ktoré obsahujú čistiace prostriedky či stavebné materiály. Pobyt vo vlhkých a plesnivých budovách zvyšuje riziko vzniku astmy až o 40 %. Podľa štúdie Indoor Generation, až 77 % opýtaných ľudí ani len netuší, že vzduch v interiéri môže byť v skutočnosti znečistený až päťkrát viac ako vonku.

 

generationo

 

Zbavte sa alergénov

Zlepšenie vnútorného prostredia možno okrem iného dosiahnuť aj prísunom dostatku denného svetla a pravidelným vetraním. Vetrať efektívnejšie môžete vďaka tzv. komínovému efektu, ktorý dosiahnete umiestnením okien v rôznych výškach. K rýchlej výmene vzduchu dôjde pri otvorení okien minimálne dvakrát denne na aspoň 5 až 10 minút.

Prirodzené svetlo taktiež pozitívne vplýva na psychickú a fyzickú stránku človeka. Jeho dostatok nielen zvyšuje pracovnú produktivitu až o 15 %, ale vplýva aj na zdravie človeka. Aby ľudské telo pracovalo správne, malo by dennodenne vnímať zmeny intenzity denného svetla. Súčasná generácia, ktorá trávi v interiéri väčšinu času rieši nedostatok denného svetla využívaním umelého osvetlenia. Nedostatok toho prirodzeného však môže spôsobiť poruchy spánku, zvýšiť hladinu stresu, podporovať obezitu a únavu.

Charakteristickým ochorením, ktoré je s nedostatkom denného svetla spojené je sezónna afektívna porucha (SAD – porucha nálady, ktorá vzniká v súvislosti so zmenou ročných období). „Z hľadiska ľudského zdravia je významná adekvátna expozícia  dennému svetlu, a to konkrétne to, či sme mu vystavení v optimálnej miere a v správnom čase. Inak môže dôjsť k narušeniu tzv. cirkadiánnych rytmov. To môže mať za následok nespavosť, únavu, zmeny v metabolizme a imunite, ba dokonca aj poruchy nálady,“ vysvetľuje MUDr. Richard Imrich, DrSc. zo Slovenskej akadémie vied.

 

8. júl – Svetový deň alergií

Alergie sú štvrtým najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením na svete a preto si už od roku 2005 pripomíname Svetový deň alergií. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávanie o alergiách s cieľom najmä podporiť prevenciu znižovaním množstva alergénov, ktorým sa naše telo vystavuje.