Vitajte v kalendári akcií, nájdite si tú svoju. (nový text)

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností Vás pozýva na odborný online seminár "Čo zaujíma správcov". Seminár  sa bude konať dňa 20. septembra 2023  od 9.00 – 13.00 hod. prostredníctvom živého prenos (livestreamu). Seminár je určený pre správcov, spoločenstvá vlastníkov bytov, vlastníkov bytov a pre všetkých, ktorých zaujíma správa bytových domov. Program a bližšie info nájdete [...]

SANHYGA 2023

28. septembra

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás pozývajú na 27. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu SANHYGA 2023. Konferencia Sanhyga je stretnutím vedeckých a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej [...]

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Vás pozýva na konferenciu: Slovensko patrí medzi veľmoci vo výrobe kompresorov a časom aj vo výrobe tepelných čerpadiel  na počet obyvateľov.  Organizujeme v poradí už 11. svetovú konferenciu IIR s názvom Compressors, či Summit tepelných čerpadiel. Cieľom Summitu VVVTZ je hľadať prieniky, inšpirácie, [...]

STRECHY 2023

22. novembra - 23. novembra

Cech strechárov Slovenska spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vás pozývajú na 28. bratislavské sympózium Strechy 2023. Hlavná téma: Skúsenosti z realizácií technicky náročných striech budov Cieľom sympózií je informovať technickú verejnosť o súčasných trendoch v riešeniach striech budov a ich detailov na novostavbách alebo pri ich obnovách. [...]