REHAU s.r.o.

Rýchle tempo a vyššie nároky na kvalitu v stavebníctve sú dnes neodmysliteľnou súčasťou. Tieto trendy sa odrážajú aj v oblasti inštalácií, kde je potrebné zabezpečiť efektívne a bezporuchové riešenia. Na pozadí týchto požiadaviek sa pohybuje renomovaná spoločnosť REHAU, ktorá predstavuje inovatívny inštalačný systém Fastloc.

Fastloc je jednoduchý a rýchly inštalačný systém pre vodu a vykurovanie. Jedná sa o novinku, ktorá zmysluplne dopĺňa etablovaný prémiový inštalačný systém Rautitan.  Fastloc síce Rautitan neprekonáva v štandarde využitých materiálov rúr a tvaroviek, navrch má však v rýchlosti montáže. Celkovo je použitie Fastlocu zmysluplné najmä v prípadoch, kde je požadovaná vyššia nákladová efektívnosť, avšak pri zachovaní nadštandardnej kvality a spoľahlivosti.

Základnými prvkami systému Fastloc sú plast-hliníková rúrka, tvarovky z mosadze a násuvné objímky pre tradične dokonalý spoj od Rehau, ktorý  inštalatér vytvorí pozdĺžnym lisovaním v priebehu niekoľkých sekúnd. Výhodou tohto systému je, že rúrky pred lisovaním nie je nutné nijako, expandovať, kalibrovať alebo odhraňovať, keďže tvarovky neobsahujú tesniace O-krúžky. Spoje môžu byť okamžite testované na tlak. Jednoduchá vizuálna kontrola zabezpečuje správne dosadnutie rúrky k tvarovke, čím sa eliminujú možné chyby pri inštalácii.

Systém Fastloc je dostupný v priemeroch 16 až 40 mm a je primárne určený pre rýchle a bezpečné inštalácie rozvodom pitnej a teplej vody, ako aj vykurovania alebo chladenia. Fastloc prináša mnoho výhod pre inštalatérske firmy, ako je skrátenie pracovného času, zvýšenie efektivity práce a zníženie nárokov na pracovnú silu. Tým umožňuje firmám dosahovať lepšie ekonomické výsledky.

Systém Fastloc prináša výhody aj pre koncových zákazníkov. Vďaka rýchlemu a jednoduchému spôsobu spojovania potrubí je možné skrátiť čas inštalácie a tým aj celkový čas realizácie stavebného projektu. Okamžité testovanie spojov na tlak umožňuje zistiť prípadné netesnosti a rýchlo ich odstrániť, čo zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a bezporuchovosť inštalácií. Fastloc je totiž v nezalisovanom stave garantovane netesný.

REHAU Fastloc je výsledkom dlhoročného vývoja a know-how spoločnosti REHAU, ktorá je popredným výrobcom inštalačných potrubných systémov pre rozvody vody a vykurovanie. Spoločnosť si je plne vedomá nárokov moderných stavebných projektov a snaží sa ponúknuť riešenia, ktoré zaručujú nielen rýchlosť, ale aj bezchybnú kvalitu a bezpečnosť inštalácií. Naše produkty sú pravidelne testované vo výrobe a externých skúšobniach, a preto si získavajú dôveru a uznávanie v stavebnom priemysle. REHAU je globálna spoločnosť so silnou medzinárodnou prítomnosťou, čo jej umožňuje poskytovať svoje výrobky a služby na celom svete.