Taconova Group

Produkty pre spoľahlivé využitie solárnej energie v privátnej aj komerčnej sfére

Spoločnosť Taconova Group AG s európskym sídlom vo Švajčiarsku, ktorá je súčasťou americkej rodinnej firmy TACO Family of Companies, za svoju viac ako 60-ročnú históriu vyvinula rad produktov vhodných na integráciu do solárnych systémov. Pomáhajú nielen znižovať výdavky za drahé energie, ale aj šetriť prírodné zdroje. Medzi najžiadanejšie patria kompletne vybavené solárne a nabíjacie stanice, regulačné ventily a solárne obehové čerpadlá so zvýšenou tepelnou odolnosťou.

Systémová technika Taconova

Ucelené riešenia sú v TZB stále žiadanejšie. Solárne stanice, decentralizované bytové stanice na hygienickú čerstvú teplú vodu, zásobníkové nabíjacie stanice a bytové odovzdávacie stanice Taconova sú premyslenými systémami na najvyššom stupni techniky – okamžite a bez kompromisov pripravené na priame zapojenie. Tieto produkty sú zostavené v perfektne fungujúcej kompaktnej jednotke. K priamemu zapojeniu zhotovené riešenia zjednodušujú plánovanie aj samotnú montáž. V prevádzke potom zaručujú spoľahlivú funkciu, redukujú nutnosť údržby na minimum a optimalizujú náklady na energiu. Taconova dôsledne sleduje koncept modularity v systémoch: stanice na čerstvú teplú vodu, solárne a zásobníkové nabíjacie stanice sa dajú kombinovať. Zásobník energie leží v srdci zariadenia na zásobovanie teplom a teplou pitnou vodou. Prostredníctvom solárnych a zásobníkových nabíjacích staníc je v ňom ukladaná energia zo solárneho zariadenia a cez centrálne stanice na čerstvú teplú vodu alebo decentralizované bytové stanice je táto energia odovzdávaná ďalej do budovy, či na jej jednotlivé poschodia.

Solárna stanica TacoSol Circ ER HE slúži na okamžité pripojenie do solárnych okruhov. Hydraulické vyváženie, meranie prietoku aj prevádzková kontrola sú integrované vo všetkých verziách priamo v solárnej stanici. Nie je vyžadovaná žiadna aditívna inštalácia alebo modulárne pripojenie okrem externého regulátora PWM. Stanica disponuje permanentným automatickým odlučovaním vzduchu v odvzdušňovacej fľaši (montovaná na sacej strane pred čerpadlom). Ďalej umožňuje ľahkú výmenu čerpadla bez vypúšťania systému pomocou uzáverov pred a za čerpadlom. Rovnako umožňuje jednoduché plnenie, vypúšťanie a údržbu zariadenia vďaka multifunkčnému guľovému ventilu.

Klasik s vysokou tepelnou odolnosťou

Obľúbený a spoľahlivý vyvažovací ventil s uzatváracou funkciou, TacoSetter Bypass, patrí už od roku 1985 do sortimentu spoločnosti Taconova a v odbornom svete solárnej techniky, kúrenia a klimatizácie je považovaný za originál medzi vyvažovacími ventilmi s priezorovým sklom a indikačnou stupnicou. Armatúra umožňuje presné a rýchle vyváženie, bez pomocných diagramov, tabuliek alebo meracích prístrojov. Ponúka reguláciu prietokového množstva priamo v l/min s minimálnou tlakovou stratou. Možno ho inštalovať vo vodorovnej, šikmej aj zvislej pozícii a nevyžaduje žiadnu údržbu. Iba je nutné dbať na to, aby šípka ukazovala v správnom smere prietoku média. Meranie prietoku je založené na princípe plaváka unášaného pretekajúcim médiom proti sile pružiny. Meraný prietok ukazuje spodná hrana plaváka. Meracia jednotka je umiestnená v obchvate hlavného toku (Bypass). Obchvat so samouzatváracími klapkami sa podľa potreby aktivuje, resp. uzatvára stlačením alebo uvoľnením rukoväte. Meranie nemá vplyv na veľkosť prietoku v hlavnom potrubí. Na statické vyvažovanie v solárnych systémoch je určená solárna verzia TacoSetter Bypass Solar s vysokou tepelnou odolnosťou (až do 185 °C).

Obľúbený a spoľahlivý regulačný ventil s uzatváracou funkciou, TacoSetter Bypass v prevedení so zvýšenou teplotnou odolnosťou (až do 185 ° C). (foto: Taconova Group AG)

Obehové čerpadlá pre solárne systémy

V oblasti termických solárnych zariadení umožňujú solárne obehové čerpadlá využitie slnečnej energie na výrobu tepla. Vďaka využitiu tejto obnoviteľnej energie je redukovaná spotreba fosílnych palív. Tým šetrí životné prostredie. Obehové čerpadlo kompaktnej konštrukcie TacoFlow3 GenS Solar ponúka špičkovú technológiu a vyššiu tepelnú odolnosť. Je špeciálne navrhnuté na efektívne využitie solárnej energie na podporu kúrenia a ohrevu teplej vody. Poháňané je synchrónnymi motormi s technológiou permanentných magnetov. Tieto inovatívne motory dosahujú vysokú účinnosť pri znateľne nízkych prevádzkových nákladoch. Okrem toho nevyžadujú údržbu ani výmenu tesniacich prvkov. Spoločnosť Taconova ponúka na výber širokú škálu obehových čerpadiel SOLAR, od interne riadených verzií s dôrazom na jednoduchú inštaláciu až po externe riadené, ktoré ponúkajú univerzálnosť a presné vyladenie obehového čerpadla podľa potrieb konkrétnej aplikácie.

Séria cirkulačných čerpadiel s interným riadením TacoFlow2 Solar a TacoFlow3 GenS Solar s externým riadením so špičkovou technológiou umožňujú efektívne využitie solárnej energie na podporu kúrenia a ohrevu teplej vody. (foto: Taconova Group AG)