Taconova Group

Hydraulické vyvažovanie vykurovacích systémov

Rastúce náklady na energie majú okrem iného veľký vplyv na správanie spotrebiteľov pri vykurovaní: O to dôležitejšie je, aby vykurovací systém pracoval efektívne. Hydraulické vyvažovanie v tomto prípade ponúka účinné riešenie, ktoré môže zvýšiť účinnosť existujúceho vykurovacieho systému až o 15 percent. Vďaka segmentácii množstva energie v budovách je možné miestnosti zásobovať presne podľa dopytu. To, čo v tomto zmysle platí pre radiátory, platí aj pre plošné vykurovacie systémy. Pretože realizácia vyžaduje v prípade široko rozvetvených existujúcich systémov veľa času a úsilia, uľahčujú tento zložitý pracovný proces kvalitné vyvažovacie a meracie ventily.

Vykurovacia voda cirkulujúca v potrubnom systéme budovy si prirodzene vyberá cestu s najnižším odporom. Cesta od zdroja energie k spotrebiteľovi však zahŕňa množstvo prekážok: prietoku bránia dĺžky potrubia, ohyby a odbočky, rovnako ako ventily, výmenníky tepla a jednotlivé odpory. V prípade plošného vykurovania preto vykurovacia voda prúdi ľahšie cez blízke a malé vykurovacie okruhy s menšími tlakovými stratami ako cez vzdialenejšie miestnosti napojené na veľké okruhy podlahového vykurovania. To však znamená, že jednotlivé miestnosti nie sú optimálne temperované a v dôsledku toho dochádza k nesprávnym opatreniam zo strany spotrebiteľa. Zbystriť by sme mali, pokiaľ je jeden radiátor vlažný, druhý horúci (to isté platí pre okruhy podlahového vykurovania). Ďalšími príznakmi sú „zvláštne“ zvuky v potrubí. Akonáhle sa v potrubí alebo radiátore ozve syčanie, bublanie alebo pískanie, prichádza na rad hydraulické vyváženie. A správne vyvážená vykurovacia sústava môže za vykurovaciu sezónu ušetriť nemalé prostriedky.

Hydraulické vyváženie existujúcich systémov

Pri vykonávaní hydraulického vyváženia v existujúcich sústavách sa najskôr preverí potrubná sieť celého domu, aby sa zabezpečilo, že každý vykurovací okruh dostáva optimálny prívod vody a tepla. Na to je potrebné poznať objemové prietoky, merné potreby tepla a jednotlivých miestností a merné tepelné kapacity nosného média. V prípade potreby je nutné vymeniť ventily na radiátoroch a upraviť na vypočítané objemy vody. Okrem toho musí byť vykurovacie čerpadlo nastavené na správny tlak a vykurovacia krivka optimálne nastavená. Obzvlášť efektívne a ľahko sa to dá urobiť s obehovým čerpadlom TacoFlow2 ADAPT s funkciou activeADAPT, ktorá automaticky prispôsobuje výkon čerpadla špecifickým požiadavkám systému. S TacoFlow2 eLink je možné navyše vykonávať nastavenia čerpadla bezdrôtovo prostredníctvom chytrých zariadení (mobil alebo tablet, kde môžeme rôzne nastavenia uložiť a zaprotokolovať).

Obehové čerpadlo TacoFlow2 ADAPT s funkciou activeADAPT, ktorá automaticky prispôsobuje výkon čerpadla špecifickým požiadavkám systému. (foto: Taconova Group AG)

Ľahko a rýchlo

Na rýchle hydraulické vyvažovanie slúžia regulačné ventily potrubia, napr. TacoSetter Inline 100. Možno ho použiť na okamžitú, priamu a presnú reguláciu, zobrazenie a uzavretie prietoku vo vykurovacích, geotermálnych, chladiacich, solárnych, klimatizačných a sanitárnych systémoch, bez nutnosti školenia a drahého meracieho zariadenia. Ventil je možné inštalovať v horizontálnej, šikmej i vertikálnej polohe. Je potrebné dodržať iba šípku pre smer prúdenia média.

Aj podlahové kúrenie a ďalšie systémy plošného vykurovania sa hydraulicky vyvažujú! Okrem hlavného rozvodu, kde sa vyvažujú objemové prietoky do jednotlivých častí budovy, je potrebné aj jemné vyváženie na úrovni jednotlivých okruhov podlahového vykurovania. Na to sú potrebné spoľahlivé rozdeľovače s vyvažovacími ventilmi TopMeter Plus a kompaktnými elektrotermickými ventilmi TacoDrive. Pridanou hodnotou pre zákazníka je, že vyvažovacie ventily majú vymeniteľnú priehľadovú trubicu a sú opatrené aretačným krúžkom pre jednoduchú reprodukciu nameranej hodnoty.

Priama a presná regulácia, indikácia a uzatváranie prietoku v najrôznejších systémoch: TacoSetter Inline je súčasťou produktovej rady Taconova od roku 1985 a je považovaný profesionálmi v oblasti sanity, vykurovania a klimatizácií za originál medzi vyvažovacími ventilmi s priezorom a indikačnou stupnicou. (foto: Taconova Group AG)

Vyvažovací ventil TopMeter Plus má praktickú pamäťovú funkciu, pomocou ktorej je možné vyvolať posledný nastavený prietok. Pod červeným nastavovacím viečkom je sivý poistný krúžok na uloženie nastavenia. Je k dispozícii aj v plastovom prevedení (vpravo). (foto: Taconova Group AG)

Kedykoľvek počas roka

Rovnako nezabúdajme, že hydraulické vyváženie je možné vykonávať po celý rok. Pokiaľ sa vykoná v zimnom období, je možné vďaka optimalizovanému vykurovaciemu výkonu okamžite zaznamenať požadovaný úspech a úspory nákladov za energie. Pre hydraulické vyváženie nie je potrebné vykurovací systém vypnúť ani z neho vypustiť vykurovaciu vodu. Pokiaľ sú k dispozícii správne komponenty, nie je potrebné nič inštalovať, a teda ani nič vypínať.

Pohonný ventil TacoDrive kombinuje rozdeľovací ventil a pohon. Zároveň vďaka inovatívnemu zásuvnému pripojeniu nie je nutné inštalovať samostatný pohon. (foto: Taconova Group AG)