Immergas Europe s.r.o.

 

Komplexné riešenia pre vašu domácnosť

Z každej strany sa na nás hrnú informácie o zdražovaní energií, spôsoboch, ako ušetriť na vykurovaní, či údržbe. Podľa analýz energetických agentúr je zatiaľ stále optimálnou možnosťou vykurovania rodinných domov práve zemný plyn. Po zohľadnení vstupných investícií, výdavkov na energie a údržbu vychádza vykurovanie zemným plynom najlacnejšie.

 

Viete, ako si poradiť s výberom vhodného kotla do vašej domácnosti?

V súčasnosti je najvyužívanejšou technológiou vykurovania domácností na území Slovenska plynový kondenzačný kotol. Pri jeho výbere je dôležité prihliadať v prvom rade na jeho rozsah výkonu. Poddimenzovanie sa nevypláca, nakoľko kotol s nižším výkonom nemusí dostatočne vykúriť priestory. Naopak kotol s vyšším výkonom ako je potrebné, prekuruje priestory, čím vznikajú zbytočné finančné straty.

 

Moderné plynové kondenzačné kotly využívajú nielen výhrevné teplo zo spaľovania plynu, ale umožňujú využiť i teplo vodných pár v spalinách. Ochladzovaním spalín vodné pary kondenzujú a prenášajú viac tepelnej energie do vykurovacieho systému. V porovnaní s kotlami starších technológií, tak dosahujú podstatne vyššiu účinnosť, čím znižujú náklady na vykurovanie a elektronicky riadeným spaľovaním tiež aj množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia.

 

PRÍNOSY KONDENZAČNEJ TECHNOLÓGIE NA ČO MYSLIEŤ DOPREDU
zníženie spotreby zemného plynu dôležitý výber správneho kotla (odporúčame vždy sa poradiť s odborníkom)
zníženie nákladov na energie potreba pripojenia k odpadovému systému
vyššia efektivita vykurovania odpadové potrubie musí byť zo špeciálneho tvrdeného plastu, aby odolalo kondenzátu
vyšší tepelný komfort pravidelné ročné prehliadky
rýchla návratnosť vstupnej investície voľba vhodnej regulácie
jednoduchšia obsluha zariadenia
možnosť vzdialeného ovládania kotla
bezpečnejšia prevádzka kotla

 

Náš odborník Ing. Ladislav Miščík radí, čo zohľadniť pri výbere nového kotla a ako kotol udržať v čo najlepšom stave, aby vám slúžil veľa rokov.

 

Zvoľte optimálny výkon vášho nového kotla

Mnoho ľudí pri výmene kotla pozerá na výkon starého kotla. Do úvahy je však potrebné zobrať, či sa v priebehu rokov nevykonali zmeny, ktoré by mohli zmeniť požiadavky na parametre výkonu (zateplenie budovy, výmena okien, rozšírenie/zmenšenie obytného priestoru a pod.). Všetky vyššie spomenuté úpravy totiž spôsobia to, že modernizáciami sa tepelné straty výrazne znížia (s výnimkou rozsiahlej prístavby – rozšírenia vykurovaného priestoru), približujúc sa tomu ako je to u novostavieb, kde sú tepelné straty stále nižšie zaraďujúc ich do kategórií nízkoenergetických až pasívnych stavieb. Z toho vyplýva, že potreba výkonu kotla pre vykurovanie je stále menej podstatná, ako výkonu pre ohrev teplej vody, ktorý si pre dosahovanie komfortu vyžaduje násobne vyšší výkon. Práve z  dôvodu ohrevu TÚV sa kotly stále vyrábajú s výkonmi nad úroveň 24 kW, napriek tomu, že pre vykurovanie objektov bežne stačí výkon pod 10 kW. Už aj v prípade starších budov sú tepelné straty po ich zmodernizovaní výrazne nižšie ako 20 kW. V prechodných obdobiach, čo je väčšia časť vykurovacieho obdobia je potreba výkonu ešte na oveľa nižšej úrovni. Preto z hľadiska vykurovania je pri kotloch dôležitejšie hľadieť viac na minimálny výkon kotla, ktorý je schopný poskytovať. Dnes sú to úrovne výkonu už bežne pod 5 kW, čo umožňuje automatické prispôsobenie chodu kotla aktuálnej potrebe, plynulou prevádzkou bez jej nežiadúceho prerušovania.

Pre určenie max. výkonu kotla odporúčame vždy sa poradiť s odborníkom, t.j. s certifikovaným partnerom spoločnosti IMMERGAS. Medzi rozhodujúce parametre, podľa ktorých vám technik odporučí vhodný typ kotla pre vás, patrí počet osôb žijúcich v domácnosti, počet kúpeľní a ich vzdialenosť od kotla. Len v prípade nadštandardne veľkých objektov, či dvojdomov a pod. je potrebné prehodnotiť aj veľkosť obytnej plochy v m2, ak to už nevyriešil projekt. Ten do vyhodnotenia tepelných strát berie do úvahy komplex všetkých ostatných faktorov, ako v poradí dôležitosti sú, typ a izolovanosť strechy, tepelnoizolačné vlastnosti muriva a podlahy, koeficient prestupu tepla oknami a dvermi, zateplenie budovy a pod.

 

Výber vhodného regulátora

Bez možnosti flexibilného regulovania teploty sa dnes domácnosti už nezaobídu. Správne zvolený regulátor a vonkajšia sonda priebežne vyhodnocujú situáciu a optimálne jej prispôsobujú teplotu vody vo vykurovaní. Tým automaticky zabezpečia požadovanú teplotu vykurovaných priestorov a príjemný komfort. Správna regulácia a jej nastavenie šetrí nielen financie, ale aj techniku kotla optimalizovaním jeho prevádzky, minimalizujúc jeho časté zapínanie a vypínanie.

 

Nezanedbajte pravidelné servisné prehliadky

Moderné plynové kotly, ako vyhradené technické zariadenia, vyžadujú odbornú montáž, uvedenie do prevádzky a pravidelné ročné servisné prehliadky. Vykonať ich môže jedine oprávnená osoba a povinnosť pravidelnej kontroly plynových kotlov vyplýva zo zákona. Preventívna prehliadka zabezpečí bezpečné, spoľahlivé a úsporné fungovanie kotla, a zároveň včas odhalí prípadné nedostatky, čím predídete závažným poruchám na zariadení, predčasnej nefunkčnosti, či škodám na majetku.

Na všetky plynové kondenzačné kotly IMMERGAS poskytujeme bezplatnú predĺženú 5-ročnú záruku, v prípade dodržania podmienok záruky, ktoré sú uvedené v záručnom liste. Jednou z podmienok je každoročná servisná prehliadka kotla, vykonaná oprávneným servisným technikom.

 

 

Nižšie si môžete pozrieť výber kondenzačných kotlov IMMERGAS, ktoré sa tešia veľkej obľube u našich zákazníkov. Na www.immergas.sk si však môžete vybrať z našej kompletnej ponuky ten správny kotol do vašej domácnosti.

 

 

VICTRIX TERA

Závesné plynové kondenzačné kotly ideálne do malých priestorov

Prevedenia: VICTRIX TERA 24 PLUS (kondenzačný kotol na kúrenie, s možnosťou pripojenia samostatného zásobníka TÚV) / VICTRIX TERA 28 (kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TÚV)

Rozsah výkonu: 4,3 kW – 24/28 kW

Cena: od  918 € s DPH

+ kompaktné rozmery

+ kondenzačný modul z kvalitného antikora

+ nízke emisie CO a NOx

+ obehové čerpadlo triedy „A“ s nízkou spotrebou

+ možnosť riadenia kotla na diaľku pomocou aplikácie DOMINUS

+ široký rozsah modulácie výkonu (od 4,3 kW)

+ nastaviteľný BY-PASS ventil

+ jednoduché ovládanie, prehľadný LCD displej

 

 

VICTRIX Zeus 26 ErP

Závesný plynový kondenzačný kotol so 45 litrovým zásobníkom

Rozsah výkonu: 3 kW – 26 kW

Cena: 1 638 € s DPH

+ zásoba vody je vždy k dispozícii

+ vysoká účinnosť a nízka tvorba emisií vďaka riadenému spaľovaniu

+ 45 litrový zásobník TÚV z antikorovej ocele

+ zabudovaný expanzomat TÚV

+ široký rozsah výkonu už od 3 kW

+ jednoduchá obsluha

+ nastaviteľný BY-PASS ventil

+ ovládací panel s digitálnym displejom kombinovaný s klasickými ovládačmi

 

 

HERCULES Solar 26 ErP

Stacionárny plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom TÚV

Rozsah výkonu: 3 kW – 26 kW

Cena: 3 336 € s DPH

+ 200 litrový antikorový zásobník TÚV

+ dostatočná zásoba TÚV aj pri súčasnom odbere vody na viacerých miestach

+ ekologický a úsporný tým, že využíva slnečnú energiu

+ vybavený integrovaným solárnym systémom

+ cirkulačná súprava, expanzná nádoba, ventily a izolované pripojenia na kolektor v cene

+ vhodný na umiestnenie do technických miestností

+ po pripojení do solárnej zostavy – vysoké úspory nákladov na vykurovanie

 

Sieť partnerov, u ktorých si môžete zakúpiť kondenzačné plynové kotly, nájdete na mape predajcov značky IMMERGAS.