Prístrešok je spoľahlivým riešením ochrany auta nielen pred prudkým dažďom a krúpami, ale aj pred UV žiarením, ktoré dlhodobo poškodzuje jeho povrch. Vozidlu tak poskytne dokonalé útočisko. Stavba takéhoto prístrešku je rýchla, jednoduchá a pomerne lacná, šikovní majstri to zvládnu aj bez odbornej pomoci.

Strešný prístrešok je možné využiť nielen na parkovanie, ale aj ako úložný priestor. Na trhu existuje veľký výber hotových drevených alebo aj hliníkových konštrukcií, ktorých montáž je jednoduchá. „Materiál je vhodné prispôsobiť štýlu domu. Je potrebné si uvedomiť, že drevo bude vyžadovať pravidelnú údržbu. Hliníková konštrukcia je síce menej náročná, lacnejšia a tiež jednoduchšia, drevo ale pôsobí prirodzenejšie,“ upozorňuje Richard Klička, odborník na stavby z projektových marketov Hornbach. Stavba nevyžaduje rozsiahly zásah do okolia domu a je vhodným riešením aj do menšej záhrady.

Výber miesta

Pred montážou prístrešku je dôležité vybrať správne umiestnenie s dostatkom priestoru. Podstatnou otázkou je, pre koľko vozidiel sa bude budovať. „Štandardná dĺžka prístrešku pre jedno auto je 5 metrov, šírka 3 metre a výška 2,8 metra. Vždy je dobré myslieť na rezervu, ktorá by mala byť približne 1 meter dĺžky a šírky. Pod prístreškom tak budete môcť uskladniť aj bicykel, kosačku a iné náradie,“ radí odborník z Hornbachu a dodáva: „Príjazdová cesta by mala byť ľahko prístupná, dostatok priestoru oceníte predovšetkým pri parkovaní alebo cúvaní.“

Dôležité je tiež nezabudnúť na ohlásenie stavby a získanie stavebného povolenia. V prípade rozsiahlejších stavieb nad 25 metrov štvorcových musí byť táto povinnosť splnená. Spravidla platí, že povolenie na prístrešok sa získa jednoduchšie než napríklad pre výstavbu garáže.

Príprava na stavbu

Prístrešok pre auto môže byť montovaný z vopred pripravenej konštrukcie alebo postavený podľa individuálne vytvoreného plánu. Ideálne je, ak potrebný materiál a prvky konštrukcie budú pripravené do požadovaných rozmerov už pri samotnej kúpe. V opačnom prípade je nutné všetky časti pred skracovaním a rezaním niekoľkokrát premerať. Pri samotnej stavbe je dôležité riadiť sa podľa plánu alebo návodu a pôdorys presne vymerať.

Dôležitý je základ, ktorý musí odolať vplyvu času aj poveternostným podmienkam. „Základnú dosku musí tvoriť pevná, vodorovná plocha, najlepšie betónová doska alebo zámková dlažba. Ak nechcete vykonávať uvedené alebo podobné stavebné úpravy, ktoré sú prácne a spojené s nevratnou zmenou časti pozemku, odporúčam výstavbu prístrešku na zemných skrutkách s pripevneným samonosným roštom,“ vysvetľuje Richard Klička.

Ako postaviť prístrešok pre auto?

V prvom kroku sa vykopú jamy pre štyri základové pätky, ktoré by mali siahať do nezamŕzajúcej hĺbky, teda minimálne do hĺbky 60 cm. Tým sa zabezpečí stabilita stavby aj v zimných mesiacoch. Na dno sa nasype menšie vrstva štrku, zaleje sa betónom, do ktorého sa umiestnia oceľové kotviace prvky a na ne sa nasunú nosné stĺpy. Podstatné je venovať veľkú pozornosť rozmiestneniu kotiev a ich zafixovaniu. Betón je potrebné nechať 4 až 5 dní schnúť, následne možno pokračovať v stavbe.

Z dvoch stĺpov, dvoch vzpier a jednej väznice – vodorovný trám – sa pripravia predné a zadné trámy. Väznica sa pripevní na hornú časť stĺpa, dôležité je používať vodováhu a medzi týmito prvkami ustrážiť 90 ° uhol. Medzi pripevnenú väznicu a stĺp sa vloží vzpera a každé spojenie sa zaistí vždy minimálne na dvoch miestach z oboch strán. Pred samotnou montážou trámov sa do stĺpov vyvŕtajú otvory na kotviace prvky. Zadné stĺpy by mali byť minimálne o 10 cm nižšie ako predné, aby sa zachoval dostatočný spád prístrešku.

Trámy sa postavia na kotviace prvky v pätkách a priskrutkujú sa. Na vztýčenú konštrukciu sa umiestnia okrajové krokvy, ktoré spoja predný trám so zadným. Medzi takto nasadené okrajové krokvy a stĺpy sa vložia vzpery a opäť sa pripevnia na dvoch miestach z každej strany. Ak vzpery presne zapadli, zostáva len skontrolovať, či sú väznice naozaj vodorovné. V prípade, že nie je zistená žiadna výnimka môžu sa na väznice pripevniť ostatné krokvy. Dôležité je dodržiavať medzi nimi rovnakú vzdialenosť. Pripravenú konštrukciu môžete pokryť polykarbonátovými doskami.