Družstení závody Dražice-strojírna s.r.o.

Pre tepelné čerpadlá NIBE môžete okrem výhodnej ceny získať aj štátnu dotáciu v rámci projektu Zelená domácnostiam II.

O dotáciu sa môžu uchádzať rodinné a bytové domy, a to formou poukážky na inštaláciu malých zariadení pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa poskytuje vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Finančný príspevok sa poskytuje z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

V projekte Zelená domácnostiam II sa v rokoch 2019 až 2023 poskytne 48 miliónov €.

Viac informácií nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk alebo na Ponuka zadarmo | Tepelné čerpadlá NIBE