Loading...
Loading...
Loading...

Čo je GEHP AISIN TOYOTA-GAS ENERGY HEAT PUMP AISIN TOYOTA?

Zariadenie na výrobu tepla a chladu, s plynovým spaľovacím motorom, ktorý tvorí hlavný pohon kompresorov. GHP od AISIN TOYOTA je šetrné k životnému prostrediu a nákladovo efektívny produkt, ktorý poskytuje vynikajúce pohodlie. Vykurovanie alebo chladenie s plynovým tepelným čerpadlom ­AISIN TOYOTA, ktoré poháňa srdce zariadenia (kompresor/y) pomocou plynového motora, prispieva nielen k vyrovnávaniu dopytu po elektrine, ale má tiež vynikajúci ekonomický potenciál a faktory pohodlia. GHP používa na pohon svojich kompresorov plynový spaľovací [...]

2020-06-11T12:04:59+02:0011. júna 2020|Kategórie: Správa budov, Obnoviteľné zdroje energie|

Ak tepelné čerpadlo – tak plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA

Pochopenie princípov funkčnosti plynového tepelného čerpadla je základ pre správnu aplikáciu OZE Pojem tepelné čerpadlo je už v dnešnej dobe všeobecne známy ako slovo chlieb. Vieme vlastne vysvetliť ako to funguje, čo to obsahuje? Alebo len očakávame že to bude dobre fungovať, a ako sme zvyknutý na chlieb, že nás to zasýti? Obnoviteľný zdroj by mal spĺňať nasledovné kritériá: Mal by spotrebovať menej primárnej energie ako konvenčný [...]

2020-04-02T10:01:30+02:002. apríla 2020|Kategórie: Správa budov, Obnoviteľné zdroje energie|

Slnečné kolektory sú ekologické počas výroby, prevádzky aj likvidácie Zelený Merkúr 2020 vyhral THERMO|SOLAR

Prestížne environmentálne ocenenie Zelený Merkúr 2020 získal najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLARŽiar, a.s. Spoločnosť sa stala víťazom súťaže zameranej na environmentálne správanie sa firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Zelený Merkúr je spoločným projektom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Banská Bystrica, ktorý podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnil Elektro Recycling Slovenská Ľupča a na treťom [...]

2020-03-10T13:06:32+01:0010. marca 2020|Kategórie: Správa budov, Obnoviteľné zdroje energie|

Energetické porovnanie zdrojov tepla pri obnove bytového domu

Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach, Ústav pozemného staviteľstva Energetické úspory na prevádzke budov nás motivujú nájsť nové vhodné riešenia. Cestou je znižovanie strát objektov, zvyšovanie účinnosti celého systému výroby až dodávky tepla a náklady na energie. Opatrenia sa obvykle realizujú na stavebných konštrukciách, ktoré majú spravidla najväčší vplyv na zníženie potreby tepla. V prípade zateplenia sa núka otázka aj zváženia zmeny palivovej základne pre dodávku tepla/chladu. [...]

2020-02-13T16:12:54+01:0013. februára 2020|Kategórie: Správa budov, Obnoviteľné zdroje energie|

Prínosy rekonštrukcie zdroja tepla pomocou plynového tepelného čerpadla (GHP) Aisin Toyota

Tepelné čerpadlo s plynovým pohonom (GHP) je kompresorové tepelné čerpadlo poháňané spaľovacím motorom. GHP využíva obnoviteľnú energiu vzduchu + primárnu energiu (zemný plyn alebo LPG plyn) na zabezpečenie vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody. GHP je moderným tepelným zdrojom využívajúcim obnoviteľnú energiu. Pracujú v systéme vzduch/voda. Na pohon kompresorov je využívaný spaľovací motor na zemný plyn. Do tepelného výkonu GHP je využité aj teplo z vlastných systémov: kompresorový okruh s chladivom R410A [...]

2019-08-13T12:30:18+02:0013. augusta 2019|Kategórie: Správa budov, Obnoviteľné zdroje energie|

Slnečné kolektory si nájdu miesto aj na vašom dome

O výhodách a možnostiach použitia slnečných kolektorov sa popísalo aj píše neúrekom. Preto sa budeme v tomto článku venovať konkrétnejšej problematike, a to ich rozumnému umiestneniu a trasovaniu potrubia. Pozrieme sa, kde a ako je možné slnečné termické kolektory inštalovať, najmä ak máte dom s členitou strechou, nevhodne orientovaný voči svetovým stranám alebo z iného dôvodu nie je umiestnenie kolektorov jednoduché a jednoznačné. [...]

2019-08-13T09:26:43+02:007. augusta 2019|Kategórie: Správa budov, Obnoviteľné zdroje energie|

Solárna podpora ohrevu vody v bytových domoch – od návrhu po odovzdanie

  Znižovanie energetickej náročnosti budov a ekologicky prijateľnejšie zdroje energie s minimálnym dopadom na životné prostredie. To je časť z požiadaviek, ktoré sú kladené na všetkých správcov nehnuteľností bez ohľadu na to, či sa jedná o rodinný dom, ktorý spravuje samostatná rodina alebo bytový dom, kde o spravovaní rozhodujú rôzne spoločenstvá. Smerovanie nám udáva stále viac sa sprísňujúca legislatíva, ale častokrát aj svetové trendy. Solárne termické systémy patria do skupiny zariadení, ktoré výrazným spôsobom [...]

Úsporné zdroje energie

Vždy sa snažíme akými spôsobmi dosiahnuť čistú nulovú energiu v budovách. Jednou z možností je rozvoj zelených budov, ktorá je uprednostňovaná v súčasnosti na celom svete. Často si to vyžaduje aj požiadavka investora aj príslušná vládna politika danej krajiny. Cieľom čistého nulového množstva energie, ktorý je široko prijatý, si vyžaduje výrazné zníženie spotreby energie v budovách, ale aj integráciu čistej a obnoviteľnej lokálnej výroby. Green Tech – Zelená technológia je technológia, ktorá je považovaná za ekologicky [...]

2019-07-24T11:46:39+02:0021. marca 2019|Kategórie: Správa budov, Obnoviteľné zdroje energie|
Go to Top