THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.

O výhodách a možnostiach použitia slnečných kolektorov sa popísalo aj píše neúrekom. Preto sa budeme v tomto článku venovať konkrétnejšej problematike, a to ich rozumnému umiestneniu a trasovaniu potrubia. Pozrieme sa, kde a ako je možné slnečné termické kolektory inštalovať, najmä ak máte dom s členitou strechou, nevhodne orientovaný voči svetovým stranám alebo z iného dôvodu nie je umiestnenie kolektorov jednoduché a jednoznačné.

Ideálne je inštalovať kolektory, samozrejme, na strechu, nie vždy je to však technicky, stavebne alebo architektonicky možné alebo vhodné. Pri uvažovaní o vhodnom umiestnení kolektorov treba myslieť na potrubnú trasu spájajúcu kolektorové pole so solárnym zásobníkom, ktorý sa zväčša nachádza v nejakej technickej miestnosti vo vnútri domu. Potrubná trasa by mala byť čo možno najkratšia a najmenej členitá. Členité a zložité potrubné trasy majú vyšší hydraulický odpor a pri nedôslednej montáži sa môžu objavovať úseky, kde by mohli vznikať vzduchové kapsy a tie bude následne problematické odvzdušniť, prípadne vyprázdniť. Taktiež jednoduchá a krátka trasa šetrí vaše peniaze. Pomerne jednoduché to majú majitelia novostavieb vo fáze výstavby, kde je možné potrubnú trasu na kolektory vopred pripraviť a skryť či už vo fasádnej izolácií, podlahe, podkroví a pod. Z hľadiska materiálov je pri malých solárnych systémoch do 5 kolektorov najčastejšie používané antikorové vlnovcové potrubie buď dimenzie DN16 prípadne DN20 alebo menej časté ale tiež bežné je medené potrubie Ø18 mm. Je samozrejmé, že solárne potrubia musia byť tepelne zaizolované vhodnou izoláciou buď na báze EPDM kaučuku s uzavretou bunkovou štruktúrou prípadne minerálnymi izoláciami, ktoré odolávajú vysokým teplotám až do 175 °C aj nízkym teplotám a UV žiareniu. K potrubnej trase patrí taktiež dvojžilový kábel na napojenie snímača teploty kolektorov, ten je obvykle vedený súbežne s potrubím.

Samotné umiestnenie kolektorov je rôznorodé a nie je podmienkou inštalovať ich výhradne na strechu, ak je k dispozícií vhodnejšie miesto. Ideálna orientácia kolektorov voči svetovým stranám pre naše územie je južná odklonená o 5° na západ so sklonom kolektorov 35° až 40° voči horizontálnej rovine. To je ideálny stav, ktorý je na väčšine domoch ťažko dosiahnuteľný, preto všetky inštalácie od JV po JZ v sklone od 25° po 50° sú v poriadku a z hľadiska celoročného energetického zisku predstavujú zanedbateľné rozdiely.

Nami vyrábané štandardné nosné konštrukcie pre slnečné kolektory je možné inštalovať na akúkoľvek krytinu šikmých striech, rovné strechy, voľný terén prípadne na fasádu. Nie zriedka sa vyskytujú požiadavky na rôzne atypické riešenia. Pri špecifických riešeniach vám vyrobíme konštrukciu pre konkrétnu inštaláciu. Návrh a vhodnosť takéhoto unikátneho riešenia je potrebné vopred konzultovať. Zaujímavým a estetickým riešením je možnosť integrácie kolektorov priamo do strešného plášťa alebo do fasády.

Situácie, kedy nie je potrebné riešiť atypický návrh konštrukcie alebo kde sa nevyžaduje vážny zásah do štandardnej nosnej konštrukcie sú napríklad pri rodinnom dome so sedlovou strechou, ktorá je situovaná na východ/západ. Riešením takejto situácie je napríklad inštalácia kolektorov na južnú stranu fasády, prípadne predsadiť konštrukciu pred balkón, ak je k dispozícií. Okrem tohto najjednoduchšieho riešenia sa naskytujú aj ďalšie zložitejšie, ktorých opodstatnenie, výhody a nevýhody je najlepšie prediskutovať s odborníkmi na konkrétnom mieste.

Situácie, kedy je k štandardnej konštrukcií potrebné dodatočne pripraviť iné nosné/podporné prvky sú napríklad zelené strechy, kedy je požiadavka, aby boli kolektory na streche, prípadne rovné strechy s mäkkou krytinou, ktoré nie je možné zaťažiť alebo na architektonickom dotvorení objektu a osobitných požiadavkách investorov.

Ak neexistuje žiadne vhodné miesto na dome, vždy je možné kolektory inštalovať ako samostatne stojace na pripravenom pevnom podklade prípadne využiť okolité konštrukcie (múry, prístrešky, pergoly, garáže,…). Okrem technickej a funkčnej stránky treba zohľadniť najmä pri špecifických riešeniach taktiež estetickú stránku. Slnečné kolektory by nemali kaziť celkový dojem pri pohľade na dom, na ktorom sú nainštalované.

Ako je to aktuálne so štátnou podporou na solárny systém?

Národný projekt na podporu OZE pod názvom Zelená domácnostiam úspešne funguje už od roku 2015 a záujemcovia o tento segment sa určite stihli oboznámiť s jeho podmienkami. Ak však nemáte jasno v tom, ako získať finančný príspevok na inštaláciu zariadenia, nájdete všetky potrebné informácie a podmienky na webe projektu www.zelenadomacnostiam.sk. Aktuálne po úspešnom pilotnom projekte beží jeho druhá etapa Zelená domácnostiam II a SIEA na stránkach k projektu nedávno zverejnila informáciu o otvorení ďalších štyroch kôl, z ktorých jedno je vyhradené práve pre slnečné kolektory. Podľa aktuálneho harmonogramu budú teda môcť záujemcovia tento rok požiadať o poukážku na slnečné kolektory ešte v dvoch plánovaných kolách a to 6. 8. a 17. 9. o 15:00 h. Preto ani vy nepremeškajte šancu získať finančný príspevok na inštaláciu slnečných kolektorov až 1750 Eur.

V prípade, že inštaláciu slnečných kolektorov zvažujete, ale stále váhate a nie ste si istí či sú vhodným zariadením aj pre vás, kontaktujte nás alebo niektorého z našich odborne školených montážnych partnerov z vášho okolia, ktorý s vami prediskutuje vaše zámery a ochotne poradí.