Zariadenie na výrobu tepla a chladu, s plynovým spaľovacím motorom, ktorý tvorí hlavný pohon kompresorov. GHP od AISIN TOYOTA je šetrné k životnému prostrediu a nákladovo efektívny produkt, ktorý poskytuje vynikajúce pohodlie.

Vykurovanie alebo chladenie s plynovým tepelným čerpadlom ­AISIN TOYOTA, ktoré poháňa srdce zariadenia (kompresor/y) pomocou plynového motora, prispieva nielen k vyrovnávaniu dopytu po elektrine, ale má tiež vynikajúci ekonomický potenciál a faktory pohodlia.

GHP používa na pohon svojich kompresorov plynový spaľovací motor. GHP systém zabezpečuje chladenie aj ohrievanie cirkulačným chladivom s kompresorom (cyklus tepelného čerpadla). Základný systém pre cyklus vykurovania a chladenia je rovnaký ako elektrické tepelné čerpadlo (EHP). Hlavným rozdielom medzi GHP a EHP je to, či používa elektrický motor alebo plynový motor na pohon kompresora vo vonkajšej jednotke, ktorá sa často nazýva srdcom klimatizačného systému. Tento rozdiel realizuje pohodlné chladenie a kúrenie v GHP a je hlavnou črtou systému GHP, ktorý ponúka množstvo výhod. V zariadení je použité ekologické chladivo R410A s potenciálom GWP 2088.

Cyklus tepelného čerpadla

Keď sa kvapalina odparí, teplo sa z nej absorbuje z okolia. Naopak, keď para kondenzuje na kvapalný stav, teplo sa vyvíja. Na základe tejto charakteristiky sa kompresor používa na cirkuláciu chladiva a jeho opakované fungovanie cyklom odparovania a kondenzácie, ktorý sa nazýva cyklus tepelného čerpadla.

GHP pomáha vyrovnať špičkový dopyt po elektrickej energii

V porovnaní s využitím EHP (elektrické tepelné čerpadlo) môže plynový motor poháňaný GHP výrazne znížiť spotrebu elektriny, ktorá predstavuje v lete viac ako 30 % celkovej elektriny. Inými slovami, GHP prispieva k znižovaniu špičkového zaťaženia elektrinou a hrá významnú úlohu pri vyrovnávaní dopytu po elektrickej energii.

Pretože používa plyn, je ekonomický

Nízke prevádzkové náklady

Pretože sa používa relatívne lacný plyn, prevádzkové náklady sú 70 až 80 % elektrického systému. Cena dodávky plynu pri väčšom odberateľovi sa pohybuje okolo 0,05 Eura za 1 kWh. V porovnaní s elektrickou energiou je cena na úrovni 0,1 Eura za 1 kWh. Pri porovnaní rovnakých výkonov sú náklady na spotrebu plynu nižšie aj pri uvádzanej vyššej účinnosti elektrického tepelného čerpadla. Celkový dodaný výkon z GHP AISIN TOYOTA nie je obmedzovaný odmrazovacími cyklami (pri EHP), a tým tvorí GHP AISIN TOYOTA stály spoľahlivý zdroj, ktorý dodáva konštantný projektovaný výkon, až do vonkajšej teploty -20 °C.

* Vyššie uvedené informácie vychádzajú z údajov zhromaždených v Japonsku. Táto hodnota v príklade vyššie sa môže líšiť v závislosti od regiónu a krajiny.

Počiatočné náklady sa znižujú

Zariadenia na príjem a transformáciu energie vysokého napätia sa môžu zmenšiť. Preto sa dosiahne zníženie nákladov a priestorové úspory. Elektrické tepelné čerpadlá vzduch/voda sú obvykle menších výkonov čo tvorí väčšinou väčšiu potrebu priestoru pre inštaláciu zariadení. GEHP svojím vysokým dosahovaným konštantným výkonom v jednom zariadení, ušetrí priestor a dá sa kompaktnejšie aplikovať na rôzne typy budov. Využitím vnútorných jednotiek AWS TWIN je možné potrebný priestor pre osadenie vnútornej jednotky ešte znížiť nakoľko jedna vnútorná jednotka môže mať pripojené až dve vonkajšie jednotky. To šetrí náklady aj na ďaľšiu reguláciu a ovládanie a zjednodušuje obsluhu zariadenia.

Vynikajúci komfort vytvorený motorom

Rýchle kúrenie

Aj keď vonkajšia teplota klesne, GHP udržuje teplotu v miestnosti pohodlne pomocou odpadového tepla z výfuku motora. Odpadové teplo je využívané na predhriatie pár v chladivovom okruhu, čo zabezpečuje ochranu proti namrznutiu výparníka. Elektrické tepelné čerpadlo spotrebováva vlastný výkon na odmrazovanie v mínusových teplotách. Čo znižuj jeho celkový výkon a efektivitu. Taktiež sa dá prebytočné teplo z motora využiť na ohrev OPV napr. pri režime chladenia je výkon dodávaného tepla až v celkovom výkone motora.

Výkonné kúrenie

Vďaka využitiu odpadového tepla z výfukových plynov motora GHP rýchlo zvyšuje teplotu v miestnosti na predvolenú teplotu. Toto znižuje dĺžku chodu tepelného čerpadla a zároveň znižuje opotrebovanie zariadenia. Predlžuje časy servisných intervalov, ktoré pri tepelnom čerpadle predstavujú základnú kontrolu oleja a výmenu filtrov každých 10 000 mth a výmenu oleja každých 30 000 mth.

Nízka spotreba paliva

Nízka spotreba paliva sa dosahuje použitím kompresorov s premenlivým zdvihovým objemom a rozšírenej dolnej hranice otáčok motora. GHP využíva špičkové scroll kompresory s vysokou životnosťou a patentovaným pripojením do chladivového okruhu s využitím riadeného by-pass prepojenia. To zabezpečuje menšie zaťaženie kompresora pri vysokých potrebných výkonoch.

Vysoká využiteľnosť

Zariadenie sa dá používať na vykurovanie alebo chladenie priestorov rôzneho druhu a využitia. Zariadenie dokáže byť aplikované v systéme priamej expanzie, kde je na vonkajšiu výkonovú jednotku možné pripojiť až 65 vnútorných jednotiek (klimatizačný jednotka s funkciou vykurovania aj chladenia). Systém vie pracovať aj v tzv. multi systéme, kde je možné pripojiť do jedného systému viac výkonových vonkajších jednotiek a tým zabezpečiť vysoký výkon zdroja. Pre využitie, kde je potrebné exaktne merať spotrebované teplo, alebo v aplikáciách do už jestvujúceho vykurovacieho alebo chladiaceho systému je možné použiť výmenník chladivo/voda AWS YOSHI. Zariadenie zabezpečí výstupnú teplotu vody o teplote až 50 °C pre vykurovanie alebo 7 °C pre chladenie. Daný systém obsahuje kompletnú reguláciu prepojených zariadení a zároveň podľa požiadavky zákazníka dokáže obsluhovať aj jestvujúce zariadenia inštalované v strojovni technológie. Snímanie vonkajšej teploty, samostatná príprava požadovanej teploty v akumulačnom zásobníku a riadenie vetiev UK na základe zadanej ekvitermickej krivky. Zariadenie dokáže vyrábať výkon až dvoch vonkajších jednotiek a je možné rôznymi spôsobmi kombinovať výkonové rady vonkajších jednotiek do systému AWS TWIN. Zariadenie je možné variabilne navrhnúť pre rôzne projektované príkony a dokáže tvoriť ucelený zdroj tepla a chladu s vlastným kaskádnym riadením a vzdialeným sledovaním bez potreby nadradeného riadiaceho systému.

Daniel Izakovič,
ESM-YZAMER energetické služby
a monitoring s.r.o