Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Na Slovensku stojí množstvo bytových domov, ktoré majú už desiatky rokov. Aby mohli svojim obyvateľom poskytovať moderné, bezpečné a energeticky efektívne bývanie, je potrebné sa o ne pravidelne starať. Každý, aj ten najnovší bytový dom, bude niekedy potrebovať rekonštrukciu. Na tieto výdavky je rozumné sa včas pripraviť.

Zatekajúca strecha, neefektívne vykurovanie alebo staré rozvody vedia potrápiť mnohých obyvateľov bytových domov. Bývanie v staršom dome nemusí byť vždy ideálne. V mnohých ohľadoch je menej pohodlné a ekonomicky neefektívne. Aj keď pustiť sa do rekonštrukcie nie je jednoduché, jej neustále odsúvanie nie je ideálne riešenie.

Aby aj staršie domy pohli naďalej slúžiť svojim obyvateľom, je potrebné sa o ne pravidelne starať a do obnovy investovať. Dom po dôkladnej rekonštrukcii poskytne svojim obyvateľov príjemnejšie, bezpečnejšie a moderné bývanie. Jeho energetická efektivita sa tiež môže zlepšiť o desiatky percent. Snaha znížiť spotrebu energií je dôležitým faktorom, pre ktorý sa dnes mnohé domy obnovujú. Pred desiatkami rokov, kedy sa väčšina bytových domov u nás stavala, nebola energetická efektivita takou významnou témou, ako je dnes. Za uplynulé desaťročia sa tiež zvýšili nároky na tepelnú odolnosť obalových konštrukcií budov a energetickú efektivitu budov, až po súčasné požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Zateplenie obvodového plášťa, izolácia strechy či napríklad výmena okien majú veľký vplyv na spotrebu energií a tým aj na pravidelné platby ľudí.  Trendom sú dokonca alternatívne zdroje, ako napríklad fotovoltické panely alebo tepelné čerpadlá.

Dôležitá príprava

Ak chcú obyvatelia staršieho bytového domu bývať moderne, bezpečne a energeticky efektívne, modernizácii domu sa nevyhnú. Každý, aj ten najnovší bytový dom, bude raz rekonštrukciu potrebovať. Je preto rozumné sa na túto investíciu dopredu pripravovať. Čím vyššiu sumu peňazí si dokáže bytový dom dopredu usporiť, tým nižší úver bude v budúcnosti potrebovať. „Ak má bytový dom k dispozícii voľné finančné prostriedky, nie je ideálne nechať ich ležať na bežnom účte, ale je vhodné zamyslieť sa nad ich zhodnotením. Stavebné sporenie umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov výhodné zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré budú potrebovať v budúcnosti. K ich vkladu pribúda úrok, ktorý im pomôže splniť si plány o krajšom bývaní,“ hovorí vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Jozef Plško. V prospech financovania prostredníctvom stavebného sporenia však hovorí aj fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov môžu získať nárok na štátnu prémiu raz za rok, a to na každé štyri byty v bytovom dome.

Plánovanie rekonštrukcie

Ak sa obyvatelia domu rozhodnú pustiť sa do jeho rekonštrukcie, je dobré, ak k nej pristúpia komplexne. Pri plánovaní je potrebné pozrieť sa na poruchy obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií, či odstrániť zatekanie. Pozornosť však treba zamerať aj na rozvody tepla a vody, ktoré po rokoch už spravidla nie sú v dobrej kondícii. Pri plánovaní netreba nič nechávať na náhodu. S ideálnym rozložením investície pomôže špecializovaný softvér. „Už od roku 2004 poskytujeme možnosť bezplatného auditu energetickej náročnosti bytových domov postavených do roku 1990 vrátane kalkulácie predpokladaných nákladov na obnovu pomocou špeciálneho softvéru, ktorý vyvinul odborný tím na Stavebnej fakulte  STU,“ vysvetľuje Jozef Plško.  Softvér vyhodnocuje parametre, ktorým je potrebné venovať pozornosť pri obnove bytového domu. Záujemca tak získa jasnú a presnú predstavu o nákladoch spojených s obnovou, o možnostiach financovania aj o návratnosti investície. „Z praxe vieme, že aj starší bytový dom dokáže po rozumnej modernizácii na energiách dosiahnuť úspory rádovo v desiatkach percent. Bytové domy postavené v druhej polovici minulého storočia môžu tak bez problémov slúžiť svojim obyvateľom aj naďalej bez toho, aby predstavovali vysokú záťaž pre ich peňaženky,“ hovorí  Jozef Plško.

Ako na financie

Ak sa obyvatelia domu púšťajú do prác veľkého rozsahu, častokrát sa nezaobídu bez úveru. Práve z toho majú častokrát majitelia bytov obavu. Pri rozumnom plánovaní však na strach nie je dôvod.  Úspora nákladov po rozumnej obnove nie je iba kozmetická, ale energetická efektívnosť sa nezriedka zlepší o desiatky percent. Pri dobre nastavenom financovaní sa výška splátok úveru na rekonštrukciu vyrovná úsporám za energie. Majitelia bytov tak  nemusia zvyšovať svoje pravidelné platby do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu. „Fixácia  na dlhšiu dobu, 5, 10 či 15 rokov, a rovnako aj dlhšie splatnosti úveru, umožňujú financovať obnovu tak, aby vlastníci bytov nemuseli zvyšovať pravidelné platby do Fondu opráv a údržby bytového domu. Úrokové sadzby úverov pre bytové domy v Prvej stavebnej sporiteľni závisia najmä od rozsahu obnovy a požadovanej lehoty splácania úveru,“ vysvetľuje Jozef Plško.

Veľa Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov  a vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom bytového domu má možnosť získať na obnovu bytového domu úver s ročnou úrokovou sadzbou od 3,99 %, pričom úver je možné splácať až 30 rokov. Prvá stavebná sporiteľňa vie poskytnúť úver na obnovu bytového domu až na 100 % požadovaných investícií bez potreby vlastných zdrojov, a ak by sa vlastníci rozhodli úver splácať rýchlejšie, môžu tak urobiť kedykoľvek bez sankcií a poplatkov.

Ak sa k obnove bytového domu pristupuje zodpovedne, jeho životnosť sa predĺži a bývanie v ňom bude bezpečnejšie a komfortnejšie. Majitelia bytov nielen ušetria financie za energie, ale zvýši sa im kvalita bývania a hodnota samotných bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na cene a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu východiskovú pozíciu. „V PSS máme s financovaním obnovy bytových domov dlhoročné skúsenosti. Vďaka nim vieme bytovým domom a ich obyvateľom poskytnúť poradenstvo, financovanie a podmienky tak, aby sa ich cesta za kvalitnejším bývaním naplnila,“ hovorí Jozef Plško.