HVAC je odbor, ktorý sa zameriava na riadenie teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu v uzavretom priestore. Cieľom HVAC technológií, akými sú tepelné čerpadlá alebo VRF jednotky, je zaistiť tepelnú pohodu a čo najvyššiu kvalitu vnútorného vzduchu. Vďaka implementácii internetu vecí (IoT) a umelej inteligencie (AI) sa tiež darí prostredníctvom technológií HVAC prinášať firmám a facility manažérom zásadné úspory prevádzkových nákladov.

Nevyhnutnou súčasťou IoT je tzv. cloud. Vzdialená správa HVAC jednotiek prostredníctvom cloudu umožňuje ovládať všetky inštalácie priamo z PC alebo tabletu. Nezáleží pritom, na koľkých miestach tieto inštalácie sú ani kde sa nachádzajú. Správa prostredníctvom systému, akým je napríklad Aquarea Service Cloud, poskytuje nepretržité centralizované ovládanie prakticky odkiaľkoľvek. Jedným kliknutím je možné odoslať aktualizácie stavu všetkých inštalácií v reálnom čase, čo znižuje potenciál výpadkov a optimalizuje náklady. „Navyše možnosť vzdialeného monitoringu a správy predlžuje životnosť jednotiek, pretože pomáha predchádzať ich poruchám a anomáliám pri prevádzke,“ prezrádza Marek Hvozdík, hlavný zástupca Panasonic Heating & Cooling Solutions na Slovensku.

Vďaka Aquarea Service Cloud sú technikom inštalačných a servisných firiem dostupné všetky informácie o abnormálnych situáciách aj na diaľku. Kontrolné funkcie umožňujú identifikovať a vyriešiť prípadné prevádzkové problémy oveľa rýchlejšie. „Problémy sú vyriešené často ešte skôr, ako k nim dôjde. Vďaka tomu ide chybu v prevádzke alebo poruchu vyriešiť technik vybavený maximálnym množstvom informácií a servisný zásah tak nikdy neprebieha naslepo,“ upresňuje Hvozdík.

Energetické úspory so smart snímačmi

V odbore vykurovania a chladenia hrajú čoraz častejšie prím smart technológie, ktoré optimalizujú výkon a prevádzkové náklady systémov. Ideálnym príkladom smart technológie sú snímače Econavi, ktoré sú súčasťou celého radu komerčných aj rezidenčných klimatizácií Panasonic. Tieto zariadenia detekujú prítomnosť osôb v miestnosti a automaticky upravujú teplotu za účelom optimalizácie komfortu a efektivity prevádzky. Pokiaľ po stanovenú dobu nie je v miestnosti detekovaná žiadna aktivita, čidlá vypnú jednotku alebo ju prepnú na novú teplotu, ktorá bola nastavená skôr. Pri zistení zbytočného vykurovania alebo chladenia sú vnútorné jednotky jednotlivo ovládané, aby s prihliadnutím na podmienky v priestore (teplota, vlhkosť, svit slnka) došlo k úspore energie.

AI patrí budúcnosť

Budúcnosť vzdialenej správy a údržby sa uberá predovšetkým smerom AI. Roky budúce patria hlavne úzkej umelej inteligencii – Narrow Artificial Intelligence (NAI), ktorá odkazuje na systémy zamerané na riešenie jedinej úzko vymedzenej úlohy. Medzi príklady NAI patria internetoví boti alebo virtuálni asistenti typu Siri. Tepelné čerpadlo alebo klimatizácia, ktoré budú obsahovať tento typ AI, majú na svoju prevádzku prednastavené hodnoty. Akonáhle sa tieto hodnoty budú líšiť či dôjde k ich odchýlke, NAI upozorní majiteľa alebo inštalačnú firmu na problém, ktorý sa môže vyskytnúť. Týmto spôsobom sa teda môže ľahko predísť poruchám.

„Nebude dochádzať k zbytočným výpadkom a bude možné zamedziť nákladným opravám či výmene drahších komponentov. Systémy HVAC budú čoskoro schopné samy doladiť a vykonať úpravy len s malým zásahom človeka alebo aj bez neho. Systémy HVAC sa skrátka naučia myslieť sami za seba,“ uzatvára Hvozdík.

Pre viac informácií navštívte www.aircon.panasonic.cz.