Úspešnú konferenciu „Správa budov“ poznajú správcovia na Slovensku už 8 rokov. Práve na žiadosť českých firiem začal organizátor konferencie organizovať obdobnú konferenciu aj v Česku. Minulý rok sa konal prvý ročník konferencie Správa budov CZ 2018 v Brne, tohoto roku sa konferencia presúva bližšie k Prahe, do hotela Adamie Naháč v Choceradoch. Termín konferencie je určený na 10. – 11. 10. 2019. Za usporiadateľov sme sa opýtali Mgr. Kurimského: Aký bude druhý ročník?

Na úvod otázka: Ako hodnotíte minuloročnú konferenciu v Čechách?

Minuloročná konferencia v Brne bola lastovičkou, ktorá nám potvrdila, že konferencia Správa budov má svoje opodstatnenie nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Naozaj problémy máme spoločné nielen preto, že bytový fond a vek spravovaných bytov je rovnaký, ale aj z mnohých iných dôvodov. Konferencia je určená pre vedenie a pracovníkov stavebných bytových družstiev, profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov správy bytových domov, správcov nehnuteľností, zástupcov SVJ, rea­litné kancelárie, ktoré sú v Česku tiež často správcami nehnu­teľností, a tiež pracovníkov štátnej správy s agendou správy bytových domov a budov. Názor týchto účastníkov je dôležitejší ako názor môj. Preto ma teší, že práve títo odborníci hodnotili minuloročnú konferenciu ako úspešnú.

Aká bude tohoročná konferencia?

Úspech každej konferencie spočíva v jej príprave. Veríme preto, že tohoročná konferencia nás posunie zase o krôčik dopredu a účastníkov pribudne. Spoločné problémy, starosti ale aj radosti sú pre mňa hybnou silou, aby sme konferenciu organizovali naďalej v oboch krajinách. Pre obe strany je totižto skvelé, ak budeme pokračovať vo výmene svojich skúseností a v oblasti správy našich bytových domov našli to pozitívne, čo môže obohatiť správu v oboch našich krajinách.

Tohoročná konferencia sa uskutoční aj za podpory Svazu českých a moravských bytových družstev. Partneri konferencie sa budú venovať nielen histórii a problémom v správe BD, ale hlavne aj plánovaniu budúcnosti v družstevnej bytovej výstavbe. Mimo iných sa dozvieme aj to, akým smerom sa bude vyvíjať financovanie aj legislatíva. V dvoch samostatných prednáškach sa budeme venovať pálčivej otázke zúčtovávania, ktorá má v Česku tiež trochu iné zásady, ako na Slovensku.

Téma obnovy bytových domov bude pokrytá klasicky problematikou obnovy fasády, čistenia a starostlivosti o ňu. Mimo nej sa budeme venovať aj zasklievacím systémom balkónov, zariadeniam, eliminujúcim nebezpečie vzniku požiaru a iným témam, ktoré sa dotknú napríklad plynových kotolní a problematike výmeny stúpačiek v bytovom dome. Nevynecháme ani problematiku merania spotrieb v bytových domoch, súdne a mimosúdne vymáhanie dlhov v SVJ a iné zaujímavé témy.

Z teoretickej strany sa tešíme na tému, spoločnú v oboch našich krajinách. Doc. Ing. František Kuda, CSc., z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, prednesie tému budúcnosti s názvom: Zavádění BIM při správě bytových domů.

Nebude chýbať samozrejme ani spoločenský raut spojený s ochutnávkou tokajských vín.

Prečo by sa mali správcovia konferencií zúčastňovať?

Problematika výkonu správy je rozsiahla téma s mnohými problémami, ktoré každého správcu zaujímajú. Konferencia Správa budov má už tradičné poslanie, pomôcť správcom v ich práci ponukou riešení a nápadov či už v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti, ako aj v technických aspektoch výkonu správy. Na konferencii, ktorú organizujeme tohoto roku v Choceradoch, budú prezentované technické, technologické a iné novinky, s ktorými sa správcovia stretávajú pri obnove bytových domov. V neposlednom rade ponúka konferencia nielen stretnutie s partnermi, ale aj nadviazanie nových kontaktov, stykov či priateľstiev na neformálnom spoločenskom večeri.

Tak ako minulý rok, potešíme sa aj účasti správcov zo Slovenska aj na tohoročnej konferencii. Určite je prijateľná aj cena účastníckeho poplatku, kde poskytujeme zľavy pre tých účastníkov, ktorí doručia prihlášky do 31. 8. 2019 – zľava 20 %. Pre tých, ktorí doručia prihlášky do 30. 9. 2019 – zľava 10 %.

Tešíme sa na vašu účasť!

Bližšie informácie nájdete na www.voc.sk/sprava-budov-cz-2019

Za rozhovor ďakuje redakcia