Manutan Slovakia s.r.o.

Manutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 507/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106

E-Procurement sa postupom času stal vhodným riešením moderného digitálneho obchodu a elektronického nakupovania. K hlavným trendom pre rok 2019 jednoznačne patrí prispôsobenie sa zmene nákupného správania, digitalizácia a automatizácia alebo dôraz na spoločenskú zodpovednosť nákupného procesu.

E-Procurement funguje ako živý organizmus, ktorý sa stále vyvíja a prispôsobuje novým situáciám, očakávaniam a požiadavkám na trhu. V roku 2019 je nutné pripraviť sa na zmenu nákupných trendov v súvislosti s riadením a posilnením kvality s dodávateľmi. Vzťahy medzi kupujúcimi a dodávateľmi sa tak vyvíjajú smerom k skutočnému partnerstvu. „Dodávatelia na B2B trhu už nie sú považovaní len za poskytovateľov služieb, ale stále viac sa angažujú v strategických rozhodnutiach svojich zákazníkov. Ich cieľom je poskytovať poradenstvo a podporu pri optimalizácii nákupu spoločnosti a zvyšovať ich konkurencieschopnosť,“ hovorí Tomáš Střelský, riaditeľ spoločnosti Manutan, ktorá dodáva výrobky  a služby pre kancelárie, sklady a dielne.

Tomáš Střelský, riaditeľ spoločnosti Manutan

Dôležitým trendom e-Procurementu v roku 2019 je tiež vplyv digitalizácie a automatizácie. Štvrtá priemyselná revolúcia je založená na automatizovanej výrobe, inteligentných systémoch a aplikáciách, zahŕňa napríklad i kybernetické systémy ako sú Big Data, umelá inteligencia, digitálni asistenti či blockchainy, ktoré umožňujú bezpečné ukladanie a zdieľanie informácií. „Automatizácia úloh s nízkou pridanou hodnotou je teraz v plnom prúde, avšak digitalizácia doteraz nebola aplikovaná na celú nákupnú štruktúru – zamestnanci, procesy, technológie. Pri zmapovaní celého nákupného procesu je možné automatizovať až 70 % úloh,“ dopĺňa Tomáš Střelský zo spoločnosti Manutan.

Ďalším veľkým smerom, kam sa e-Procurement uberá, je spoločenská zodpovednosť firiem. Princípom je zahrnutie sociálnych a environmentálnych hľadísk do nákupného procesu. Firmy začínajú klásť dôraz na energetickú hospodárnosť, znižovanie odpadov, dodržiavanie pracovných podmienok, kvalitu a opätovné použitie či opravu produktu. Teda na trvalo udržateľný e-Procurement.

A aká bude budúcnosť? K tomu hovorí Pavel Uksa, zakladateľ Asociácie Procurementu, ktorá sa snaží dlhodobo zvyšovať vnímanie významnosti profesionálneho nákupu vo firmách i v spoločnosti ako hlavného nositeľa inovácií: „V súčasnej dobe sa hovorí o Priemysle 4.0 a dramatickej zmene v spôsobe výroby, kedy sú využívané digitálne technológie a dáta k výrobe. Určite to bude znamenať adekvátne zmeny v práci a kompetenciách nákupných oddelení firiem (Procurementu). Rad činností bude plne automatizovaný na základe požiadaviek obchodných a výrobných oddelení, takže tradiční nákupcovia budú pravdepodobne len históriou. Od novej generácie budú očakávané hlboké analytické schopnosti, znalosti v programovaní, kreativita, detailná znalosť segmentu, ktorý bude mať na starosti ap. Avšak, i keď sa hovorí o revolúcii, tá určite pre mnohých príde až o nejaký čas.“