Xella Slovensko, s. r. o.

Odborná porota programu hodnotenia značiek Business Superbrands ocenila značku Ytong cenou Business Superbrands 2021

Základom silnej spoločnosti je poznať svoju značku – jej silné stránky, miesto na trhu a dlhodobú víziu. Program hodnotenia značiek Superbrands oceňuje práve takého firmy v 87 krajinách sveta na základe výkonnostných ukazovateľov, spotrebiteľského prieskumu a poroty zloženej s odborníkov na biznis, marketing a branding.

Spoločnosti sa do výberu Superbrands nenominujú a nedá sa do neho prihlásiť. Značky sa hodnotia podľa prestíže, inovatívnosti a povedomia o značke na slovenskom trhu. Aby sa značka stala členom elitného klubu Superbrands, musí mať vysokú kvalitu a vynikajúce renomé.

„Cena je pre nás potvrdením správnosti cesty, po ktorej v posledných rokov zo značkou Ytong kráčame.“ povedal Ing. Peter Markovič, konateľ spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o. a dodal: „Minulý rok bol pre všetkých kvôli covidu veľmi náročný, a nám sa aj napriek tomu podarilo úspešne na situáciu zareagovať a pripraviť nové či staronové projekty. Na jeseň sa prvýkrát on-line formou uskutočnila konferencia Xella Dialóg, s veľkým záujmom sa stretla aj súťaž Ytong YQ Stavba 2020, ktorej výsledky sme nedávno vyhlásili. Stále pokračujeme v podpore vysokoškolákov cez architektonické súťaže. Podobným spôsobom sa podieľame aj na vzdelávaní stredoškolákov a učňov, hľadajúcich uplatnenie v odbore murár. Súčasne sme aktívnym členom Združenia výrobcov murovacích materiálov a od novembra minulého roku sa naša spoločnosť ako riadny člen zapojila do práce BIM Asociácie Slovensko (BIMas).“