Združenie EPS SR

Ak sa chystáte využiť jeseň na obnovu svojho domu, veľmi neotáľajte, aby ste to do zimy ešte stihli. V prípade, že plánujete dom aj zatepliť a znížiť tak svoje výdavky za energie, urobte to čím skôr. Na zateplenie si zvoľte biely alebo sivý polystyrén a toto rozhodnutie nebudete ľutovať.

„Ideálnym počasím na zatepľovanie sú mesiace, keď teplota neklesne pod 5 °C. V chladnejšom počasí dochádza k pomalšiemu vysychaniu lepidiel a stierky a hrozí nedokonalé spojenie s tepelnou izoláciou. Na fasáde môžu vznikať trhliny,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu.

Extrémne počasie zatepľovaniu nesvedčí

Fasádne stierky a lepidlá sú zväčša na báze cementu a na vyzretie a hydratáciu potrebujú určitý obsah vody, ktorá následne musí vyschnúť. V prípade nízkej vonkajšie teploty sa čas schnutia predlžuje a komplikuje. Naopak v suchom a teplejšom počasí tepelnoizolačné materiály ľahšie zasychajú a minimalizuje sa riziko problémov, ktoré by mohli pri zatepľovaní vzniknúť. Avšak ani príliš veľké horúčavy nie sú na realizáciu zatepľovania vhodné. Pri teplotách nad 30 °C lepidlá vysychajú príliš rýchlo. V prípade teplejšej a málo daždivej jesene zateplenie domu s použitím polystyrénu ešte stihnete.

Účinný boj s plesňami

Pri obnove domu zateplenie rozhodne nevynechajte. Je totiž účinné aj v prípade, že máte v staršom dome problém s vlhnutím muriva a plesňami. K vlhnutiu muriva dochádza v dôsledku rozdielu teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Ak je vzduch v interiéri príliš teplý a teplota stien je kvôli chladnému vonkajšiemu vzduchu nízka, tvorí sa v murive vodná para. Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza ku kondenzácii. Ak zateplíte obvodový plášť rodinného domu s použitím expandovaného polystyrénu, rosný bod sa pri dostatočnej hrúbke izolácie presunie z povrchu konštrukcie v interiéri do vnútra konštrukcie, a tým sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny,“ vysvetľuje M. Strapková. S vonkajším zateplením s použitím polystyrénu sa vysporiadate s prirodzenou vlhkosťou bez väčšej straty jeho tepelnoizolačných vlastností.

Prečo sa polystyrén dokáže vysporiadať s vlhkosťou?

Dôvodom, prečo sa expandovaný polystyrén (EPS) dokáže vysporiadať s vlhkosťou je ten, že každá „guľôčka“, z ktorej sa polystyrén skladá, má uzatvorenú bunkovú štruktúru odolnú voči vode, ktorá obsahuje tisíce vzduchom naplnených buniek. Pospájaním týchto guličiek do tepelnoizolačných dosiek sa vytvorí materiál s obrovským množstvom izolačných vrstiev. Pri kondenzácií sa vlhkosť  vždy vyzráža len v tenkej vrstve materiálu, navlhne iba malá časť buniek, z ktorých sa vlhkosť nerozširuje do tých ostatných. Pomer vlhkých (tepelnoizolačne vodivých) vrstiev voči suchým je nepomerne malý, a tým je tepelná izolácia polystyrénu ovplyvnená len minimálne. Jednoducho povedané – pri zateplení s použitím EPS je deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti takmer rovnaká ako skutočná hodnota.

Polystyrén nesklame

Expandovaný polystyrén si aj pri zvýšenej vlhkosti dokáže zachovať výborné tepelnoizolačné i mechanické vlastnosti. Vonkajšie zateplenie s použitím polystyrénu je efektívne za každých vlhkostných podmienok. „Polystyrén je vhodnou voľbou aj vďaka svojej nízkej hmotnosti, keďže obnovované domy si vyžadujú minimálne dodatočné zaťaženie obvodovej konštrukcie alebo strechy,“ hovorí Marta Strapková. Nízku hmotnosť polystyrénu oceňujú aj samotní realizátori. Polystyrén sa jednoducho prepravuje a manipulácia s ním je bezproblémová, vďaka čomu možno skrátiť čas realizácie zateplenia. Kladenie tepelnoizolačných dosiek z EPS je rýchle a nie sú k tomu potrebné žiadne ochranné pomôcky. Napriek nízkej hmotnosti ide o veľmi pevný materiál, ktorý vyniká vysokou pevnosťou v tlaku a jeho veľkou devízou je i jeho veľmi dobrá recyklovateľnosť. Správne inštalované výrobky z EPS nepredstavujú ani žiadne požiarne riziko a nevedú ani k zvýšenému riziku vzniku hustého dymu. Väčšina tepelnoizolačných systémov z EPS  bola zaradená do triedy B, teda neľahko horľavý.

Zatepľovanie zverte do rúk odborníkom

Než sa pustíte do zatepľovania v rámci obnovy svojho domu, mal by pôvodnú konštrukciu posúdiť statik. Nepúšťajte sa do zatepľovania sami, radšej túto úlohu zverte do rúk skúseným odborníkom. Pri neodbornej aplikácii tepelnoizolačných dosiek hrozí riziko úrazu a navyše môžu v celom zatepľovacom systéme vznikať vydutiny, čo môže viesť k tepelným únikom a nefunkčnosti zatepľovacieho systému. Treba si nájsť osvedčenú firmu, s ktorou majú dobré skúsenosti vaši priatelia či susedia. Pomôcť vám môžu aj referencie v internetových diskusiách, o kvalite firmy veľa prezradia aj certifikáty či konkrétna ponuka a cenová kalkulácia. Podozrivo lacným firmám sa radšej vyhnite.