Xella Slovensko, s. r. o.

Takto komentuje stavbu z pórobetónu konateľka spoločnosti myBAU IPS s.r.o. a vedúca osobnosť celej developerskej skupiny Mgr. Ing. Lenka Nemcová.

 

Developerská skupina myBAU IPS s.r.o. vznikla v roku 2014 a jej projekty sú zamerané výhradne na bývanie. V realizovanom portfóliu sú projekty na výstavbu ako bytových domov, tak aj villa domov s bytovými jednotkami až po realizácii väčšej výstavby radových domov vo viacerých lokalitách. Okrem využívania energeticky úsporných materiálov (v posledných rokoch stavia myBAU IPS svoje domy prevažne z pórobetónových tvárnic Ytong) kladie firma dôraz aj na výber správnej lokality.

Vlastnú skúsenosť s pórobetónovými tvárnicami Ytong a vápenno-pieskovými tvárnicami Silka mám osobne od roku 2018

Pred štyrmi rokmi sme hľadali náhradu za konkurenčný murovací materiál, s ktorým sme boli dlhodobo nespokojní čo do kvality nebrúsených strán, práca s ním bola komplikovaná pri povrchových úpravách vonkajšej obálky stavby a nadväzných inštaláciách remesiel. Nutnosť dodatočnej inštalácie polystyrénu či omietkoviny z dôvodu porovnania obálky pre inštaláciu prefarbenej omietky nás viedla k zavedeniu pórobetónových tvárnic a ďalších výrobkov Ytong a vápenno-pieskových tvárnic Silka od spoločnosti Xella do projektovej prípravy našich stavieb. Toto rozhodnutie bolo jedno z najlepších za dobu môjho pôsobenia v odbore stavebníctve.

Efektivita, rýchlejšia realizácia, minimum odpadu

Pórobetónové tvárnice Ytong a murivo z tohoto materiálu dodáva stavbe vysokú efektivitu, realizácia je rýchlejšia, pri správnej aplikácii vzniká len minimum odpadu. Rýchlosť nadväzných remeselných prác v oblasti hrubých rozvodov elektroinštalácie a vodo-topo sú zárukou výrazného zníženia nákladovosti stavby. Stavby vedieme s maximálnym dôrazom na presnosť, čo vďaka presným tvárniciam Ytong a SIlka dosahujeme.“ vysvetľuje hlavné dôvody obľuby stavebných materiálov Xella Lenka Němcová a dodáva:

“V tomto roku dokončuje naša developerská skupina myBAU IPS výstavbu väčšej lokality v obci Holubice, kde v dvoch etapách bude odovzdaných celkom 40 radových domov a 21 bytových jednotiek, ktoré sú umiestnené v 7 villa domoch. Ďalej budeme v tomto roku odovzdávať 10 radových domov v obci Křenovice. Súčasne v roku 2022 zahajujeme výstavbu v obci Hodějice, kde bude vybudovaných 10 villa domov s celkom 24 bytovými jednotkami. V Brne na ulici Auerswaldovej budeme v tomto roku zahajovať výstavbu sedemposchodového bytového domu s parkovacími priestormi, celkom s 31 bytovými jednotkami.

Pre rok 2023 pripravujeme štart výstavby v meste Blansko s objemom 93 bytových jednotiek a parkovacieho domu s celkovým počtom 120 parkovacích miest. Pre ďalšie roky pripravujeme projekty s 240 bytmi v obciach Kuřim, Lipůvka a Hrušovany pri Brne. Všetky stavby, ktoré som uviedla, sú a budú realizované výhradne z pórobetónových a vápenno-pieskových tvárnic a iných výrobkov od spoločnosti Xella.“ uzatvára Mgr. Ing. Lenka Nemcová, konateľka spoločnosti myBAU IPS s.r.o. z Brna.