Xella Slovensko, s. r. o.

Tri posledné ročníky, organizované formou on-line konferencie, sa stretli s úspechom, preto sa aj tohtoročný Xella Dialóg 2023 uskutoční touto formou. Stačí sa zaregistrovať av utorok 17. októbra 2023 od 10.00 hod. sa odkiaľkoľvek prihlásiť.

V priebehu konferencie Xella Dialog 2023 sa zástupcovia spoločnosti Xella a ich hostia zamerajú na možnosti zámeny železobetónových a keramických konštrukcií murovaným systémom Silka vrátane jeho statiky a akustiky. Xella na konferencii predstaví aj novinku v prekladoch, ktorá hravo preklenie široké otvory. Zástupca združenia SLOVENERGOokno zoznámi účastníkov konferencie so správnym osadením stavebných otvorov oknami či dverami, a to nielen v návrhu projektu, ale aj na stavbe. V centre pozornosti budú tiež problematické detaily v projektoch. Na záver je pripravené ohliadnutie do minulosti a prítomnosti a pripomenutie si tohtoročných jubilejných 100 rokov od vzniku pórobetónu.

Konferencia Xella Dialóg je stretnutie, ktoré každoročne organizuje spoločnosť Xella pre odborníkov z oblasti stavebníctva a projektovania. Zástupcovia spoločnosti Xella spoločne so svojimi hosťami na nej formou prezentácií, reportáží a rozhovorov predstavujú súčasný sortiment výrobkov a služieb v podobe, ktorá reaguje na akuálne trendy a potreby profesionálov v odbore stavebníctva. Vďaka on-line platforme sa do priebehu konferencie môžu v jej priebehu zapojiť aj všetci registrovaní účastníci.

„Forma on-line konferencie sa nemení, rovnaký zostáva aj hlavný cieľ: predstaviť atraktívnou a zrozumiteľnou cestou široký sortiment výrobkov a služieb našej spoločnosti a uľahčiť tak našim partnerom projektovanie a realizáciu stavieb,“ vysvetľuje vedúci marketingu Luděk Suchomel a dodáva: „Čo sa mení , sú témy a akcenty každého ročníka. Tento rok budú naši technickí odborníci a manažéri spoločne s hosťami prezentovať tému statiky a akustiky a možnosti zámeny železobetónových a keramických konštrukcií murovaným systémom Silka, ukážeme aj možnosti našich nových prekladov. Zameriame sa tiež na problematické detaily v projektoch a pripomenieme si 100 rokov od vzniku pórobetónu. Program je ako každý rok pestrý a som presvedčený, že opäť zaujme každého, kto s našimi stavebnými systémami pracuje alebo o nich uvažuje.“

V rámci témy zámeny železobetónových a keramických konštrukcií murovaným systémom Silka budú diskutované efektívne metódy výstavby budov, zohľadňujúce výhody pre rôznych účastníkov – developerov, projektantov a stavebné firmy. Tieto výhody je možné dosiahnuť vďaka veľkoformátovým tvárniciam Silka a strojnému murovaniu v kombinácii s konceptom služieb Xella blue.sprint. Možnosti murovaných konštrukcií pri bytových domoch rozoberieme na konkrétnych príkladoch stavieb z pohľadu statiky či akustiky.

Francúzske okná sú stále obľúbenejším prvkom v architektonickom poňatí najmä rodinných domov. Preklenutie veľkých otvorov sa ale týka aj garážových brán. Najčastejšie sa na to využívajú železobetónové preklady, ktoré sa realizujú na stavbe a vyžadujú zložité statické výpočty pre projektanta a náročný proces pre stavebníka. Xella sa rozhodla tieto úkony stavebníkom trochu uľahčiť a uviedla na trh systémové riešenie: prefabrikované betónové preklady do U profilu. Možnosti ich uplatnenia a výhody nových prekladov uvidia v rámci konferencie Xella Dialóg aj jej účastníci.

Správne osadenie okien, dverí a zasklených stien je kritickým faktorom na zabezpečenie funkčnosti, estetiky a energetickej účinnosti budovy. Toto osadenie musí zodpovedať projektu a technickým normám a malo by minimalizovať tepelné mosty, ktoré by mohli spôsobiť tepelné straty a negatívny vplyv na prostredie vo vnútri stavby.

Konferencia Xella Dialog tiež pripomenie, že riešenie priestorového stuženia stavieb sa stáva kľúčovou témou nielen v projekčnej fáze, ale aj v procese realizácie. V tejto časti programu budú diskutované najmä problematické detaily v projektoch a ich eliminácia z pohľadu statiky stien, pilierov a stropov. Xella aj tu ponúkne optimálne riešenia, ktoré zaisťujú potrebnú pevnosť a stabilitu konštrukcie.

V závere čaká na účastníkov konferencie „malá oslava“: tento rok si spoločnosť Xella pripomína 100 rokov od vzniku pórobetónu, a okrem krátkeho ohliadnutia do minulosti sa v rámci tejto časti programu počíta aj s diskusiou o víziách v oblasti navrhovania budov v blízkej budúcnosti. S naším hosťom Andreasom Radischevskim z Xella International otvoríme diskusiu o budúcnosti v oblasti implementácie BIM v rôznych krajinách. Preberieme doplnenie BIM modelov o dáta udržateľnosti produktov, čo zjednoduší analýzu životného cyklu, a tým výpočet uhlíkovej stopy stavby.

Registrácia prebieha na webovej stránke www.xella-dialog.sk.