Ak ste sa ešte nestihli prihlásiť, stále máte možnosť. Do súťaže sa môžu prihlásiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS a v uplynulom roku dokončili realizáciu aspoň jednej zo súčastí celkovej obnovy bytového domu.

Podmienky súťaže a prihlášky nájdu záujemcovia na stránke Združenia pre podporu obnovy bytových domov aj na stránke PSS.

Porota už má k dispozícií prvé projekty, stále je však čas na prihlásenie ďalších prác, a to v tomto roku dokonca až do 19. apríla.

Vyhlasovatelia súťaže posunuli termín z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a tým meškania odovzdávacích a kolaudačných protokolov. Zároveň už bol oficiálne zrušený veľtrh CONECO, ktorý bol exkluzívnym priestorom pre odovzdanie ocenení. Tie v tomto roku odovzdáme tak ako v roku 2020 priamo v priestoroch ocenených bytových domov.

Podrobné kritéria súťaže nájdete na: https://tzbportal.sk/sutaz-nobd-2020/

Ak spĺňate podmienky súťaže, stačí vyplniť prihlášku a zaslať ju elektronicky spolu s fotografiami na požadovanú e-mailovú adresu obnova-domov@obnova-domov.sk . Súťaž sa koná od 1. 1. 2021 do 19. 4. 2021. Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do 31.12.2020.

Následne bude hodnotiteľská komisia posudzovať zaslané prihlášky a určí poradie víťazov.