Xella Slovensko, s. r. o.

Spoločnosť Xella sa na poli inovácií posúva od vývoja stavebných materiálov ku komplexným službám, ktoré optimalizujú celý proces výstavby. Inovácia spočíva najmä v tom, že teraz prepája analógové stavebné materiály s digitálnymi službami v prospech zákazníkov. Výsledkom je úspora času, materiálu a zvýšenie efektivity vo všetkých fázach projektu.

Blue.sprint je koncept zastrešujúci všetky služby, ktoré od počiatku uľahčujú, zefektívňujú a zrýchľujú stavebné projekty. Zahŕňa pomoc investorom a developerom pri optimalizácii výberu materiálu, konzultácie pre projektantov, prípravu digitálnej databázy produktov a bezproblémové objednávkové a dodávateľské reťazce vďaka riadeniu a monitorovaniu dodávok na čas. Výhodou všetkých týchto služieb je, že na seba nadväzujú v celom cykle projektu. Od fázy plánovania cez výrobu, dodávku a realizáciu až po udržateľnosť a prevádzku.

Ako funguje BIM plánovanie – stavba a jeho digitálne dvojča

V systéme BIM je budova najprv postavená digitálne, potom je podľa tohto modelu vykonaná ako skutočná stavba. S jeho pomocou sú steny zobrazené so všetkými relevantnými informáciami, teda technickými dátami, životnosťou, požiarnou odolnosťou, únosnosťou a podobne. Detailný model budovy je tiež obohatený o informácie a pripomienky od všetkých účastníkov projektu (projektanta, architekta, projektového manažéra, dodávateľa a ďalších účastníkov konania) v priebehu celého procesu plánovania. Na rozdiel od klasického 3D CAD dizajnu sú jednotlivým stavebným komponentom v BIM okrem technických vlastností priradené aj náklady a doba spracovania. V rámci tejto špecifikácie sú jednotlivým súčastiam priradené aj ďalšie informácie, ako sú náklady na údržbu a možnosti recyklácie. Virtuálna budova v modeli BIM tak sprevádza skutočné dvojča od pôvodnej myšlienky projektu cez výstavbu a prevádzku až po možnú demoláciu a recykláciu, čím poskytuje pridanú hodnotu pre celý hodnotový reťazec. BIM skrátka umožňuje vykonávať stavebné projekty rýchlejšie, výhodnejšie a včas.

Aké služby blue.sprint zahŕňa

V projektovej fáze z akýchkoľvek digitálnych podkladov (PDF, DWG, IFC) vám v Xelle spracujú BIM model muriva, digitálne „dvojča“ stavby. Ak projektujete v BIM, môžete využiť BIM knižnicu s produktmi celého Xella sortimentu. V rámci služby blue.sprint môžete využiť napríklad kontrolu kolízie v nadväznosti stien, návrh optimalizácie riešenia projektu vrátane cenovej ponuky a výkazu materiálu. Po stránke výroby je možné získať plány kladenia a montáže stien z veľkoformátových výrobkov na základe odsúhlaseného 3D modelu a vyrobia vám tiež stenové panely na mieru. Všetky dodávané prvky nájdete prehľadne vo výkaze zhrnuté po stenách, podlažiach aj za celý objekt. Dôležitá je tiež optimalizácia dodávok materiálu – ten je vďaka blue.sprint dodávaný na čas podľa harmonogramu. Plán dodania sa prispôsobí vášmu typu dopravy a vykládky podľa potrieb stavby a výrobca v rámci celkového konceptu blue.sprint zaistí tiež zvoz paliet. Ak sa v rámci spolupráce s dodávateľom rozhodnete aj pre veľkoformátovú výstavbu a použitie montážnej techniky, ktorú vám zapožičia, ušetríte čas, spotrebovaný materiál a náklady. Preškolí vás personál pre prácu s technikou a po celú dobu projektu máte k dispozícii odborného manažéra. V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že Xella je optimálny dodávateľ aj z ekologického hľadiska – dlhodobo sa zameriava na zachovanie prírodných zdrojov, zníženie emisií a spotreby energií, čím prispieva k získaniu certifikácií budov v systémoch LEED/BREAM.