VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Stredoškolská súťaž Rodinný dom VELUX obohatená o jubilejnú kategóriu

Firma VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania organizuje súťaž Rodinný dom VELUX. Tento rok sa koná jej jubilejný desiaty ročník.

Prihlásení študenti majú za úlohu vytvoriť štúdiu dostatočne presvetleného rodinného domu s možnosťami efektívneho vetrania. Dostatok denného svetla i čerstvého vzduchu majú v prípade prihlásených projektov priniesť práve výrobky VELUX. Štúdia by mala spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy a zároveň zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie, ktoré by viedlo ku zdravému a komfortnému bývaniu.

Odovzdaniu projektov podlieha registrácia študentov, ktorá trvá až do 2. marca 2018.

velux11

Do celoslovenského kola súťaže postúpilo počas deviateho ročníka 59 projektov.

Škola môže vyhrať sponzorský dar za najviac odovzdaných projektov

Okrem individuálnych výhier môže jedna zo zúčastnených škôl získať sponzorský dar v hodnote 300 eur. Jeho výhra spočíva v najvyššom počte odovzdaných súťažných prác v školskom kole. V deviatom ročníku získala sponzorský dar Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave za 23 odovzdaných projektov.

Jubilejná kategória – Návrh interiéru

Výnimočnosťou desiateho ročníka súťaže je aj nová kategória – Návrh interiéru. Študenti sa môžu zapojiť do obidvoch kategórií, ale aj samostatne do jubilejnej kategórie. Porota bude hodnotiť využitie výrobkov VELUX v koncepcii miestnosti, a teda aj úroveň jej presvetlenia, estetickú kvalitu návrhu a samozrejme aj využitie priestoru a komfort pri jeho využívaní. Kategória je vyhlásená pri príležitosti desiateho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX a možno sa do nej zapojiť len počas tohto ročníka. Výherca jubilejnej ceny za interiér získa v celoslovenskom kole 300,- €.

 

velux12

Sprievodnou aktivitou 10. ročníka súťaže je opäť možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne.

Priebeh súťaže bez zmien

Priebeh súťaže ostáva zachovaný podobne ako počas 9. ročníka. Do polovice mája prebehnú na školách interné školské kolá. Z nich môžu v rámci kategórie Rodinný dom postúpiť do druhého (celoslovenského kola) maximálne tri návrhy z každej prihlásenej školy. Každá škola má tiež možnosť ohodnotiť dva ďalšie projekty tzv. divokou kartou a posunúť ich do celoštátneho kola. Počet projektov v kategórii Návrh interiéru, postupujúcich do finále, nie je obmedzený.

V celoslovenskom kole zasadne odborná porota. Vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o prvých troch miestach v kategórii Rodinný dom a o prvom mieste v kategórii Návrh interiéru. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.

Podobne ako počas deviateho ročníka, aj tentokrát budú ma školy možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne. Témou workshopu bude opäť denné svetlo v budovách a študenti si budú môcť pozrieť ukážku montáže strešného okna do strešného plášťa.

 

velux32

Študenti majú možnosť priamo po vyhlásení výsledkov celoštátneho kola konzultovať svoje práce s porotou.

Spätná väzba od odbornej poroty

Odbornú porotu vždy tvoria viacerí členovia: dvaja nezávislí odborníci z radov architektov, zástupca spoločnosti VELUX a zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Celoštátne kolo je súčasne koncipované tak, aby po vyhlásení výsledkov mali študenti možnosť získať spätnú väzbu na svoju prácu od renomovaných architektov.

Výhry v súťaži

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

Jubilejná cena za interiér: 300,- €

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

 Pri postupe do celoslovenského kola získa každý účastník, ktorý sa zaregistruje do kategórie Rodinný dom vecnú cenu v hodnote 40,- €. Študenti, ktorí sa prihlásia len do kategórie Návrh interiéru vecnú cenu za postup do celoslovenského kola nezískajú. Stredná škola s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €.

Ročník 2017/2018 – dôležité termíny

Registrácia účastníkov do 2. marca 2018
Workshopy v Brne jar 2018
Odovzdanie súťažných návrhov do 18. mája 2018
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 19. jún 2018

Študenti sa do súťaže registrujú prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke spoločnosti VELUX. Registračný formulár nájdete TU.

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.