ista Slovakia, s. r. o.

Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil online seminár,  ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov  s pracovným názvom:  „Čo zaujíma správcov “.  Program seminára bol venovaný financovaniu obnovy bytových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok kotolní a plynových zariadení, meraniu spotreby tepla a budúcnosti bývania po obnove BD. Nechýbal ani rozbor problematiky správy a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových domov.

Technické novinky spoločnosti ista Slovakia, s.r.o. a nové legislatívne požiadavky na diaľkové odpočty tvorili základ odbornej  prednášky: „Precízne meranie tepla“ ,v podaní Ing. Davida Sameka. „Od januára 2021 je diaľkový odpočet štandardom. Nové povinnosti sú zakotvené v zákone č. 419/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.  Týka sa budov s centrálnym teplovodným vykurovaním a celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m².  Meradlá a pomerové rozdeľovače tepla sa majú vybaviť funkciou diaľkových odpočtov v období od 1. januára 2021 do roku 2027.  Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom na poskytovanie transparentnejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní tepla v budúcnosti. Podľa smernice EED má konečný spotrebiteľ dostávať tieto informácie 1-krát mesačne“, informoval Ing. Samek.

Kompaktný merač tepla a chladu sensonic 3

Precízne meranie tepla

V prednáške nechýbal ani technický opis najnovších kompaktných meračov tepla a chladu sensonic 3 s integrovaným rádiovým modulom, ktoré sú novou generáciou meračov sensonic II. Prístroj je možné jednoducho pripojiť do smart systému diaľkových odpočtov zbernicou dát memonic. Prenos údajov je vysoko spoľahlivý, prispôsobuje sa podmienkam v objekte a k dispozícii sú denné dáta. Na požiadavku je možné prístroj rozšíriť aj o drôtový M-bus alebo pulzný výstup. Pre účastníkov webinára bola prehľadne spracovaná informácia o fungovaní smart systému diaľkových odpočtov ista a jeho výhodách pre správcov a vlastníkov budov.

Spoločnosť ista  je významným dodávateľom meracej techniky a najmodernejších technológií diaľkových odpočtov, ktoré sú založené na digitálnom základe. Poskytuje komplexné energetické služby v oblasti merania rozpočítania spotreby energií a pomáha správcom a vlastníkom budov šetriť energie a náklady.

Na konci prezentácie zodpovedali prednášajúci na otázky, ktoré prišli pred seminárom, ale aj počas neho. Týkali sa napríklad platnosti  odparovaných pomerových rozdeľovačov tepla, merania vody na päte domu a riešil sa aj filozofický problém: ako argumentovať na schôdzi vlastníkov, aby zmenili prístroje s manuálnym odpočtom za diaľkovo odčítateľné.

Celú prednášku Davida Sameka si môžete pozrieť vo videu zo seminára TU.

Viac o spoločnosti ista nájdete na www.ista.sk