VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

 

Tak, ako sme vás informovali v časopise Správca bytových domov 3/2018, výhercom o prepláchnutie stúpačky sa stala firma BYTERM VRANOV N. T., s. r. o. z Vranova nad Topľou. Po dohode s firmou BYTERM VRANOV N. T., s. r. o. a firmou REMS sme sa stretli vo Vranove nad Topľou a porozprávali sa s Ing. Jurajom Vasiľom, ktorý má v tejto firme na starosti správu bytov a nebytových priestorov.

 

1. Ako sa vám podarilo vyhrať súťaž o preplach stúpačky?

Nakoľko sme každoročným účastníkom konferencie SPRÁVA BUDOV, aj tohto roku sme neváhali a zúčastnili sme sa v poradí 7. medzinárodnej konferencie Správa budov 2018. Zapojili sme sa do súťaže a šťastena sa usmiala práve na našu firmu.

 

2. Čím sa zapodieva firma BYTERM VRANOV N. T., s. r. o.?

Firma vznikla v roku 1993, čiže je 25 rokov na trhu. Od samého začiatku spravuje byty a nebytové priestory vrátane zabezpečovania údržby. Do roku 2001 sme spravovali nájomné byty zabezpečovali výrobu tepla a výstavbu potrubných systémov. Našou výraznou aktivitou, je aj činnosť realizovaná v rámci ŠPORTOVÉHO AREÁLU vo Vranove nad Topľou.

V súčasnosti je to hlavne výstavba domových kotolní, montáž slnečných kolektorov a tepelných čerpadiel. Náš zámer sú hlavne alternatívne zdroje energie.

Na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone správy spravujeme 2 000 bytov a 21 domových kotolní. Väčšina našich klientov využíva a preferuje správu na základe mandátnej zmluvy. Výhodou tejto formy je hlavne to, že spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) si ponecháva kontrolu nad všetkými krokmi mandatára, ako i nad svojimi financiami.

Svojim klientom ponúkame individuálny prístup, odborné poradenstvo a výber najlepšieho riešenia pri údržbe a obnove bytového domu. Pre našu firmu je dôležitá najmä spokojnosť zákazníkov, preto kladieme dôraz na odbornosť a profesionalitu našich zamestnancov, hlavne na komunikáciu s klientom.

 

 

3. Ako ste boli spokojní s prezentáciou stroja REMS Multi-Push a ako čistenie prebiehalo?

Oceňujeme profesionálny prístup technikov od spoločnosti REMS. V prvej fáze nám bola predstavená elektronická preplachovacia jednotka REMS Multi-Push. Príjemne nás prekvapilo jej multifunkčné využitie, jednoduchá navigácia, možnosť sústavného sledovania procesu počas použitia a viac ako 10 preplachovacích a skúšobných programov s konečným protokolovaním s výstupom na tlačiareň. Vo vybranom bytovom dome sme realizovali preplach stúpačky na teplej vode. Na preplachu sa okrem našich odborných zamestnancov zúčastnili aj zástupcovia bytového domu. Proces čistenia je veľmi jednoduchý.

 

 

 

4. Aký máte názor na výsledky čistenia?

Všetci sme ostali prekvapení. Rozvody vo vybranom dome boli menené pred 10 rokmi. Sú z PPR a nečistoty, špina, inkrusty a kalové povlaky, ktoré boli uvoľnené zo stúpačky nás mierne zaskočili. Po polhodinovom čistení s použitím zmesi vody/vzduchu s prerušovaným stlačeným vzduchom bola stúpačka čistá. Spolu sme sa zhodli s vlastníkmi, že vyplachovanie inštalácií pitnej vody je určite potrebné aby dodávka studenej, či teplej vody bola z hygienického hľadiska bezchybná.

 

 

5. Čo odporúčate ostatným správcom?

Za posledné roky je v oblasti údržby bytového fondu výrazný krok. Každá firma, resp. inštalatér, ak chce vykonať svoju prácu podľa určitých technických pravidiel, mal by mať vo výbave takéto zariadenie. Prístroj slúži aj na tlakové skúšky a kontrolu tesnosti stlačeným vzduchom, čistenie a konzervovanie vykurovacích systémov, preplachovanie a dezinfekciu rozvodov pitnej vody. Kvalitná voda určite ovplyvňuje naše zdravie, takže ďalšie komentáre by boli asi zbytočné.