NRG flex, s.r.o.

NRG flex nie je len dodávateľom predizolovaných potrubí pre rozvody centralizovaného zásobovania teplom, ale poskytuje aj riešenia pre napojenie objektov na primárnu sieť. Cez výmenníkové stanice tepla PEWO sa pripájajú odberatelia tepla na CZT. PEWO je uznávaný výrobca výmenníkových staníc z Nemecka, ktorý je zameraný na výrobu efektívnych výmenníkových a domových staníc. Ich orientácia na budúcnosť sa ukázala pri výraznom rozšírení výroby pred pár rokmi. Investície do vývoja ako aj automatizácie výroby dávajú spoločnosti PEWO potrebné základy na to, aby uspokojili rastúci dopyt po ich produktoch a riešeniach.

PEWO je pionierom izolácie so štvorcovým prierezom na výmenníkových staniciach, čo sa ukázalo ako ideálne riešenie pre izolovanie. PST – PEWO sendvičová technológia je ukážkou toho, ako je možné pozerať na efektivitu odovzdávania tepla. Nie je nám ľahostajná žiadna strata, a preto izolujeme všetko čo sa dá. Vymyslieť izoláciou kompaktných staníc bola neľahká úloha. Sendvičová technológia garantuje maximálnu tepelnú izoláciu a obzvlášť kompaktný spôsob stavby výmenníkoch staníc.

Pre kvalitnú izoláciu je dôležitá stabilita a robustnosť riešenia. Polyuretánová izolácia s tepelnou vodivosťou iba 0,026 W/mK dodáva systému veľmi vysokú efektivitu vďaka nízkym tepelným stratám, čo PEWO identifikovalo ako správne riešenie už v začiatkoch. Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam, majú celý výrobný proces priamo v rukách, čo im dáva výraznú konkurenčnú výhodu – ako tvrdia: „Je to nielen najlepšia tepelná izolácia aká existuje, ale výborne vyzerá aj po rokoch, a hlavne šetrí energiou!“ PUR izolačné elementy sú totiž vysoko tvarovo stabilné. Krátkodobo odolajú teplotám až 250 °C. Izoláciu je možné vystaviť trvalému teplotnému zaťaženiu až 140 °C pri zachovaní jej termickej stability počas celej životnosti systému.

Výrobca kladie obzvlášť veľký dôraz na izoláciu všetkých komponentov staníc, aby sa zamedzilo úniku tepla v čo najvyššej miere. Komponenty stanice ako filtre, ventily, čerpadlá či potrubia sú veľmi dobre servisne prístupné vďaka ľahko odnímateľnej PUR izolácii, ktorú je možné kedykoľvek demontovať a opätovne nasadiť pomocou kovových spôn. Je to kvalita, ktorú môže zákazník vidieť a energetik jej rozumie.

Obr. 2  Dvojdielna polyuretánová izolácia PEWO s kovovými sponami

Prehľad výmenníkových staníc

Obr. 3  Výmenníková stanica PEWO V-max 32 na ráme

V-max

V-max je kompaktná odovzdávacia stanica určená predovšetkým ako zdroj tepla pre rodinné a bytové domy s výkonom do 140 kW. Stanica je k dispozícii ako nástenné zariadenie alebo na zváranom ráme.

Dimenzia potrubia stanice je voliteľná podľa výkonovej triedy buď DN 25 (V-max 25, výkony do 70kW) alebo DN 32 (V-max 32, výkony do 140 kW). Systém je plne zváraný a konštruovaný v PEWO patentovanej sendvičovej konštrukcii. Pozostáva celkovo z troch stabilných lisovaných dielov vyrobených z PUR pre najlepšiu tepelnú izoláciu. Tvarované diely sú usporiadané v troch vrstvách ako sendvič. Komponenty možno nájsť na dvoch úrovniach.

V-Max sa v základnom variante dodáva bez vykurovacích okruhov a prináša možnosť pripojenia až pre dva vykurovacie okruhy. Ďalšie vykurovacie okruhy je možné pripojiť pomocou rozširujúceho modulu. Rovnako je možné pripojiť namiesto vykurovacieho okruhu nabíjací okruh pre prípravu TÚV.

CAD-M

Stanice CAD-M sú modifikovateľnejšou variantou staníc V-max s výkonom do 250 kW.

Stanice sú dodávané výlučne na zváranom ráme, pričom je možná voľba polohy pripojenia na primárny okruh, ako aj sekundárne okruhy. Všetky komponenty stanice sú izolované PUR izoláciou ľahko demontovateľnú pomocou kovových spôn.

K stanici je možné pomocou prídavného rozdeľovača pripojiť až tri nezávislé vykurovacie okruhy. Každý z okruhov môže byť vybavený zmiešavacím ventilom, okruhy sa môžu využívať ako na vykurovanie, tak aj na nabíjanie zásobníka s TÚV.

CAD-M je stanica, ktorú je možné ľubovoľne prispôsobiť na základe vašich požiadaviek, a vyrobiť tak zdroj tepla ktorý bude plne vyhovovať vašim nárokom.

COMPACT ECO

Základnou ideou výmenníkových staníc COMPACT ECO je vytvoriť kompaktný zdroj tepla pre vykurovanie a súčasne aj prípravu TÚV.

Stanice sa vyrábajú v niekoľkých variantách s výkonom do 70kW. Sú určené predovšetkým pre rodinné domy a byty, preto sú dostupné výhradne ako závesné pre nadomietkovú montáž.

Pri staniciach COMPACT ECO je možné vybrať z variánt s dvoma alebo jedným spoločným doskovým výmenníkom. Príprava TÚV môže byť realizovaná ako prietokový ohrev alebo s nabíjaním zásobníka. Pri variante s dvoma výmenníkmi sa dá nastaviť paralelná alebo striedavá prevádzka ÚK a TÚV.

Spolu so zabudovanou expanznou nádobou vytvárajú stanice COMPACT ECO skutočne kompaktný prvok vašej domácnosti s minimálnymi priestorovými nárokmi.

CAD-H

Systémy v produktovej skupine PEWO CAD sú individuálne konfigurovateľné systémy diaľkového vykurovania s výkonom až do 40 MW. Systémy CAD H sú plánované a priemyselne vyrábané na základe individuálnych požiadaviek zákazníka vo všetkých výkonových triedach a technických podmienkach pripojenia.

Modulová výroba umožňuje jednoduchšiu prepravu a nekomplikovanú a rýchlu inštaláciu na mieste. Pri systémoch CAD H sa vždy nájde ten správny spôsob pripojenia pre kotolňu a v budove. Je možné nakonfigurovať stanicu s priamym alebo nepriamym pripojením na teplovod, so zmiešanými alebo nezmiešanými vykurovacími okruhmi, s prípravou TÚV na prietokovom princípe alebo princípe akumulačného nabíjania a podobne. Integrované vykurovacie okruhy sú individuálne konfigurovateľné a flexibilne rozšíriteľné o rozdeľovače a vykurovacie okruhy zo série Split.

Obr. 4  Výmenníková stanica PEWO CAD H

NRG flex má s výmenníkovými stanicami PEWO vlastné overené skúsenosti. Prvé stanice sme uvádzali do prevádzky ešte v roku 2014 na projekte Borcová. Máme za sebou stovky dodaných výmenníkových staníc. Na začiatku sme sa sústredili na kompletné projekty, kde sa nám podarilo zrealizovať celú sieť od zdroja tepla až po konečných odberateľov. V rámci našich projektov kladieme dôraz na maximálnu možnú efektivitu prenosu energie spojenú s komplexným návrhom tepelných rozvodov a napojenia odberateľa tepla na tepelnú sieť.

Autor: Ing. Ervín Koník, NRG flex, s.r.o.