Kino v Nových Zámkoch má novú tvár. Po dlhých rokoch získala obľúbená budova Novozámčanov atraktívnejšiu podobu. Kultúrna stavba symbolizujúca svoju dobu sa zmenila na moderný a vizuálne pútavý objekt. Pričinili sa o to architekti z ateliéru IMA a značnou mierou aj vláknocementový fasádny obklad, ktorý sa použil na opláštenie kina.

 

„To najzaujímavejšie na projekte bolo pre nás hľadanie tej správnej miery, ako sa k stavbe, ktorá funguje desaťročia a dýcha minulým režimom, postaviť. Architektúra objektu kina bola v minulosti navrhnutá čitateľne a s pretrvávajúcim vkusom. Hlavnou myšlienkou našej práce bolo zachovanie nadčasového pôsobenia stavby a jej obohatenie o jemný odtlačok dnešnej doby,“ hovorí architektka Ivana Thomková z ateliéru IMA.

 

kinomier

 

Estetické skultúrnenie objektu

Kino Mier patrí k najreprezentatívnejším stavbám mesta Nové Zámky a slúži ako spádové kino pre zhruba 30-kilometrovú oblasť. Je jedným z najnavštevovanejších kamenných kín na Slovensku s dlhoročnou históriou. Prešlo si už viacerými zmenami, značný kvalitatívny posun predstavovala predovšetkým digitalizácia kina a použitie kvalitnej techniky a najmodernejších zvukových systémov. Aby kino udržalo krok s pokrokom, bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho modernizácii.  Napriek tomu, že architekti Marcel Mészáros a Ivana Thomková z ateliéru IMA sa nesnažili dať kinu novú tvár za každú cenu, chceli stavbe ponúknuť prvok nových čias.

 

kinomier2

 

Odvetraná fasáda

S rekonštrukciou Kina Mier sa začalo v septembri 2017 a trvala 5 mesiacov. Po stavebno-technickej stránke bola stavba navrhnutá podľa súčasných požiadaviek zákona o energetickej hospodárnosti budov a technických noriem na obnovované budovy. Revitalizáciou kina sa prispelo ku skultúrneniu objektu z hľadiska estetiky, ale tiež k zníženiu energetického zaťaženia budovy. Na stavbu bola navrhnutá odvetraná fasáda. Okenné a dverné výplne sa vymenili za hliníkové s trojitým izolačným zasklením. Tepelnoizolačný materiál bol zvolený podľa miesta aplikácie. V častiach fasády, ktorá je v kontakte s terénom, bol navrhnutý extrudovaný polystyrén kvôli nenasiakavosti. Na ostatných plochách plášťa sa aplikovala tepelná izolácia na minerálnovláknitej báze. Navyše je tepelná izolácia chránená paropriepustnou fóliou. Podporná kovová konštrukcia, ktorá nesie fasádny obklad, je odsadená od obvodového plášťa pomocou špeciálnych podložiek Thermostop kvôli zníženiu tepelných prestupov v týchto miestach.

 

kinomier3

 

Neumelo pôsobiaci a trvácny fasádny materiál

Na stavbe bola zrealizovaná odvetraná fasáda, ktorá bola navrhnutá za účelom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy. K danému systému chceli architekti pri obnove Kina Mier nájsť neumelo pôsobiaci a trvácny materiál. „Dôležitým kritériom výberu boli prírodná škála farieb a štruktúrovanosť obkladu, aby sme sa priblížili pôvodnej myšlienke stvárnenia obvodového plášťa. Preto sme zvolili niekoľko farebne a štruktúrou odlišných vláknocementových obkladových dosiek Equitone. Tie majú navyše do hĺbky homogénnu štruktúru, čo je vítaná vlastnosť pri drobných poškodeniach obkladu, ktoré sú tak viditeľné len minimálne,“ vymenúva dôvody výberu fasádneho obkladu I. Thomková. V prípade poškodenia možno fasádne panely rýchlo vymeniť za nové.

 

kinomier4

 

Kombinácie rôznych obkladových dosiek

Hlavnou myšlienkou stavby boli a sú silné horizontály v priečeliach – tmavšie odlíšené pásy plávajúce nad parterom a ustúpený vodorovný pás parteru – vsadené medzi prísne zvislo členené štíty. Vertikalita bola kedysi vytvorená kladením tvarovanej keramiky a posilnená vystupujúcimi pásmi, ktorých vzájomné vzdialenosti boli nepravidelné. Príbuzné pôsobenie sa architekti z ateliéru IMA snažili docieliť zvislo ukladaným obkladom Equitone [tectiva] v dvoch veľmi podobných svetlých odtieňoch, aby sa vyzdvihol jemný kontrast v ploche štítov. Vodorovné pásy nad parterom architekti podporili vrúbkovaným trojrozmerným obkladom Equitone [linea] v hnedošedej farbe, ktorého odtieň sa podľa polohy slnka v priebehu dňa mení. V každú dennú dobu vďaka tomu získava fasádny materiál odlišný charakter. Horizontalita parteru je podčiarknutá čiernym obkladom Equitone [pictura], ktorého pridanou hodnotou je trvácna antigraffiti úprava.

 

kinomier5

 

Dynamické osvetlenie

Rekonštrukcia Kina Mier bola zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti stavby zateplením a jej vizuálne skultúrnenie. Nakoniec bol projekt obohatený aj o dynamické osvetlenie, ktoré prispelo k priblíženiu sa k dnešnému modernému návštevníkovi. Pridaná hodnota stavby spočíva v decentnej dynamizácii najvýznamnejších plôch fasády programovateľným LED osvetlením. Variujúca farebnosť a typ osvetlenia vnášajú svieži vietor do nadčasového vzhľadu a zároveň ho obohacujú o funkciu navyše. Slúžia ako farebný pútač oznamujúci vopred a počas premietania žánrové zaradenie filmu,“ dopĺňa na záver I. Thomková.

 

Objekt: Kino Mier, Nové Zámky

Miesto: Námestie Gy. Széchényiho 9, Nové Zámky
Investor: Mesto Nové Zámky

Architekt: architektonický ateliér IMA

Začiatok a koniec revitalizácie: 9/2017 – 1/2018
Úžitková plocha: 1530 m2